digital empathy, มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต

Digital Empathy คืออะไร ? ชวนรู้จักมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อสังคมที่สงบสุข และลด Toxic !

แนวคิดเรื่อง ดิจิทัล เอมพะธี มีความสำคัญในปัจจุบันเนื่องจากการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัลมีมากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจบริบทแวดล้อมทางอารมณ์ของผู้คนแม้จะไม่ได้พบหน้ากันโดยตรง เพื่อลงความเข้าใจผิด ลดความ toxic ต่างๆ ลง ทำให้มีความสุขกับการท่องโลกดิจิตอลได้มากขึ้นนั่นเองค่ะ

ใช้ช่องทางดิจิทัลต้องรู้ Digital Empathy ความเห็นอกเห็นใจ และมารยาทในการท่องโลกอินเตอร์เน็ต

การมีดิจิทัล เอมพะธี หมายถึงความสามารถในการเข้าใจและตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นผ่านทางช่องทางดิจิทัล เช่น โซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชัน หรือการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

digital empathy, มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต
Image Credit : freepik.com

องค์ประกอบสำคัญของ Digital Empathy มีอะไรบ้าง ?

ดิจิทัล เอมพะธี เป็นทักษะสำคัญสำหรับการสื่อสาร และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพบนโลกออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

 1. การฟังอย่างตั้งใจ โดยอ่าน และพิจารณาข้อความ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ
 2. การใช้ภาษาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้รับสาร
 3. การแสดงความเห็นอกเห็นใจ และการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การปรับการสื่อสารให้เข้ากับสถานการณ์และบริบททางสังคมวัฒนธรรม
Image Not Found
Samsung Galaxy Tab S9+ 5G 12/256,512GB AI, แอแอนดรอย, กล้อง 13MP, จอใหญ่, Multi-tasking
digital empathy, มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต
Image Credit : freepik.com

ความสำคัญของ Digital Empathy คืออะไร ?

ดิจิทัล เอมพะธี เป็นทักษะสำคัญที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ และสัมพันธภาพที่ดีในโลกดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและการดำรงชีวิตบนโลกออนไลน์ แล้วทำไมการมีมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต จึงมีความสำคัญ มาดูกันเลยค่ะ 

 1. ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ที่ดีในโลกดิจิทัล : เมื่อเราสามารถเข้าใจและตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดี จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความขัดแย้ง และสร้างบรรยากาศที่ดีในการสื่อสารออนไลน์ได้มากขึ้น
 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า : บริษัทที่มีดิจิทัล เอมพะธีจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น เนื่องจากเข้าใจความรู้สึก และสถานการณ์ของลูกค้า จึงสามารถให้บริการที่ตรงจุดและสร้างความพึงพอใจสูงสุดได้
 3. เพิ่มประสิทธิผลของการตลาดดิจิทัล : การมี ดิจิทัล เอมพะธี จะช่วยให้นักการตลาดเข้าใจพฤติกรรม และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น สามารถสร้างสรรค์เนื้อหา และกลยุทธ์ที่สอดคล้องและตรงใจผู้บริโภคมากขึ้น
 4. มีสภาพแวดล้อมการทำงานดิจิทัลที่ดีขึ้น : เมื่อทุกคนในที่ทำงานมี ดิจิทัล เอมพะธี จะช่วยให้การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านช่องทางออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5. เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม : ดิจิทัล เอมพะธี จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมบนโลกออนไลน์ได้ดีขึ้น โดยการเข้าใจ และเคารพความแตกต่างระหว่างกันวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น
Image Not Found
นายอินทร์ หนังสือ ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา mindset
digital empathy, มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต
Image Credit : freepik.com

ทำไมคนเราถึงขาด Digital Empathy เมื่ออยู่ในโลกออนไลน์ ?

การตระหนัก และพยายามเข้าใจบริบทของผู้อื่นมากขึ้น จะช่วยให้เรามี ดิจิทัล เอมพะธี มากขึ้น และสามารถสื่อสาร รวมถึงสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วสาเหตุอะไรที่ทำให้เราขาด ดิจิทัล เอมพะธี เมื่ออยู่ในโลกออนไลน์บ้าง มาดูกันต่อค่ะ

 1. การขาดการปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว : การสื่อสารในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นการพิมพ์ข้อความ ทำให้ขาดการสื่อสารด้วยน้ำเสียง สีหน้า และภาษากาย ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการแสดงอารมณ์ความรู้สึก จึงยากต่อการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง
 2. ความปลอดภัย และความเป็นนิรนาม : ในโลกออนไลน์ให้ความรู้สึกปลอดภัยและเป็นนิรนามมากกว่าโลกความเป็นจริง ทำให้คนบางคนแสดงออกได้อย่างไม่รู้สึกผิด ขาดความละเอียดอ่อน และไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
 3. ความหลากหลายของวัฒนธรรม : การสื่อสารออนไลน์เชื่อมต่อคนจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน แต่การขาดความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาจนำไปสู่การขาดดิจิทัล เอมพะธีได้ง่าย
 4. ความผิดพลาดในการตีความ : การสื่อสารด้วยข้อความอาจนำไปสู่การตีความผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากขาดการสื่อสารด้วยน้ำเสียงและสีหน้า บางครั้งอารมณ์ขันหรือคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจจริงถูกตีความว่าเป็นการดูถูกหรือก้าวร้าว
 5. ความเบื่อหน่าย และการขาดสมาธิ : เนื่องจากมีสิ่งรบกวนมากมายบนโลกออนไลน์ ทำให้เราขาดสมาธิ และไม่สามารถจดจ่ออยู่กับการสื่อสารของผู้อื่นได้เต็มที่ จึงอาจพลาดการรับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของเขา ทำให้นำไปสู่การขาดมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตได้
Image Not Found
หนังสือพัฒนาตนเอง กล้าที่จะถูกเกลียด (嫌われる勇気) วีเลิร์น
digital empathy, มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต
Image Credit : freepik.com

อยากมี Digital Empathy ต้องทำยังไงบ้าง ?

การมี ดิจิทัล เอมพะธี จะช่วยให้คุณสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจ และตอบสนองความรู้สึกของผู้อื่นบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งหากต้องการพัฒนาทักษะด้าน ดิจิทัล เอมพะธี ก็สามารถทำได้ดังนี้ค่ะ

 1. ฝึกการฟังอย่างตั้งใจ : เมื่ออ่านข้อความหรือดูสื่อดิจิทัล ให้พยายามอ่านหรือดูอย่างละเอียดและตั้งใจ อย่าวิพากษ์วิจารณ์ก่อนฟังจบ แต่ให้พยายามเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและบริบทของผู้ส่งสาร
 2. ใช้ภาษาที่เหมาะสม : หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาก้าวร้าว หยาบคาย หรือดูถูก แต่ควรใช้ถ้อยคำสุภาพ เป็นมิตร และแสดงความเห็นอกเห็นใจกัน
 3. เรียนรู้มารยาท : ควรมีมารยาทในการสื่อสารออนไลน์ เช่น การรักษามารยาทในการแสดงความคิดเห็น การไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เป็นต้น 
 4. สังเกต และเรียนรู้ : การสังเกต และการเรียนรู้รูปแบบการสื่อสารออนไลน์ของคนอื่นๆ พิจารณาว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ เป็นวิธีการที่ดี ที่สามารถนำมาปรับใช้กับตัวเองได้
 5. เรียนรู้วัฒนธรรม : การศึกษาเรียนรู้พื้นฐานทางวัฒนธรรม และความเชื่อของผู้คนที่แตกต่างไปจากตัวเรา จะทำให้เราเข้าใจมุมมอง และรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเขาได้ดีขึ้น
 6. ไม่รีบร้อนเอาตัวเองเป็นหลัก : การไม่ดูถูก หรือตัดสินผู้อื่นจากการสื่อสารออนไลน์เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้เราไม่เสียมารยาทกับคนอื่นได้มากขึ้น หากเข้าใจข้อมูลไม่ครบถ้วน ก็ให้ซักถามเพิ่มเติมด้วยความสุภาพ
 7. พัฒนาทักษะในการตั้งคำถาม : การที่เราจะตั้งคำถามได้ดีขึ้น สิ่งสำคัญคือการฟังอย่างลึกซึ้ง และสังเกตน้ำเสียง สีหน้า และภาษากายออนไลน์ เพื่อจับประเด็นอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีขึ้น ก็จะช่วยให้เรามีทักษะการตั้งคำถามที่ดีขึ้นได้
 8. พัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ : ดิจิทัล เอมพะธี เป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาฝึกค่ะ การหมั่นฝึกฝน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะเป็นการสะสมชั่วโมงบิน เพิ่มเติมประสบการณ์ ทำให้เรารู้เท่าทันได้ดีขึ้น และมีความเข้าใจผู้อื่นในโลกออนไลน์ได้มากขึ้นค่ะ
Image Not Found
[ไลฟ์ลดเพิ่ม 5,000] SAMSUNG Galaxy S24 Ultra 12/512GB, AI Phone สีพิเศษเฉพาะออนไลน์
digital empathy, มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต
Image Credit : freepik.com

Mindset ที่ควรมีในการฝึกการมี Digital Empathy มีอะไรบ้าง ?

