มูลค่าเงินตามเวลา, มูลค่าของเงิน

มูลค่าเงินตามเวลา คืออะไร ? มาทำความเข้าใจ ให้การเก็บเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นกัน !

มูลค่าเงินตามเวลา คืออะไร ? มาทำความเข้าใจ ให้การเก็บเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้นกัน !

ตามหลักสากลแล้ว เงิน หรือเงินตรา เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รวมถึงใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ทั้งยังเป็นหน่วยวัดมูลค่าให้กับสิ่งต่างๆ อีกด้วย หากเป็นในแง่ของมุมมองทัศนคติแล้ว แต่ละคนก็อาจจะให้คุณค่ากับเงินมากน้อยแตกต่างกัน จำนวนเงิน 1,000 บาทนั้น อาจจะมีค่ามากสำหรับบางคน หรือมีค่าน้อยสำหรับบางคน อย่างไรก็ตาม ตัวเงินนั้นมีมูลค่าในตัวมันเอง และเป็นมูลค่าทางเศษรฐกิจที่เป็นมาตรฐาน ทั้งยังสามารถลดลงได้ตามกาลเวลาอีกด้วย เราคงเคยได้ยินคำว่า “มูลค่าเงินตามเวลา” กันมาบ้าง แต่ยังไม่ได้เข้าใจอย่างที่จริงว่าหมายถึงอะไร ในบทความนี้ เราจะมาคุยถึงเรื่องนี้กันค่ะ

มูลค่าเงินตามเวลา คืออะไร ? ชวนทำความเข้าใจมูลค่าของเงินให้มากขึ้น

มูลค่าเงินตามเวลา หรือ Time Value of Money เป็นแนวคิดที่ว่า มูลค่าเงินจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เงิน 1 บาทในวันนี้ ย่อมมีมูลค่ามากกว่าเงิน 1 บาทในอนาคต เนื่องจากว่าเงิน 1 บาทที่มีอยู่นั้น สามารถนำไปลงทุนสร้างผลตอบแทนได้ตั้งแต่วันนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เงิน 1 บาทนั้นอย่างไร ในขณะที่เงิน 1 บาทในอนาคตจะสูญเสียโอกาสดังกล่าว นอกจากนี้ มูลค่าที่แท้จริงของเงินอาจลดลงไปด้วยอัตราของเงินเฟ้อ ทำให้มูลค่าที่แท้จริงของเงินจำนวนเท่ากันในอนาคตไม่เท่ากับมูลค่าแท้จริงของเงินในปัจจุบันนั่นเองค่ะ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าเวลาของเงิน (Time Value of Momey : TVM)

มูลค่าเงินตามเวลา, มูลค่าของเงิน
Image Credit : freepik.com

ในการบริหาร การเงินส่วนบุคคล  นักลงทุนชอบที่จะได้รับเงินในวันนี้มากกว่าการได้รับเงินจำนวนที่เท่ากันในอนาคต เพราะเงินก้อนหนึ่ง เมื่อลงทุนไปแล้ว จะเติบโตและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ตัวอย่างเช่น การฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ก็จะได้รับดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยจะเพิ่มเข้าไปในเงินต้น ทำให้ได้รับดอกเบี้ยมากขึ้น ยิ่งฝากไว้นาน เงินก็ยิ่งงอกเงย เพราะได้รับดอกเบี้ยทบต้น แต่ในทำนองกลับกัน หากทิ้งเงินไว้เฉยๆ ไม่นำลงทุนอะไร มูลค่าของเงินจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป เป็นเพราะปัจจัยหนึ่งที่เราเรียกว่า “เงินเฟ้อ” เป็นสิ่งที่ส่งผลในทางลบต่อมูลค่าเงินในอนาคต เมื่อเวลาผ่านไป อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มูลค่าเงินลดลงนั่นเองค่ะ

ลองมาทำความเข้าใจว่า เงินเฟ้อ คืออะไร ส่งผลต่อมูลค่าเงินอย่างไร ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ สมัยก่อนที่เราเรียนมหาวิทยาลัย อาหารตามสั่งจานละ 15 – 20  บาท แต่ปัจจุบันอย่างน้อยก็ต้องจ่าย 30 – 40  บาท นั่นหมายความว่า เมื่อเวลาผ่านไปข้าวของต่างๆ มีราคาสูงขึ้น ทำให้เงินจำนวนเท่าเดิมมีกำลังซื้อลดลง สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการนี้ คือ “อัตราเงินเฟ้อ” นั่นเอง ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดสินค้า บริการ และแม้แต่ภูมิภาคด้วย เช่น เงินเฟ้อการศึกษามักสูงกว่าเงินเฟ้อค่าอุปโภคบริโภค เงินเฟ้อที่สหรัฐอเมริกามีค่ามากกว่าที่ประเทศไทย เป็นต้น จะเห็นว่ามูลค่าของเงินเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถส่งผลกระทบได้ทั้งทางบวกและทางลบ

การคำนวณค่าเวลาของเงิน เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้เงินได้ดียิ่งขึ้น

มูลค่าเงินตามเวลา, มูลค่าของเงิน

ตอนนี้ทุกคนก็พอจะทราบกันแล้วว่า มูลค่าของเงินตามเวลา มีความหมายว่าอย่างไร เริ่มคิดหนักในการใช้เงินกันแล้วใช่ไหมคะ ? ถ้ามีตัวเลือกให้รับเงิน 10,000 บาทในตอนนี้ หรือจะรับเงิน 12,000  บาทในอีก 2 ปีข้างหน้า เราจะเลือกแบบไหนดี ? แล้วจะทราบได้อย่างไรว่า เงิน 10,000  บาทในปัจจุบันจะมีมูลค่าและอรรถประโยชน์เท่ากับ มากกว่า หรือน้อยกว่าเงิน 12,000 ในอีก 2 ปีข้างหน้า    การคำนวณค่าเวลาของเงินจะช่วยให้ตัดสินใจได้ค่ะ

มูลค่าเงินตามเวลามีการคำนวณที่แตกต่างกันออกไปหลายวิธี อยู่ที่ว่าต้องการที่จะได้รับกระแสเงินสดเมื่อใด โดยการคำนวณขึ้นอยู่กับว่า ต้องการทราบมูลค่าปัจจุบัน (Present Value : มูลค่าวันนี้) หรือมูลค่าในอนาคต (Future Value : มูลค่า ณ วันที่ในอนาคต) ซึ่งสามารถคำนวณได้ทั้งมูลค่าเงินในปัจจุบัน และมูลค่าเงินในอนาคต ทั้งยังคำนวณแยกย่อยได้อีกว่า จะคำนวณมูลค่าเงินก้อนเดียวหรือมูลค่าของเงินหลายงวดก็ได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม คงไม่ได้กล่าวถึงการคำนวณโดยละเอียดในบทความนี้ โดยสรุปคือ เมื่อเราต้องการเปรียบเทียบมูลค่าเงินในเวลาที่แตกต่างกัน ก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งอัตราเงินเฟ้อที่ทำให้มูลค่าเงินลดลง และผลตอบแทนจากการลงทุนหรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ซึ่งจะทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับว่า เรามีการนำเงินก้อนนั้นไปใช้อย่างไร หากนำไปลงทุนหรือทำการฝากประจำเพื่อรับดอกเบี้ย ก็จะทำให้มูลค่าเงินเพิ่มขึ้นได้ แต่ถ้าหากเก็บไว้เฉยๆ ก็อาจทำให้มูลค่าเงินลดลงได้ เนื่องจากปัจจัยของเงินเฟ้อนั่นเองค่ะ

เหตุใดมูลค่าเวลาของเงินจึงมีความสำคัญ ?

มูลค่าเงินตามเวลา, มูลค่าของเงิน
Image Credit : wallstreetmojo.com

ทราบหรือไม่ว่า มูลค่าของเงินตามเวลา เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการทำธุรกิจหรือการจับจ่ายใช้สอยก็ตาม หลายๆ ธุรกิจใช้มูลค่าเงินตามเวลาเพื่อเปรียบเทียบกำไรที่จะได้รับในการทำธุรกิจนั้นๆ ซึ่งสามารถคำนวณได้ว่า จะได้รับกำไรเท่าไหร่ในอนาคต และมีความคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งถ้าหากใช้เฉพาะระยะเวลาคืนทุนมาประกอบการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว โดยคำนวณกระแสเงินคืนที่มูลค่าเงิน ณ ปัจจุบันเท่ากันทุกปี ก็อาจจะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าความเป็นจริงได้

นอกจากการทำธุรกิจทั่วไปแล้ว บริษัทการเงินก็ได้นำเอาแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ช่วยในการเปรียบเทียบทางเลือกการลงทุนที่มีอยู่ในตลาด ซึ่งนักลงทุนจะประเมินผลตอบแทนและเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะเลือกลงทุนแบบใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนตามที่ต้องการ
  • นักลงทุนสามารถเลือกข้อเสนอการลงทุนที่ดีที่สุดจากการประเมินโดยพิจารณาจากมูลค่าเงินตามเวลา
  • ช่วยให้ผู้ให้กู้สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้การจำนอง ตามมูลค่าปัจจุบันและอนาคตของจำนวนเงินที่ปล่อยกู้
  • ช่วยในการกำหนดค่าจ้างและราคาสินค้าที่เหมาะสม

สำหรับนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนทั่วไป ก็สามารถใช้มูลค่าของเงินตามเวลาเพื่อทำความเข้าใจวิธีการลงทุนซึ่งจะต้องคำนึงถึงมูลค่าเงินตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นด้วย และแม้แต่ภาระผูกพันอย่างการกู้ยืมซื้อบ้าน ซื้อรถ ก็ต้องคำนวณจากมูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน นอกจากนี้ เรายังใช้มูลค่าเงินตามเวลาในการคำนวณยอดเงินเกษียณในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย เพื่อที่จะสามารถเก็บเงินสำหรับการเกษียณได้ตามมูลค่าเงิน ณ ขณะนั้นค่ะ

อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากที่ควบคุมไม่ให้ค่าของเงินตามเวลามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตและการวางแผนการเงินของเรา เนื่องจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินนั้น ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เห็นได้อย่างชัดเจนคือ อัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เพราะฉะนั้น ความเข้าใจเกี่ยวกับมูลค่าเงินตามเวลา จะช่วยให้เราตัดสินใจในเรื่องการเงินและการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนการเงินโดยใช้สามเหลี่ยมการเงินเป็นตัวช่วย ซึ่งทำให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้อีกด้วย  ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญ พิจารณามูลค่าตามเวลาของเงินเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือบัญชีจะได้รับเงินเพียงพอเมื่อเกษียณอายุ และให้คำแนะนำในการซื้อกองทุนอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการบริหารจัดการเงินในกองทุนเพื่อให้สามารถทำกำไรได้ และทำให้มูลค่าเงินเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา เป็นต้น

Inspire Now ! : กล่าวได้ว่า มูลค่าของเงินที่มีตอนนี้ ไม่เท่ากับมูลค่าเงินในอนาคตในจำนวนเงินที่เท่ากัน การทำความเข้าใจในเรื่องของมูลค่าเงินตามเวลา  ทำให้สามารถประเมินตัวเลือกในการจับจ่ายใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าเงินในปัจจุบันเมื่อเทียบกับอนาคต ซึ่งตัวเลือกเหล่านี้อาจเป็นโอกาสในการลงทุน การทำธุรกรรมเงินกู้ ตัวเลือกการชำระเงินจำนอง หรือการลงทุนใน วิธีการออมทอง เป็นต้น เพื่อให้เราสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม และมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคตได้

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมใช่ไหม ? การได้รู้ว่ามูลค่าของเงินตามเวลาคืออะไรและจะคำนวณอย่างไร จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าจะใช้จ่าย ออมเงิน และลงทุนอย่างไร และจะบริหารจัดการเงินที่มีได้อย่างไร เพื่อให้ค่าของเงินไม่ลดน้อยลงไปตามกาลเวลาที่เพิ่มขึ้น ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : wallstreetmojo.com, investopedia.com/terms, investopedia.com

Featured Image Credit : freepik.com/tawatchai07

Facebook Comments

แพทย์เวชศาสตร์ความงาม ผู้หลงไหลการพัฒนาตัวเอง ชอบแบ่งปันประสบการณ์ รักการอ่านและการท่องเที่ยว