ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, communication skill คือ

ชวนฝึก ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา Communication Skill ยังไงให้มีประสิทธิภาพ ?!

ในยุคปัจจุบันนี้ นอกจากจะต้องมีทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่ใช้ในการทำงานแล้ว ยังต้องมี Soft Skill คือ ทักษะทางอารมณ์และสังคม ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานแทบในทุกตำแหน่งและทุกอาชีพ ส่งผลต่อความสำเร็จระยะยาว และมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอีกด้วย และหนึ่งในทักษะที่สำคัญคือ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทักษะการสื่อสารเพียงอย่างเดียวอาจไม่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการและก่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ แล้วจะสื่อสารอย่างไรให้มีคุณภาพ หาคำตอบได้ในบทความนี้ค่ะ

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ คืออะไร ?

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, communication skill คือ
Image Credit : freepik.com

ในทุกวันนี้ ทักษะการสื่อสาร หรือ communication skill คือสิ่งที่จำเป็นมากไม่ว่าจะใช้ในการทำงาน หรือการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน เพราะการสื่อสารที่ดี จะทำให้เราพูดคุยติดต่อกับคนอื่นได้อย่างราบรื่น มีความเข้าใจตรงกัน และบรรลุในสิ่งที่ต้องการได้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการ มุมมอง ทัศนคติ ความรู้ข้อมูลต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้พูดผู้ฟังรู้สึกพึงพอใจและก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวก และลดผลกระทบจากการสื่อสารที่ผิดพลาดได้

ประโยชน์ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ด้านการทำงาน : 

 • บริหารจัดการพนักงานในองค์กรได้ดี มีการสร้างทีมที่ดี 
 • องค์กรมีการเติบโตมากขึ้น เพราะมีผลงานที่ดี อันเนื่องมาจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 • สามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ในองค์กรได้ 
 • ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรมากขึ้น
 • สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิกในองค์กร 

ด้านชีวิตส่วนตัว : 

 • ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านอารมณ์ สังคม และด้านสุขภาพจิต 
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมากขึ้น
 • ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆ ที่อยู่บนพื้นฐานความเชื่อใจและความจริงใจต่อกัน
 •  มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น คลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งได้ มีความประนีประนอมต่อกัน

4 Skills จำเป็นต้องมี ! เพื่อให้มี ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, communication skill คือ
Image Credit : freepik.com

1. ทักษะการฟัง หรือ Listening Skills

ทักษะการฟัง หมายถึง การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ชัดเจนเข้าใจตรงกัน เริ่มจากการฟังอย่างตั้งใจ ห้ความสำคัญกับอีกฝ่าย  หากเราสนใจแค่ว่า เราต้องการจะสื่อสารอะไรออกไป แต่ไม่ตั้งใจหรือสนใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด ก็ไม่อาจทำให้สื่อสารเข้าใจตรงกันได้ทั้งสองฝ่าย เพราะต่างฝ่ายต่างอยากพูด แต่ไม่มีใครฟังใคร ทำให้สื่อสารล้มเหลวได้

2. ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น หรือ Empathy

ความสามารถในการเข้าอกเข้าใจคนรอบข้าง เป็นส่วนสำคัญของทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ คนที่เอาใจใส่ผู้อื่น เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น จะประเมินสถานการณ์รอบข้างได้ดี และรู้ว่าควรจะสื่อสารออกไปอย่างไร เช่น รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังโกรธก็ไม่ควรพูดคุยโต้ตอบด้วยอารมณ์เพราะจะยิ่งทำให้โกรธมากยิ่งขึ้น เรียกอีกอย่างหนึ่งคือ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เช่น รู้ว่าคนฟังไม่ชอบให้พูดไม่ดีใส่ ก็ไม่ควรพูดแบบนั้นออกไป แต่พูดคุยกันด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงแทน ก็จะทำให้คนฟังรับฟังเรามากขึ้น เข้าใจสิ่งที่เราพูดมากขึ้น และการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ทักษะการสื่อสารทางภาษากาย หรือ Nonverbal Communication Skills

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, communication skill คือ
Image Credit : freepik.com

ภาษากาย ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ภาษาพูดเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นสายตา ท่าทาง น้ำเสียง ก็เป็นสิ่งที่สื่อสารทั้งอารมณ์ ความรู้สึกออกมาได้ ถ้าเรามีภาษากายที่ดีและเหมาะสม ก็จะยิ่งทำให้การสื่อสารมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น สบตาผู้พูดเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรากำลังตั้งใจฟังอยู่ หรือเอื้อมมือไปแตะไหล่ เมื่อเราต้องการพูดให้กำลังใจ ไม่กอดอกในขณะที่คนอื่นพูด เพราะแสดงถึงการปิดกั้นตัวเองหรือไม่รับฟัง ไม่หันมองไปทางอื่น เพราะแสดงถึงความไม่สนใจ ทั้งนี้ การเลือกใช้น้ำเสียง ก็ต้องใส่ใจเช่นกัน ถ้าเลือกใช้ภาษากาย และใช้น้ำเสียงในการพูดที่เหมาะสม ก็จะทำให้สื่อสารได้อย่างตรงจุด และทำให้อีกฝ่ายเข้าใจเรามากขึ้นค่ะ

4. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ในทีม หรือ Teamwork

การสร้างความสัมพันธ์ในทีม สามารถเพิ่มทักษะในการสื่อสารได้อย่างไร ? การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในสมาชิกกลุ่ม มีการทำงานร่วมกัน ใช้เวลาร่วมกัน จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น สมาชิกในกลุ่มได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น รู้สไตล์การทำงานของกันและกัน และเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ พูดง่ายๆ ว่า ทำงานด้วยกันจนมองตาก็รู้ใจ รู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไร จะทำแบบไหน ซึ่งทำให้สื่อสารเข้าใจตรงกันอย่างง่ายดายนั่นเองค่ะ

อยากสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ฝึกได้อย่างไร ?

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, communication skill คือ
Image Credit : freepik.com

ถ้าใครคิดว่าในตอนนี้  ยังมีทักษะการสื่อสารที่ไม่ดี และก็อยากจะพัฒนาให้ดีขึ้น แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง เรามีวิธีพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้นมาบอกกันค่ะ จะทำยังไงได้บ้าง มาดูกันเลย

 1. ฝึกฝนทักษะการฟังแบบ Active Listening หมายถึง การฟังอย่างตั้งใจและจับใจความได้ แสดงถึงความสนใจในสิ่งที่อีกฝ่ายสื่อสารออกมาจริงๆ เช่น พยักหน้าตาม ส่งเสียงตอบรับเมื่อเห็นด้วย หรือถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจตรงกันมากขึ้น
 2. ฝึกใช้ภาษากายให้เหมาะสม การใช้อวัจนภาษาหรือภาษากายที่เหมาะสมช่วยป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ บางคนอาจเป็นคนที่พูดไม่เก่ง แต่การใช้ภาษากายช่วยในการสื่อสารจะทำให้อีกฝ่ายเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะพูดมากขึ้น และส่งเสริมให้มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้ การมีภาษากายที่ดี เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้น้ำเสียงที่เป็นมิตร มีการสบตากัน สามารถสร้าง First Impression หรือความประทับใจแรกพบได้ด้วย 
 3. ฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเอง สิ่งหนึ่งที่สำคัญใน communication skill คือ อารมณ์ในขณะสื่อสาร เมื่อมีการพูดคุยหรือปรึกษาหารือกัน เช่น ในตอนประชุมงาน ก็อาจจะมีบางครั้งที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน หรือพูดคุยไม่เข้าใจกันจนทำให้อารมณ์เสียหรือหงุดหงิดได้ และถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแสดงความหงุดหงิดนั้นออกไป (หรืออาจจะทั้งสองฝ่าย) ก็จะทำให้บรรยากาศในการพูดคุยแย่ลง นำไปสู่การสื่อสารที่ล้มเหลวเพราะมีอารมณ์เป็นตัวนำ และก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ 
 4. ขอ Feedback กับคนอื่น ถ้าไม่มั่นใจว่าทักษะการสื่อสารของเราดีพอแล้วหรือยัง ก็สามารถขอความเห็นจากคนอื่นได้ เช่น จากเพื่อนร่วมงาน จากหัวหน้างาน เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะขอคำแนะนำจากคนรอบข้างเพื่อที่จะได้ปรับปรุงทักษะการสื่อสารของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังทำให้มีการทำงานราบรื่นมากขึ้น มีความเข้าใจกันมากขึ้น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อทั้งหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานด้วย
 5. ฝึกพูดในที่สาธารณะ สำหรับคนที่ไม่กล้าสื่อสารหรือสื่อสารไม่เก่ง เช่น พูดไม่เก่ง รู้สึกประหม่าเวลาจะต้องแสดงความคิดเห็น หรือรู้สึกกังวลเมื่อจะต้องนำเสนองานในที่ประชุม วิธีนี้อาจเป็นวิธีที่ชวนให้หนักใจ แต่การฝึกพูดในที่สาธารณะ เป็นวิธีที่จะทำให้เราพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด ลองฝึกพูดกับเพื่อนในกลุ่มเพื่อนสนิทดูก่อนก็ได้ แล้วค่อยๆ ขยายวงไปในกลุ่มอื่นๆ สอบถาม Feedback ดูบ้างว่าเรามีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงตรงไหน อะไรคือจุดเด่นของเรา จะทำให้เราค่อยๆ พัฒนาสกิลการพูดคุยสื่อสารของตัวเอง และมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
Inspire Now ! : Communication Skill คืออีกหนึ่งทักษะที่จะทำให้เราพูดคุยติดต่อกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นมากขึ้น การสื่อสารที่ดี นำมาซึ่งโอกาสที่ดี เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงาน หรือการใช้ชีวิตส่วนตัว พนักงานที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนที่สื่อสารได้ดี ก็จะทำให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวได้ด้วยเช่นกัน

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมใช่ไหม ? ใครอยากมีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น และสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลองนำเอาวิธีที่เราแนะนำไปใช้ดูได้นะคะ ได้ผลอย่างไร มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : coursera.org, masterclass.com

Featured Image Credit : freepik.com

Facebook Comments

ฝันอยากเดินทางท่องโลกให้ได้มากที่สุด สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา รักการอ่านหนังสือ ชอบถ่ายรูป หลงใหลแมวและกาแฟ