โลกร้อนขึ้นทุกวัน จะเกิดอะไรขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า, โลกร้อนเกิดจากอะไร

โลกร้อนขึ้นทุกวัน จะเกิดอะไรขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า ? เราจะมีวิธีช่วยโลก ช่วยเรายังไงบ้าง ?!

ไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกใช่มั้ยคะว่า ทุกวันนี้อากาศร้อนเสียเหลือเกิน ร้อนเสียจน หลายคนรู้สึกว่าอากาศร้อนๆ แบบนี้ก่อให้เกิดปัญหาทั้งต่อสุขภาพตัวเองจนส่งผลก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย โลกร้อน คืออะไร โลกร้อนเกิดจากอะไร แล้วถ้าเกิดว่าร้อนขึ้นทุกวันแบบนี้ จะเกิดอะไรขึ้นใรอีก 10 ปีข้างหน้า DIYINSPIRNOW จะชวนมาพัฒนาตัวเอง ให้เรื่องโลกร้อนเป็นหนึ่งใน Mindset ของพวกเรา ตามมาอ่านกันในบทความนี้ค่ะ

มนุษย์เราจะเป็นยังไง เมื่อ โลกร้อนขึ้นทุกวัน จะเกิดอะไรขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า !

โลกร้อน หรือภาวะโลกร้อน (Global Warming) หมายถึงสภาวะที่อุณหภูมิเฉลี่ยของบรรยากาศและมหาสมุทรของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการช่วยโลกช่วยเราจะเป็นยังไงต่อไปนั้น ตามมาอ่านกันต่อค่ะ

โลกร้อนขึ้นทุกวัน จะเกิดอะไรขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า, โลกร้อนเกิดจากอะไร
Image Credit : freepik.com

โลกร้อนเกิดจากอะไร ? สาเหตุของภาวะโลกร้อน คืออะไร ?

สาเหตุหลักของภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไร ก็มาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุสำคัญ ได้แก่

 1. การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ในภาคอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง และการผลิตพลังงานไฟฟ้า ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ
 2. การตัดไม้ทำลายป่า ทำให้สูญเสียพื้นที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเมื่อไม้ถูกเผาไหม้ก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ป่าไม้ไม่เพียงพอต่อการดูดซึมก๊าซไม่พึงประสงค์ที่ถูกปล่อยออกมา
 3. กิจกรรมทางการเกษตร เช่น การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน และไนตรัสออกไซด์
 4. กระบวนการอุตสาหกรรม เช่น การผลิตปูนซีเมนต์ การผลิตเหล็กและอะลูมิเนียม ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ
 5. การใช้สารเคมีทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ปล่อยก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก
สู่จุดสูงสุดของชีวิตด้วย “พีระมิดสามสุข”
โลกร้อนขึ้นทุกวัน จะเกิดอะไรขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า, โลกร้อนเกิดจากอะไร
Image Credit : freepik.com

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน มีอะไรบ้าง ?

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมีหลายด้านด้วยกัน ขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะ

 1. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิต
  • การละลายของน้ำแข็งขั้วโลกและธารน้ำแข็ง ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ซึ่งจะคุกคามแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
  • การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน ส่งผลต่อระบบนิเวศป่าไม้และสัตว์ป่า
  • ทะเลมีความเป็นกรดมากขึ้น คุกคามปะการังและสัตว์ทะเล
  • สายพันธุ์สิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจสูญพันธุ์ได้ เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
 1. ผลกระทบต่อมนุษย์และเศรษฐกิจ
  • ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น เช่น คลื่นความร้อน พายุ และฝนตกหนัก
  • ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เนื่องจากอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนผิดปกติ
  • แหล่งน้ำจืดขาดแคลน เกิดปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งรุนแรงขึ้น
  • โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่แพร่ระบาดมากขึ้น
  • ความมั่นคงด้านอาหารและน้ำลดลง
  • ค่าใช้จ่ายในการรับมือกับภัยพิบัติเพิ่มขึ้น
 1. ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อสุขภาพของมนุษย์
  • โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่แพร่ระบาดมากขึ้น อุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคและแมลงพาหะนำโรค เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย ฯลฯ นอกจากนี้ความร้อนยังมีผลต่อการช่วยแพร่กระจายของโรคขยายไกลออกไปสู่พื้นที่ใหม่ๆ อีกด้วย
  • ผลกระทบต่อสุขภาพจากคลื่นความร้อน ทำให้อาจเกิดอาการป่วยและเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจวาย หมดสติ หรือการขาดน้ำ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่น ผู้สูงอายุ และเด็ก
  • ภัยจากอากาศร้อนจัด จะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้อากาศร้อนยังทำให้มลพิษทางอากาศเข้มข้นขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
  • ผลกระทบต่อสุขภาพจิต ความร้อน ทำให้เกิดความหงุดหงิด อารมณ์โกรธ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบในการใช้ชีวิตตามมาได้
LOCK&LOCK แก้วเก็บความร้อน-เย็น รุ่น Lip tumbler LHC4164
โลกร้อนขึ้นทุกวัน จะเกิดอะไรขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า, โลกร้อนเกิดจากอะไร
Image Credit : freepik.com

