การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี, ขยะ 4 ประเภท

How to การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ขยะมีกี่ประเภท ทิ้งอย่างไรช่วยโลก

ปัจจุบันเทรนด์การรักษ์โลกกำลังได้รับความสนใจไปทั่วโลก อย่างเช่นการลดใช้ถุงพลาสติกและพลาสติก Single used ที่ใช้เวลาในการย่อยสลายช้า และนอกจากการลดปริมาณการใช้แล้ว รู้หรือไม่ว่าขยะบางประเภทยังสามารถนำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้อีกด้วย แต่การจะทำอย่างนั้นได้ขั้นตอนแรกเราต้องรู้จักการแยกขยะกันก่อน เพราะหากเราทิ้งขยะทุกอย่างปนกันจะทำให้ยากในการนำไปรีไซเคิลต่อ รวมถึงหากทิ้งไม่ถูกต้องยังสร้างมลพิษได้อีกด้วย และเพื่อการหัดแยกขยะให้เป็น เรามี How to การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี และพาไปรู้จักว่าขยะ 4 ประเภทมีอะไรบ้างค่ะ

การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ดีอย่างไร ? คัดแยกขยะแบบไหนเรียกว่าถูกต้อง

ขยะ 4 ประเภท

การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี คือ การแยกขยะแห้งและขยะเปียกโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการกับขยะ เพื่อรีไซเคิลขยะแห้งได้ง่าย และใช้ขยะเปียกเป็นปุ๋ยหมัก หรือทำการเผา ฝังกลบ ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากขึ้นที่ต้องการช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลมาจากการแยกขยะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

ถังขยะแบบใดที่เหมาะกับการแยกขยะ ?

ขยะสามารถแบ่งออกได้เป็น ขยะ 4 ประเภท ได้แก่ ถังขยะเปียกย่อยสลายง่าย ถังขยะแห้งทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย

1. ขยะเปียกย่อยสลายง่าย ถังสีเขียว

ขยะ 4 ประเภท

ขยะเปียกประกอบด้วยขยะในครัวซึ่งรวมถึงเปลือกผักและผลไม้ และชิ้นส่วนใบชา กากกาแฟ เปลือกไข่ กระดูก และอวัยวะภายในเกล็ดปลา รวมทั้งอาหารปรุงสุกที่เป็นของเหลือ และของเสียจากสวน เช่น ใบไม้และกิ่งไม้ การแยกขยะให้ถูกวิธีจะเป็นการนำขยะเหล่านี้ไปทำเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ (EM) และปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นหนึ่งในชนิดของปุ๋ยได้ ซึ่งการทำปุ๋ยหมักที่บ้านสามารถทำได้อย่างง่ายดาย โดยหมักรวมไว้ในภาชนะที่มีน้ำหนักเบา และจะสามารถเปลี่ยนของเสียดังกล่าวเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่อุดมสมบูรณ์ได้

2. ขยะแห้งทั่วไป ถังสีน้ำเงิน

ขยะ 4 ประเภท

ขยะแห้ง ได้แก่ กระดาษ พลาสติก โลหะ แก้ว ยาง โฟม ผ้า หนัง ไม้ และสิ่งใดก็ตามที่สามารถเก็บไว้เป็นเวลานานโดยไม่สลายตัว อย่างผักสวนครัวจะจัดว่าเป็นขยะเปียกเพราะย่อยสลายได้ให้ทิ้งให้ถูกถังนะคะ และหากกังวลว่าขยะแห้งจะมีกลิ่นหากเก็บไว้เป็นเวลานานนั้น ก่อนทิ้งให้ทำความสะอาดให้แห้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซองพลาสติกของขนม กล่องนมเปรี้ยว ขวดแก้วใส่เครื่องปรุง และอื่นๆ นั้นได้มีการทำความสะอาดและทำให้แห้งก่อนที่จะใส่ในถังขยะแห้ง และนั่นจะไม่ส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งขยะแห้งทั่วไปนั้นจะเป็นขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ อย่างเช่นกระดาษเช็ดมือที่ใช้แล้ว ซองขนมต่างๆ หรือกล่องใส่อาหารวัสดุโฟมและจานชาม เป็นตัวอย่างของขยะแห้งค่ะ

3. ขยะรีไซเคิล ถังสีเหลือง

ขยะ 4 ประเภท, การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี 

หนึ่งในขยะที่เราควรมีการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพราะขยะเหล่านี้จะสามารถนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ เช่น ขวดพลาสติก กล่องอาหารพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก หลอดดูดน้ำ ถุงหิ้วพลาสติก หนังสือพิมพ์ กระดาษแข็งและอื่นๆ สามารถนำไปรีไซเคิลได้ค่ะ การจัดเก็บให้เก็บล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย แยกชนิด สี หรือประเภทของขยะรีไซเคิลออกจากกัน เพื่อสะดวกในการนำไปรีไซเคิลต่อ ลดการสิ้นเปลืองพลังงานในการคัดแยก

4. ขยะอันตราย ถังสีแดง

ขยะ 4 ประเภท, การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี 

ขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะอันตรายประกอบด้วยแบตเตอรี่ ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ สายไฟ สายชาร์จ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ของเล่นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รีโมท นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ หลอดไฟ รวมถึงขยะที่มีการปนเปื้อนสารอันตรายและมีส่วนประกอบทางเคมี เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง ทินเนอร์ ยาหรือเครื่องสำอางที่หมดอายุ เป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้ควรแยกและทิ้งให้ถูกต้อง เพื่อนำไปกำจัดได้อย่างถูกวิธีและไม่เป็นอันตรายด้วยค่ะ ก่อนทิ้งลงถังควรเก็บไว้ในภาชนะที่แยกจากกันซึ่งปิดสนิทและห่างจากความชื้น และวางไว้ให้ห่างจากห้องครัวรวมถึงพ้นมือเด็ก

ทำไมการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีจึงสำคัญ ?

ขยะ 4 ประเภท, การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี 

การแยกขยะ 4 ประเภทนั้นมีความสำคัญเนื่องจากเป็นสิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม การแยกขยะจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่เมื่อทำผลิตภัณฑ์ใหม่ เรียกอีกอย่างว่าการรีไซเคิล  และการแยกขยะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเผาไหม้ของเสียที่เหลือน้อยลง มีการปล่อยก๊าซ CO2 น้อยลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อปรากฏการณ์เรือนกระจก นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดวัตถุดิบเนื่องจากมีการใช้ซ้ำและรีไซเคิล เช่น ทำให้มีการตัดต้นไม้สำหรับทำกระดาษน้อยลง ใช้ปิโตรเลียมน้อยลงในการผลิตพลาสติก เป็นต้น และเมื่อเราคัดแยกขยะจะมีการลดของเสียที่ถูกฝังกลบและช่วยลดมลพิษทางอากาศและน้ำ ทั้งยังทำให้ง่ายต่อการใช้กระบวนการต่างๆ เช่น การหมัก การรีไซเคิล และการเผา ที่สามารถนำไปใช้กับขยะประเภทต่างๆ ได้อีกด้วยค่ะ

ก่อนที่จะสร้างโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการคัดแยกขยะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐและประชาชนที่ต้องร่วมมือและช่วยกันตระหนักถึงการแยกขยะและให้ความรู้แก่ผู้อื่น เพราะเมื่อการแยกขยะกลายเป็นวิถีชีวิตแล้ว เราจะสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตขยะล้นประเทศได้ เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้กับการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะอันตรายทั้งหมดแยกใส่ถุงไว้ แล้วนำไปทิ้งตามจุดทิ้งขยะอันตรายต่างๆ เช่นเดียวกับขยะรีไซเคิลที่เราสามารถบริจาคหรือแลกเปลี่ยนขยะกับหน่วยงานเอกชนที่รับเอาขยะเหล่านี้กลับไปรีไซเคิลใหม่ได้ค่ะ

Inspire Now ! : วิธีที่ดีที่สุดในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี คือ การจัดตั้งกลุ่มคนที่มีใจเดียวกัน และอธิบายขั้นตอนการคัดแยกขยะให้กับครอบครัว เพื่อนบ้านในอาคารอพาร์ตเมนต์ หรือละแวกใกล้เคียงอย่างละเอียด รวมถึงสร้างการรับรู้ในหมู่พนักงานบริษัทเพื่อช่วยให้กระบวนการแยกขยะง่ายขึ้น หากเป็นองค์กรการซื้อถังเก็บแยกสำหรับจัดเก็บขยะแห้งและขยะเปียกจะเป็นวิธีที่ดีในการจัดเก็บขยะจำนวนมาก ส่วนการจัดเก็บขยะในบ้านสามารถจัดการได้ง่ายๆ ตามวิธีแยกขยะที่เราได้แนะนำไปค่ะ

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าใช่หรือไม่ ? การคัดแยกขยะเป็นสิ่งที่เราควรทำให้เป็นนิสัย แม้ว่าอาจจะดูยุ่งยากหรือวุ่นวาย แต่สิ่งที่เราจะได้กลับมาต่อสิ่งแวดล้อมนั้นถือว่าคุ้มค่า หรือถ้าใครยังไม่มีแรงบันดาลใจในการเริ่มแยกขยะ ลองหาหนังสือแรงบันดาลใมาอ่านดู อาจจะช่วยให้คุณสาวๆ มีแรงใจในการลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ ก็ได้นะคะ

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : coolblue.nl, thebetterindia.com, thaihealth.or.th

Featured Image Credit : vecteezy.com/Ahasanara Akter

Facebook Comments

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW