How to สวดมนต์ข้ามปีที่บ้าน ได้บุญข้ามปียังไง ให้ปลอดภัยในยุค New Normal

หนึ่งในกิจกรรมปีใหม่ตามแบบฉบับวิถีของชาวพุทธก็คือการสวดมนต์ข้ามปี แต่ในภาวะที่โควิดยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเรา มาปรับวิธีการสวดมนต์ข้ามปีให้ปลอดภัยและสบายใจแบบ New Normal ด้วยการ สวดมนต์ข้ามปีที่บ้าน กันดีกว่าค่ะ แต่ถ้าใครยังไม่รู้ว่าสวดมนต์ข้ามปีเริ่มกี่โมง ต้องเตรียมตัวอย่างไร มีบทสวดอะไรที่เรานำมาสวดได้บ้าง วันนี้ DIY INSPIRE NOW มีคำตอบมาฝากแล้วนะคะ

ทำไมต้องสวดมนต์ข้ามปี และเราสามารถ สวดมนต์ข้ามปีที่บ้าน ได้หรือไม่?

สวดมนต์ข้ามปีที่บ้าน, สวดมนต์ข้ามปีเริ่มกี่โมง

ช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถือเป็นช่วงเวลาดีของการเริ่มศักราชใหม่ ดังนั้นชาวไทยพุทธจึงถือว่าการสวดมนต์ข้ามปีคือสิ่งดีงามและเป็นมงคล เป็นการใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวหรือชุมชนอย่างมีคุณค่า ทำให้ใจสงบและยังเป็นการเข้าสู่ปีพ.ศ.ใหม่อย่างเรียบง่าย หลายคนจึงนิยมพาคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆ ไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดในชุมชนหรือสถานที่ที่มีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี แต่สำหรับในยุค New Normal แบบนี้หล่ะ เราสามารถสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านได้หรือเปล่า? คำตอบก็คือการสวดมนต์ข้ามปีโดยไม่ไปวัดแต่สวดในบ้านของเราเองนั้นสามารถทำได้แน่นอนค่ะ 

สวดมนต์ข้ามปีที่บ้าน, สวดมนต์ข้ามปีเริ่มกี่โมง

Image Credit : thairath.com

สำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านนั้น ก่อนอื่นต้องเตรียมพื้นที่ก่อน สำหรับคนที่มีห้องพระก็สวดในห้องพระ ส่วนคนที่ไม่มีห้องพระก็สามารถสวดหน้าหิ้งพระได้ จากนั้นเตรียมธูปและเทียนตามจำนวนที่เราใช้ไหว้พระปกติ คือ เทียนหนึ่งคู่ธูปสามดอก เตรียมดอกไม้ถวายพระพร้อมทั้งนุ่งขาวห่มขาว ส่วนใครที่สงสัยว่าสวดมนต์ข้ามปีเริ่มกี่โมง ที่วัดส่วนใหญ่จะเริ่มสวดตั้งแต่ประมาณ 21.00 – 22.00 น. แต่สำหรับการสวดที่บ้านเราสามารถเริ่มสวดตั้งแต่ประมาณ 23.40 น. ได้ โดยการสวดมนต์ข้ามปีนอกจากจะทำให้เราสงบใจ มีสติ และเป็นการเปิดรับสิ่งดีๆ แล้ว การสวดมนต์ยังทำให้เรามีสมาธิ เป็นหนึ่งในวิธีทำให้นอนเร็วเพราะลดการคิดฟุ้งซ่านก่อนนอนด้วยนะ

บทสวดมนต์ข้ามปี เก็บไว้สวดที่บ้านได้เพื่อความเป็นสิริมงคล

ก่อนสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านอย่าลืมใช้วิธีนั่งสมาธิให้จิตนิ่งเพื่อให้ใจสงบก่อน จากนั้นจึงเริ่มสวดแบบสบายๆ ไม่ต้องเร่ง ไม่ต้องสนใจนาฬิกานะคะ แต่สวดไปเรื่อยๆ จนจบบทที่เราต้องการ พร้อมเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความมีสติและสบายใจ

  • บูชาพระรัตนตรัย

โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ

สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม

สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

 ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง

อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ

สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ

ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา

อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ

อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

(กราบพร้อมภาวนาว่า พุทโธ เม นาโถ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ

(กราบพร้อมภาวนาว่า ธัมโม เม นาโถ)

สุปะฏิปันโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ

(กราบพร้อมภาวนาว่า สังโฆ เม นาโถ)

สวดมนต์ข้ามปีที่บ้าน, สวดมนต์ข้ามปีเริ่มกี่โมง

Image Credit : dmc.tv

  • บทชุมนุมเทวดา

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง

ปะริตตังนุภาโว สะทา รักขะตูติ

ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา

อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา

สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน

ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต

ภุมมา จา ยันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา

ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา (3 จบ)

  • นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

  • บทพระไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิสังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิสังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  • สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

Inspire Now ! : ใครที่อยากรู้ว่าสวดมนต์ข้ามปีเริ่มกี่โมงที่วัดเริ่มกี่โมง ส่วนใหญ่มักมีการสวดบทมหาสันติงหลวงจากคัมภีร์อุปปาตะสันติในเวลา 22.00 น. และเริ่มสวดบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณในเวลา 23.00 น. ส่วนการสวดที่บ้านไม่จำเป็นต้องสวดมนต์บทใหญ่ก็ได้ค่ะ แต่หากใครต้องการสวดมนต์ต่อก็สามารถเพิ่มคาถาชินบัญชรเข้าไปได้ตามศรัทธา เมื่อสวดเสร็จแล้วสามารถนั่งสมาธิต่อเพื่อให้ใจสงบได้ สามารถเปิดเพลงบรรเลงนั่งสมาธิหรือจะนั่งท่ามกลางความเงียบก็ได้ ถือเป็นการสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและเปิดรับสิ่งดีๆ ช่วงปีใหม่ค่ะ

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าใช่ไหม ? ใครมีประสบการณ์สวดมนต์ข้ามปีที่บ้านบ้าง มาแบ่งปันกับเราได้เลยนะคะ

 

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : pptvhd36.com, posttoday.com, watpamahachai.net

Facebook Comments
ติดต่อเพื่อการโฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
  • Always Active

บันทึก