โลกร้อนขึ้นทุกวัน จะเกิดอะไรขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า

หากภาวะโลกร้อนยังคงทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ในอีก 10 ปีข้างหน้า โลกอาจต้องเผชิญกับผลกระทบร้ายแรงหลายประการ ดังนี้

 1. อุณหภูมิโลกสูงขึ้นมากกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นระดับที่นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าจะนำไปสู่ผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศและมนุษยชาติ
 2. น้ำแข็งขั้วโลกและธารน้ำแข็งละลายเพิ่มขึ้น ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น คุกคามพื้นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆ
 3. โลกร้อนขึ้นทุกวัน จะเกิดอะไรขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า ภัยธรรมชาติรุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น เช่น คลื่นความร้อน พายุฤดูร้อน ฝนตกหนัก น้ำท่วม และแผ่นดินไหว
 4. ผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างมาก จากความแปรปรวนของอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝน ทำให้เกิดปัญหาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ
 5. สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว สิ่งมีชีวิตจำนวนมากอาจไม่สามารถปรับตัวได้ทัน  
 6. โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่แพร่กระจายไปทั่วโลก จากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ซึ่งเหมาะต่อการแพร่เชื้อโรค
 7. การอพยพย้ายถิ่นของผู้คนจากพื้นที่ประสบภัยมากขึ้น นำไปสู่ปัญหาผู้ลี้ภัยและความขัดแย้งระหว่างประเทศ
 8. ปัญหาสุขภาพจากความร้อนและมลพิษเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคไต และโรคหัวใจ
 9. โลกร้อนขึ้นทุกวัน จะเกิดอะไรขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า ความเสียหายต่อเศรษฐกิจและต้นทุนในการรับมือเพิ่มขึ้น จากความสูญเสียในภาคเกษตร การควบคุมโรคระบาด และการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ
แพ็ค 5 ชิ้น Jumper Kids หลอดซิลิโคน หลอดยาง หลอดดูดน้ำ ใช้ซ้ำได้ พร้อมแปรงทำความสะอาด (หลอดโค้ง คละสีด้าน)
โลกร้อนขึ้นทุกวัน จะเกิดอะไรขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า, โลกร้อนเกิดจากอะไร
Image Credit : freepik.com

แล้วมนุษย์อย่างเราจะช่วยโลกได้ยังไงบ้าง ?

มาถึงคำถามนี้แล้วค่ะ ทุกคนเริ่มรู้สึกตื่นตัวแบบจริงจังที่จะร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาโลกร้อนแล้วหรือยังคะ เพราะถ้าหากยังไม่มีใครเริ่มคิดที่จะลงมือแก้ไข เพียงเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเรา ส่วนตัวคิดว่าต้องคิดใหม่แล้วนะคะ เพราะว่าเมื่อโลกร้อนขึ้นมาจนถึงจุดที่เราเริ่มทนไม่ได้แบบตอนนี้ เราทุกคนก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆ ใช่มั้ยหล่ะคะ ? เรามาดูวิธีการช่วยโลก ช่วยเรากันค่ะ

เมื่อโลกร้อนขึ้นทุกวัน จะเกิดอะไรขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า มนุษย์เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยชะลอและลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิต ดังนี้ค่ะ

 1. ลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
 • ประหยัดการใช้ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ โดยใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หันมาใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
 • เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ จักรยาน หรือการเดินเท้า แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว
 1. ลดการสร้างขยะ และการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง
 • ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้
 • นำขยะกลับมารีไซเคิล เช่น แก้ว กระป๋อง และกระดาษ
 • ลดการใช้ fast fashion ลองซ่อมแซมสิ่งของให้ใช้งานได้นานขึ้น
 • ซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นและเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
 • ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ เพราะการเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • บริโภคอาหารจากแหล่งท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค เพื่อลดการปล่อยก๊าซจากการขนส่ง
 • ซื้อสินค้าที่มีฉลากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 1. สนับสนุนและผลักดันนโยบายรัฐเพื่อรับมือภาวะโลกร้อน
 • สนับสนุนพลังงานสะอาด การคมนาคมสีเขียว และการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
 • ร่วมรณรงค์และกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก
 1. อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว
 • ร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชน
 • สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้และพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอน
Northlandtea – Organic Kombucha SCOBY & Culture Starter 200 ml – สโคบี้หัวเชื้อ พร้อมน้ำตั้งต้น ออร์แกนิคแท้ 100%
Inspire Now ! : การมีส่วนร่วมของทุกคนในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นสีเขียวและประหยัดพลังงาน จะเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมกันสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ เอาหล่ะ เรามาร่วมแรงร่วมใจกันดูแลโลกใบนี้เพื่อให้เรา ให้ลูกหลานของเราอยู่กันไปนานๆ นะคะ

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือเปล่า ? เรื่องโลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัว ใครมีวิธีดูแลโลก มีวิธีดูแลสิ่งแวดล้อมยังไง มาคอมเมนต์แบ่งปันกันบ้างนะคะ ♡

Featured Image Credit : freepik.com

Facebook Comments

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW