[s_stat icon=”eye” style=”format”]

ปฏิทินจีน มกราคม 2566
(วันไหว้ – วันพระจีน – วันเทศกาล)

ปฏิทินจีน มกราคม 2566

วันศุกร์ที่มกราคม 2566 : วันจับโหงว 

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 :วันไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์ (ซิ้งเจี่ยที) 

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 :วันไหว้สิ้นปี (ก๊วยนี้โจ่ย) | วันไหว้รับเสด็จเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2565 : วันตรุษจีน | วันชิวอิก

วันพุธที่ 25 มกราคม 2565 :วันไหว้รับเสด็จเจ้ากลับจากสวรรค์ (ซิ้งเหลาะที) 

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2565 : วันประสูติจ้าวกงหมิง

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2565 : วันไหว้ทีกงแซ