การมี Mindset ที่เหมาะสมจะช่วยให้เรามีความเข้าใจ และเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นบนโลกดิจิทัลได้ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสื่อสารและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง Mindset ในการส่งเสริมการพัฒนา ดิจิทัล เอมพะธี ให้มี ประสิทธิภาพได้มากขึ้น จะมีอะไรบ้าง มาดูตัวอย่างกันค่ะ 

 1. เปิดใจรับฟัง และเข้าใจความแตกต่าง (Open-minded) : ต้องมีความเต็มใจที่จะรับฟังและเรียนรู้มุมมอง ความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปจากตนเอง ไม่ตัดสินหรือปฏิเสธความคิดเห็นของผู้อื่นโดยปราศจากการพิจารณา
 2. มีความอดทน และพร้อมเรียนรู้ (Patient and Willingness to Learn) : ดิจิทัล เอมพะธี ไม่ใช่ทักษะที่จะได้มาในทันที ต้องใช้ความอดทนในการฝึกฝนและพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 3. การฟัง (Listening) : ต้องฝึกทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ซึ่งการฟังในที่นี้ หมายรวมถึงการฟังที่เป็นการฟังจริงๆ การอ่าน และการสังเกตข้อความทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้สามารถจับประเด็นหลักและอารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่างแม่นยำ
Image Not Found
HUAWEI FreeBuds SE 2 หูฟัง ใช้งานยาวนาน 40 ชั่วโมง นํ้าหนักเบา สบายทุกการสวมใส่ รองรับชาร์จไว
Inspire Tips : ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมดิจิทัล หรือสังคมในโลกแห่งความจริง Mindset ที่อยากแนะนำ และคิดว่าขาดไปไม่ได้เลยก็คือ Outward Mindset หากได้ฝึกใช้แล้ว จะพบกับความมหัศจรรย์ที่ว่า คุณจะมีความสุขขึ้น และเกิดสัมพันธ์กับคนได้เก่งขึ้นค่ะ
digital empathy, มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต
Image Credit : vecteezy.com

คำแนะนำ และข้อควรระวังเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึก Digital Empathy

แม้ว่าการฝึก ดิจิทัล เอมพะธี จะมีประโยชน์มากในการสื่อสารออนไลน์ แต่เรายังคงต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบเสมอ ซึ่งเรามีคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ

 1. ไม่ควรตั้งข้อสันนิษฐานมากเกินไป : แม้ว่าการพยายามจะเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำ แต่การตั้งข้อสันนิษฐานที่มากเกินกว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นอาจกลายเป็นปัญหาได้ ดังนั้นหากเกิดความไม่แน่ใจ ควรซักถามเพื่อให้เกิดความชัดเจน
 2. ระวังอคติและความลำเอียง : คนเราอาจมีอคติหรือความลำเอียงในการรับรู้สิ่งต่างๆ อยู่แล้ว คำแนะนำคือ ให้ระวังเรื่องของความอคติ เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเป็นการรักษามารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ควรยึดถือค่ะ
 3. ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัว : การพยายามเข้าใจผู้อื่นนั้น ไม่ได้หมายถึงการเข้าไปพยายามจะอยากรู้เรื่องราวส่วนตัว เราไม่ควรก้าวล่วงเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวจนเกินไป ต้องรักษาขอบเขตอย่างเหมาะสม
 4. ระวังอารมณ์ตัวเองด้วย : ขณะพยายามเข้าใจผู้อื่น ต้องไม่ลืมควบคุมอารมณ์ตนเองด้วย ไม่ควรปล่อยให้อารมณ์ของตนเองมาบดบังความเข้าใจ (อ่านเรื่อง Empathy Sympathy คืออะไรเพิ่มเติมได้อีกนะคะ)
 5. ตระหนักถึงขีดจำกัดของโลกดิจิทัล : แม้ว่าโลกอินเตอร์เน็ตจะช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลกได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดที่ทำให้การสื่อสารอาจไม่ลึกซึ้งพอ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจ และยอมรับในข้อจำกัดของเรื่องนี้ด้วย
Image Not Found
คู่มือค้นหา “ทำไม” ที่แท้จริงของคุณ ( Find Your Why) วีเลิร์น สำนักพิมพ์วีเลิร์น welearnbook
Inspire Now ! : โลกอินเตอร์เน็ตสร้างความสะดวกสบาย สร้างโอกาส ให้ความรู้ และอีกมากมายหลายอย่าง ซึ่งการมี Digital Empathy จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ออกมาในโลกอินเตอร์เน็ต ช่วยลดความ toxic ปัญหาต่างๆ ให้กับพลเมืองโลกอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต และเป็นส่วนหนึ่งของโลกดิจิทัล การฝึกทักษะในเรื่องนี้ก็จะทำให้มีความสุขกับการท่องดิจิทัลกันมากขึ้นค่ะ

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า ? ใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องมารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะ ♡

Featured Image Credit : freepik.com

Facebook Comments

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW