[s_stat icon=”eye” style=”format”]

ปฏิทินจีน 2565 กรกฏาคม
(วันไหว้ – วันพระจีน – วันเทศกาล)

ปฏิทินจีน 2565_กรกฏาคม

ปฏิทินจีน กรกฏาคม 2565

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 : วันจับโหงว 

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 : วันคล้ายวันสำเร็จมรรคผลพระโพธิสัตว์กวนอิม

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 : วันคล้ายวันประสูติเทพเจ้ากวนอู ,กว้านอี้กง

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 : วันคล้ายวันสมภพองค์ไท้สร้างเหลาจวิน

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 : วันชิวอิก