Home » Better Me » Mindset
better me - mindset

Mindset : หมวดหมู่ที่จะพาคุณค่อยๆ เริ่มต้นรู้จักตัวเอง DIYINSPIRENOW เชื่อว่า mindset หรือวิธีคิดของมนุษย์นั้นสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะทำอะไร จะเดินทางไหน วิธีคิดหรือ mindset ที่ดี ของคนๆ นั้น มักจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมต่อจากนั้นเสมอ ยังไงก็ลองมาปรับ mindset ปรับวิธีคิดไปพร้อมๆ กันดูนะ

บทความ Mindset

การให้อภัยผู้อื่น, การให้อภัยคนรัก
digital empathy, มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต
โลกร้อนขึ้นทุกวัน จะเกิดอะไรขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า, โลกร้อนเกิดจากอะไร
outward mindset คือ
ฮุกกะ คือ, ฮุกกะ
stoic คือ, ปรัชญากรีก
beauty standard คือ, beauty standard วิจัย
growth mindset แปลว่า, growth mindset คือ
Gratitude คือ, gratitude แปลเป็นภาษาไทย หมายถึง

หนังสือพัฒนาตนเอง ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา (Mindset) วีเลิร์น welearn welearnbook

หนังสือพัฒนาตนเอง ศิลปะการอยู่กับคน (The Art of People) วีเลิร์น welearn welearnbook