ผู้นำที่ไม่ดี VS ผู้นำที่ดี แบบไหนที่เราควรเรียนรู้และปรับตาม ?!

ทุกวันนี้เรื่องของ ความเป็นผู้นำ มักกลายเป็นประเด็นที่เรานำมาพูดถึงกันอยู่เสมอโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานในองค์กรร่วมกับคนอื่นๆ ซึ่งความจริงแล้วแม้จะไม่ได้เป็นหัวหน้าใครก็สามารถมองหาวิธีพัฒนาตนเองตามแนวคิดความเป็นผู้นำได้นะคะ แต่ ผู้นำที่ไม่ดี แตกต่างจากการเป็นผู้นำที่ดีอย่างไร มีอะไรที่เราจะนำไปเรียนรู้และปรับใช้กับตัวเองได้บ้าง ลองมาดูกันค่ะ

ผู้นำที่ไม่ดี VS ผู้นำที่ดี มีสิ่งไหนต่างกันบ้าง รู้ไว้ปรับใช้กับตัวเอง

ผู้นำที่ไม่ดี, ผู้นำที่ดี

ผู้นำที่ดี

ผู้นำที่ไม่ดี

ผู้นำที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระตุ้นให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างกระตือรือร้นตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่มองเห็นร่วมกัน 

ไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่มองการณ์ไกล และไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในทีมได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้อีกด้วย

มีความอดทนทำงานในกรอบเวลาที่กำหนด มีความซื่อสัตย์และคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความอดทนต่ำ ไม่สามารถทำงานตามเวลาที่วางเอาไว้ได้ รวมถึงมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเมื่อต้องการทำผิดจริยธรรมในการทำงาน ไม่ยอมรับเมื่อตนเองทำผิด
ผู้นำที่ดีจะยอมรับเสมอว่าตัวเองไม่ใช่ผู้รู้ทุกเรื่องและพร้อมเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาผู้นำที่ไม่ดีจะไม่แสดงออกในสิ่งที่ตนเองไม่รู้ ไม่เปิดใจรับความรู้ใหม่ หรือไม่ยอมเปิดใจว่าบางครั้งคุณก็สามารถเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน สมาชิกในทีม ลูกน้อง หรือแม้แต่การเรียนรู้จากลูกค้าได้ ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาตนเอง
ผู้นำที่ดีจะมีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถสื่อสารกับสมาชิกในทีม เพื่อนร่วมงาน หรือคนรอบข้างได้อย่างกระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังหมายถึงการเป็นผู้ฟังที่ดี มี outward mindset ที่ดี ซึ่งoutward mindset คือวิธีการคิดเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นนั่นเองสำหรับผู้นำที่ไม่ดีทักษะการสื่อสารของพวกเขามักไม่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ด้วยความที่เป็นผู้ฟังที่ไม่ดียังทำให้ไม่สามารถรับรู้และไม่เข้าใจปัญหาของทีมหรือองค์กรอีกด้วย
ผู้นำจะช่วยผลักดันและใช้งานคนที่ใช่โดยมอบตำแหน่งหรือหน้าที่ที่เหมาะสม รวมถึงให้โอกาสพวกเขาในการแสดงความสามารถอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นมักใช้งานคนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโดยไม่สนใจความสามารถ ความถนัด หรือคุณค่าที่คนๆ นั้นมี รวมถึงไม่สนใจประโยชน์ของสมาชิกทีมด้วย
ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรเพื่อให้พวกเขาพัฒนาตัวเองและมุ่งมั่นเพื่อเติบโตในสายงานอยู่เสมอผู้นำที่ไม่ดีไม่สนใจเรื่องการพัฒนาตัวเอง การพัฒนาบุคคลากรหรือการเติบโตของสมาชิกในองค์กร
มองเห็นความสามารถในตัวบุคคลเสมอ รวมถึงมอบโอกาสทั้งในการแสดงความสามารถและการพัฒนาตัวเองให้บแต่ละราย เช่น การส่งไปอบรมหรือให้โอกาสทำโปรเจคที่ท้าทาย เป็นต้นแทนที่จะมองเห็นความสามารถในตัวบุคคล กลับมองเห็นแต่ข้อผิดพลาดและเวลาที่คนอื่นทำพลาดเท่านั้น นอกจากนี้ยังไม่เปิดโอกาสให้ทำงานที่ท้าทายหรืองานที่เพิ่มขีดความสามารถของบุคคลคนนั้นด้วย
ความเสี่ยงและความทะเยอทะยานเป็นสิ่งดีหากนำมาใช้อย่างถูกต้อง ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะไม่กลัวความเสี่ยงและพร้อมทำงานด้วยความทะเยอทะยานซึ่งเป็นปัจจัยที่ดีในการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จการไม่กล้าเสี่ยงหรือไม่ออกจาก Comfort Zone บ้างของผู้นำที่ไม่มีประสิทธิภาพมักทำให้การทำงานล่าช้า ไม่มีการพัฒนาหรือไม่มีมุมมองใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอด
ผู้นำที่ยอดเยี่ยมในองค์กรจะเปิดรับความคิดเห็นจากคนรอบข้างและนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาตัวเอง พัฒนาการทำงาน ไปจนถึงปรับวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับเป้าหมายอยู่เสมอไม่รับฟังใคร ไม่รับฟังข้อด้อยของตัวเอง รวมถึงไม่รับฟังปัญหาจากสมาชิกในทีมหรือเพื่อนร่วมงาน จนทำให้ไม่เกิดการพัฒนาหรืออาจแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด
รู้จักชื่นชม ชมเชย หรือแสดงความขอบคุณเมื่อทีมทำงานได้ดี มีการให้รางวัลหรือแสดงความชื่นชมให้เป็นที่รับรู้ภายในองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมถึงทำให้บุคคลนั้นรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองคิดเสมอว่าไม่ว่างานตำแหน่งไหนก็สามารถหาคนมาแทนที่ได้อยู่ตลอดเวลา หากมีใครทำงานนั้นสำเร็จจึงไม่จำเป็นต้องชื่นชม ไม่เห็นคุณค่าของบุคคลที่ทำงานนั้นๆ

ผู้นำที่ไม่ดี, ผู้นำที่ดี

 

Inspire Now ! : หากมีบางลักษณะของเราที่ไปตรงกับลักษณะของผู้นำที่ไม่ดี อาจลองเริ่มจากการหาแรงบันดาลใจ เช่น การฟังว่า TED Talk คืออะไร มีเรื่องไหนน่าสนใจสำหรับเราบ้าง เพื่อค้นหาแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของคนอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จ จากนั้นจึงนำมาปรับใช้กับตัวเอง เริ่มรับฟังคนอื่นๆ หาจุดอ่อนของตัวเองแล้วปรับปรุงมัน ตัวเราเองก็สามารถพัฒนาได้นะคะ แม้จะไม่ใช่หัวหน้าใคร ทำงานคนเดียว หรือเป็นคนๆ หนึ่งที่ทำงานในองค์กรทั่วไปก็สามารถนำลักษณะของผู้นำที่ยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพมาพัฒนาตัวเองได้เช่นกัน

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าใช่ไหม ? ใครมีแนวคิดการพัฒนาตัวเองดีๆ หล่ะก็ อย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะ มาแบ่งปันกับพวกเราที่คอมเมนต์กันได้เลย

 

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : forbes.com, lifehack.org

Facebook Comments
ติดต่อเพื่อการโฆษณา