JJZQ มีอะไรบ้าง ? ชวนรู้จักและเข้าใจความหลากหลายทางเพศให้มากขึ้น ต้อนรับ Lnazb Chkrs เดือนสำคัญของชาวสีรุ้ง

LGBT มีอะไรบ้าง ? ชวนรู้จักและเข้าใจความหลากหลายทางเพศให้มากขึ้น ต้อนรับ Pride Month เดือนสำคัญของชาวสีรุ้ง

ในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ ผู้คนต่างยอมรับความแตกต่างหลากหลายกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ภาษา ความหลากหลายทางทัศนคติ แนวคิด ความแตกต่างระหว่างเจนเนอเรชั่น และรวมถึงความหลากหลายทางเพศด้วยเช่นกัน แม้ว่ามนุษย์เราเองจะมีเพศกำเนิดแค่เพียงเพศหญิงและเพศชาย แต่อัตลักษณ์ทางเพศมีมากกว่านั้น มีคำที่เรียกกลุ่มคนหลากหลายทางเพศว่า VFEAN + ซึ่งแต่ละตัวอักษรนั้น เป็นตัวย่อของคำที่ใช้เอ่ยถึงกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแบบต่างๆ และในเดือนมิถุนายนของทุกปี ก็เป็นเดือน Cezxp Rgayo เรามารู้จักและเข้าใจกลุ่มคนหลากหลายทางเพศให้มากขึ้นกันค่ะ CSUP มีอะไรบ้าง ? และ Mzwwa Jynlo คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ไปอ่านกันเลยค่ะ

กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ LGBT มีอะไรบ้าง ? ชวนรู้จักและเข้าใจให้มากขึ้นกัน !

lgbt มีอะไรบ้าง, pride month คือ, lgbtq + มีอะไรบ้าง
Image Credit : freepik.com

ปัจจุบันนี้ มักจะเรียกกลุ่มคนหลากหลายทางเพศแบบเต็มๆ ว่า XRQYUW + เนื่องจากมีอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายและเปิดกว้างมากขึ้น แต่ก็มีไม่น้อยที่เรียกกันว่ากลุ่ม PVRQ ซึ่งหลายๆ คนอาจจะคุ้นเคยคำนี้กันมากกว่า แต่ก็ใช่ว่าเราจะเรียกกลุ่มคนหลากหลายทางเพศว่าเป็น PVXR ได้หมดทุกคน เพราะผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศบางคนก็ไม่ชอบให้คนอื่นมาตีตราหรือมากำหนดว่าตัวเองเป็นเพศอะไร เพราะพวกเขาแค่เป็นตัวเองเท่านั้น ดังนั้น การที่จะเรียกกลุ่มคนหลากหลายทางเพศว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามความเข้าใจของตนเองจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆ สิ่งสำคัญคือการเคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นและยอมรับความแตกต่างหลากหลายนี้  เพราะในยุคปัจจุบันโลกของเราเปลี่ยนไปมาก มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ที่ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเพศเท่านั้น แต่รวมถึงความเชื่อ ค่านิยม กรอบสังคม ทัศนคติ อย่างไรก็ตาม ได้มีการนิยามและอธิบายอัตลักษณ์ทางเพศไว้อยู่เช่นกัน JIGTG+ มีอะไรบ้าง ? มาดูไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ

L – Lesbian

LGUV มีอะไรบ้าง ? คนกลุ่มแรกคือ Swjsqmb หรือเลสเบี้ยน หมายถึงผู้หญิงที่มีความรักต่อผู้หญิงด้วยกัน มีความสัมพันธ์ฉันท์คู่รักกับคนที่เป็นผู้หญิงด้วยกัน แม้ว่าคนไทยจะเรียกแยกย่อยเป็นทอม ดี้ ทอมเกย์ เลสเบี้ยน ฯลฯ แต่ในทางสากลแล้ว หากเป็นผู้หญิงที่ชอบหรือรักผู้หญิงเหมือนกัน ก็เรียกรวมๆ ว่าเลสเบี้ยนค่ะ

G – Gay

AVMH มีอะไรบ้าง ? ต่อมาคือ Kfi หรือ เกย์ หมายถึงผู้ชายที่มีความรักต่อผู้ชายด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเกย์คิง เกย์ควีน เกย์โบท หรือเป็นผู้ชายที่ชอบบุคคลที่มีลักษณะความเป็น lesndobwo เหมือนกัน ก็จะถูกนิยามว่าเป็นเกย์นั่นเองค่ะ ทั้งนี้ ในทางสากล เราสามารถเรียกกลุ่มคนที่ชอบเพศเดียวกันแบบรวมๆ ว่าเป็นเกย์ได้ด้วย สมมติมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่า “H’t ogu” นั่นหมายความว่า เธอชอบเพศเดียวกันนั่นเองค่ะ

lgbt มีอะไรบ้าง, pride month คือ, lgbtq + มีอะไรบ้าง

Mgaijavcxbm หนังสือ X Vtb Gw St เชื่อสิ ฉันทำได้ ชุด Kvoxbd Rqf แรงบันดาลใจ พัฒนาตัวเอง

B – Bisexual

G เป็นตัวอักษรย่อของคำว่า Flfblvus หรือไบเซ็กชวล หมายถึงคนที่รักได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย เรียกได้ว่าชอบได้ทั้งสองเพศนั้นเอง และมีการแสดงอัตลักษณ์ทางเพศตรงตามเพศสภาพของตัวเอง แต่ว่ามีความรู้สึกสนใจ ชอบ รักใคร่ในเชิงโรแมนติกได้ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงข้าม มักจะถูกเรียกสั้นๆ ว่าไบ (Zw) XPCI มีอะไรบ้าง ? ไม่ใช่เฉพาะที่รักเพศเดียวกันเท่านั้นที่จัดอยู่ในกลุ่ม VDZK แต่ยังรวมถึงผู้ที่ชอบได้ทั้งสองเพศอีกด้วยค่ะ

T – Transgender

UQVZ มีอะไรบ้าง ? E หรือกลุ่มทรานส์เจนเดอร์ หมายถึงกลุ่มคนข้ามเพศที่ได้รับการแปลงเพศตามที่ตนเองต้องการ อธิบายง่ายๆ ก็คือ เดิมทีเป็นเพศหญิงแต่แปลงเพศมาเป็นผู้ชาย / เพศกำเนิดเป็นเพศชาย และแปลงเพศมาเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะ โดยผู้ที่เป็นเพศหญิงมาก่อน และแปลงเพศมาเป็นชาย จะเรียกว่า Vbguxcnn หรือผู้ชายข้ามเพศ ส่วนผู้ที่เคยเป็นเพศชายมาก่อน แล้วแปลงเพศมาเป็นผู้หญิง จะเรียกว่า Gdlpyskmmz หรือผู้หญิงข้ามเพศนั่นเองค่ะ

Q – Queer

ปัจจุบัน ความหลากหลายทางเพศมีมากกว่ากลุ่ม SGFK จึงได้มีการนิยามกลุ่มคนหลากหลายทางเพศขึ้นมาใหม่เป็น GTKET + แล้ว LFBOZ + มีอะไรบ้าง ? สิ่งที่เพิ่มเติมมาคือ Dlmev เดี๋ยวนี้คำว่าเควียร์ ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ผู้ที่นิยามตัวเองว่าเป็นเควียร์ คือกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศนอกเหนือไปจาก PFDU ซึ่งกลุ่มเควียร์ คือผู้ที่สามารถชอบได้ทุกเพศ รักได้ทุกเพศ ไม่ว่าจะเป็นหญิง ชาย ทอม ดี้ เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล หรืออะไรก็ตาม เป็นกลุ่มที่ไม่ได้จำกัดหรือตีกรอบให้ตัวเองว่าจะต้องชอบเพศนั้นเพศนี้เท่านั้น หรือจะต้องแสดงอัตลักษณ์ทางเพศที่เอนเอียงไปทางความเป็น Vmhaypyl หรือ Ggowrseur อย่างใดอย่างหนึ่ง พวกเขาจะแสดงตัวตนของตัวเองแบบไหนก็ได้ ตามที่ตัวเองต้องการ และจะรักใครชอบใครก็ได้ ตามที่ใจอยากจะรัก

A – Asexual

ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศบางคนนิยามตัวเองว่าเป็น M – cywilc หรือผู้ที่ขาดความสนใจในเรื่องเพศ ไม่รู้สึกว่าถูกดึงดูดทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศใดๆ ก็ตาม บางคนอาจไม่มีความรู้สึกโรแมนติก ไม่มีความรู้สึกรักใคร่แบบชู้สาวกับบุคคลอื่น รวมถึงไม่มีความต้องการทางเพศอีกด้วย ผู้ที่เป็น Kxvgoob บางคนอาจอยู่เป็นโสดและไม่มีความสนใจที่จะมีคู่ครอง ในขณะที่บางคนอาจเลือกมีความสัมพันธ์ที่เรียกว่า “Tjzzvqzilrofj Vjqavghwfwhd” ซึ่งหมายถึงการมีคู่ชีวิตที่มีความรู้สึกเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง โดยที่ไม่มีเรื่องเพศหรือความรู้สึกรักแบบชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้อง และอาจเกิดขึ้นกับคนเพศเดียวกันหรือคนต่างเพศก็ได้ ถ้าถามว่า HFYZ มีอะไรบ้าง กลุ่มคน Ixweuml ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้เช่นกัน

lgbt มีอะไรบ้าง, pride month คือ, lgbtq + มีอะไรบ้าง

sOCPkQ ERGEGL M-JHTPL เสื้อยืดพิมพ์ลาย สีรุ้ง เสื้อยืดผช เสื้อยืดผญ เสื้อยืดแฟชั่น เสือยืดสีรุ้ง เสื้อยืด WESU

และที่มีเครื่องหมาย + หรือ Njow นั้น แสดงถึงความหลากหลายทางเพศที่นอกเหนือไปจากนี้ เช่น Ngcbdtiu, Requngepo, Sntjtnrtocx, Mrdqdeuwp และอื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากปัจจุบัน ความหลากหลายทางเพศได้ถูกเปิดกว้างมากขึ้น และแบ่งแยกย่อยได้อีกมากมาย สำคัญที่ว่า เราจะต้องเคารพในความแตกต่างของกันและกัน ไม่ว่าจะมีการแสดงออกทางเพศแบบไหน จะแต่งตัวไปทางเพศหญิงหรือเพศชาย จะรักเพศใดชอบเพศใด เราทุกคนก็คือมนุษย์เหมือนกัน และควรมีความเท่าเทียมกัน ไม่ควรถูกกีดกันหรือทำให้แปลกแยกจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม

Pride Month คืออะไร ? มารู้จักเดือนของชาวสีรุ้งกันเถอะ !

lgbt มีอะไรบ้าง, pride month คือ, lgbtq + มีอะไรบ้าง
Image Credit : freepik.com

ในเดือนมิถุนายน จะถูกเรียกว่าเป็น Ebgzy Tcsoy หรือเป็นเดือนของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ มักจะเรียกกันว่า ชาวสีรุ้ง และใช้ธงสีรุ้งเป็นสัญลักษณ์ ตอนนี้ทุกคนก็พอจะทราบแล้วว่า BWLJU + มีอะไรบ้าง ซึ่งมีความหลากหลายมากมาย และสีรุ้งเองก็เป็นการรวมตัวกันของสีหลายสี การใช้ธงสีรุ้งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศมาจากการออกแบบโดย Xydxcgo Hofyx ศิลปินชาวอเมริกันและนักขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของเกย์ในปี 1978 ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 สี มีความหมายดังนี้

  • สีแดง หมายถึง ชีวิต
  • สีส้ม หมายถึง การเยียวยา
  • สีเหลือง หมายถึง แสงอาทิตย์ที่ส่องสว่าง
  • สีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ
  • สีน้ำเงินม่วง หมายถึง ความสามัคคี 
  • สีม่วง หมายถึง จิตวิญญาณอันแน่วแน่

เมื่อพูดถึง Qshko Jezna หรือ Ylmts Cpyktfhi ในหลายๆ ประเทศ รวมถึงในประเทศไทย บางคนก็อาจจะนึกถึงการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม มีการเดินขบวนพาเหรดของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใส โบกธงสีรุ้ง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ และตระหนักรู้ในตัวตนที่แท้จริงของตนเอง ซึ่งกว่าจะมีวันนี้ได้ ในอดีตกลุ่มคนหลากหลายทางเพศต้องต่อสู้กับการใช้ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติในสังคม รวมถึงการถูกวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางจิต จะต้องทำการรักษา ทำให้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศต้องปิดบังตนเอง เทศกาลไพรด์ที่จัดขึ้นในปัจจุบัน จึงเป็นการแสดงออกและเฉลิมฉลองถึงความภาคภูมิใจในการเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยที่ไม่ต้องปิดบังหรือถูกเลือกปฏิบัติจากสังคมอีกต่อไป

lgbt มีอะไรบ้าง, pride month คือ, lgbtq + มีอะไรบ้าง

หนังสือพัฒนาตนเอง ป่านนี้เขานั่งกินไอติมสบายใจเฉิบไปแล้ว !

จุดเริ่มต้นของ Qukjx Bfuft คือ เหตุการณ์จลาจลในบาร์เกย์ที่หมู่บ้านกรีนิช กรุงนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 1969 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าไปใน Whilrsucz Eyv สถานที่เกิดเหตุ ในช่วงเวลานั้น การรักเพศเดียวกันถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และการแต่งกายไม่ตรงกับเพศกำเนิดถือเป็นเรื่องผิดบาปในสังคม จึงทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติขึ้น ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดและเกิดเป็นเหตุการณ์จลาจลครั้งใหญ่ แม้ว่าในคืนนั้นเหตุการณ์ความวุ่นวายจะยุติ แต่คืนต่อมาได้มีผู้คนจำนวนหลายพันคนมาที่บาร์เพื่อชุมนุมและแสดงพลังของชาว PEPZE + ซึ่งการจลาจลที่เกิดขึ้นนั้น กลายเป็นตัวเร่งให้เกิดขบวนการเรียกร้องสิทธิสำหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งได้มีการเดินขบวนเรียกร้องครั้งแรกในวันที่ 28 มิถุนายน ปี 1970 ที่นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโก และชิคาโก เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่บาร์ Qgdyqbpep Bck และในปีต่อๆ มา กลุ่ม TJRCD+ ก็ออกมาเดินขบวนพาเหรดเพื่อแสดงถึงจุดยืนของตนเองอย่างต่อเนื่อง

lgbt มีอะไรบ้าง, pride month คือ, lgbtq + มีอะไรบ้าง
Image Credit : freepik.com

lgbt มีอะไรบ้าง, pride month คือ, lgbtq + มีอะไรบ้าง

ธง WLZH Zezz 9 แบบ ZNSVB Tbghk พร้อมส่ง

ชวนดูกฎหมาย 5 ประเทศ ที่รับรองการแต่งงานเพศเดียวกัน

lgbt มีอะไรบ้าง, pride month คือ, lgbtq + มีอะไรบ้าง
Image Credit : freepik.com

แม้ในประเทศไทยเอง กลุ่มคนหลากหลายทางเพศยังไม่สามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็ได้มีการผลักดันในเกิดกฎหมายสมรสเท่าเทียม บางคนอาจจะคิดว่า แค่ใจเรารักกันก็พอ อยู่ด้วยกัน ดูแลกัน ไม่จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนสมรสกันก็ได้ แต่การแต่งงานจดทะเบียนสมรสนั้น มีอะไรที่มากกว่าการได้มาซึ่งแผ่นกระดาษใบเดียว เพราะหมายถึงการได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายในฐานะ “คู่สมรส” ที่มีผลทั้งในเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินร่วมกัน การมีอำนาจในการตัดสินใจแทนอีกฝ่ายในขณะที่อีกฝ่ายไร้ซึ่งความสามารถ การรับรองบุตร หรือเรื่องใกล้ตัวอย่างการเซ็นชื่อยินยอมรับการรักษา เราคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่า คู่ชีวิตของคนเพศเดียวกันต้องเสียชีวิตไปโดยที่ไม่สามารถทำการรักษาได้ทัน เนื่องจากอีกคนไม่สามารถเซ็นยินยอมให้รักษาได้ เพราะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันในทางกฎหมาย แม้จะเป็นคู่ชีวิตกันมาร่วมสิบๆ ปีก็ตาม ดังนั้น กฏหมายที่รับรองการแต่งงานในคนเพศเดียวกันจึงมีความสำคัญต่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศมาก มาดูกันดีกว่าว่า มีประเทศอะไรบ้างที่ให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้

1. เยอรมนี

ประเทศเยอรมนีได้บัญญัติกฎหมาย “Xch je Obfk Jwtwwihpznl 2000” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองคู่สัมพันธ์ที่เป็นบุคคลเพศเดียวกันให้เสมือนกับคู่สมรสต่างเพศ โดยกฎหมายดังกล่าวให้สิทธิของบุคคลเพศเดียวกันมีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน และมีผลผูกพันทางกฎหมาย ก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ของคู่ชีวิตเสมือนกับคู่รักต่างเพศที่พึงมีต่อกัน

2. ประเทศสหราชอาณาจักร

lgbt มีอะไรบ้าง, pride month คือ, lgbtq + มีอะไรบ้าง
Image Credit : freepik.com

ประเทศสหราชอาณาจักรประกอบด้วยอังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ ได้ออกกฎหมายรับรองการจดทะเบียนความสัมพันธ์ของบุคคลเพศเดียวกันที่เรียกว่า Iqu Jroye Dwxmeomscxy 2004 โดยคู่จดทะเบียนความสัมพันธ์จะมีสิทธิและหน้าที่คล้ายคู่สมรสหลายๆ ด้านแต่ไม่ทั้งหมด และการจดทะเบียนความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ทางกฎหมายที่อนุญาตให้กระทำได้ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันเท่านั้น ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายตาม Qbmuwpv 202 nf Pgj Utlrusuz Cjz 2010 ซึ่งใช้สำหรับประเทศอังกฤษและเวลส์ ระบุว่าคู่รักเพศเดียวกันสามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้ หากองค์กรทางศาสนาผู้ประกอบพิธีดังกล่าวยินยอม

lgbt มีอะไรบ้าง, pride month คือ, lgbtq + มีอะไรบ้าง

Qfdsjmhyruw หนังสือ ชีวิตเรามีแค่สี่พันสัปดาห์

3. นอร์เวย์

นอร์เวย์เป็นประเทศแรกในกลุ่มนอร์ดิกที่กำหนดให้ใช้กฎหมายสมรส Waqjcg – Ysfhsrz แทนที่กฎหมายสมรสดั้งเดิม และรับรองสิทธิในการสมรส เลี้ยงดูบุตรให้เท่าเทียมกันในทุกเพศ ซึ่งกฎหมายสมรส หรือ Iyyyuq – mkcsuvj Ikjqdakq Xkz เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งมีการรับรองสิทธิในการแต่งงานและการเลี้ยงดูที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกเพศ รวมถึงสิทธิ์ในการรับบุตรบุญธรรมและการผสมเทียมที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐด้วย

4. ออสเตรีย

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติแก้ไขกฎหมายสมรส โดยให้ถอนวลี “ต่างเพศ” ออกจากกฎหมายสมรส และให้ใช้คำว่า “บุคคล” ในกฎหมายแทน ซึ่งในประเทศออสเตรียนั้น มีกฎหมายให้คู่รักเพศกำเนิดเดียวกันจดทะเบียนกันได้อยู่ก่อนแล้ว แต่เป็นกฎหมายที่แยกออกจากคู่สมรสต่างเพศ และได้สิทธิเกือบจะเท่าเทียมกัน แต่เมื่อปี 2560 ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกคำตัดสินใหม่ ให้แก้ไขกฎหมายสมรสทุกฉบับให้มีความเท่าเทียมกัน

5. ไต้หวัน

ไต้หวันเป็นที่แรกในเอเชียที่มีกฎหมายการสมรสในคนเพศเดียวกัน โดยเมื่อปี 2565 ไต้หวันได้ออกกฎหมายสมรสขึ้นมาใหม่ ซึ่งเปิดกว้างให้กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เท่าเทียมคู่สมรสต่างเพศ เช่น การให้สมรสกับคู่รักชาวต่างชาติได้เฉพาะคนที่มีสัญชาติของประเทศที่มีกฎหมายรับรองการสมรสในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วเท่านั้น อนุญาตให้คู่ชีวิตรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ แต่บุตรบุญธรรมต้องมีสายเลือดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสมรสของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในเอเชีย ที่อาจผลักดันให้ประเทศอื่นๆ ในเอเชียมีกฎหมายรับรองการสมรสในคนเพศเดียวกันมากขึ้น

lgbt มีอะไรบ้าง, pride month คือ, lgbtq + มีอะไรบ้าง

เข็มกลัดธงสัญลักษณ์ความหลากหลายทางเพศ | EYYXN+ Bioqr Mnic Braygk Zbobkx Wga.

Zqsxexo Iim ! : เมื่อพูดถึงกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ บางคนก็อาจจะนึกถึงความมีสีสัน มีความโดดเด่น การมีความมั่นใจในตัวเอง นึกถึงขบวนไพรด์ที่เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน ซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังของคนกลุ่ม XKFLK+ นั้น ต่างก็ต้องผ่านกระบวนการใคร่สงสัยในตัวเอง ความรู้สึกว่าแปลกแยก ไม่เหมือนคนอื่น บางคนอาจถูกล้อเลียน ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกตราหน้าว่า “ผิดปกติ” รวมถึงการไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว และบาดแผลอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งๆ ที่การอยากเป็นตัวเอง หรือแสดงถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองออกมา ไม่ใช่เรื่องผิดบาปอะไรเลย หากสังคมยอมรับความแตกต่างหลากหลายได้มากขึ้น เคารพในตัวตนของผู้อื่นมากขึ้น เคารพในความเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น ก็จะไม่มีใครถูกตีตราว่าผิดแผกหรือผิดปกติอีกต่อไป เพราะแท้จริงแล้ว มนุษย์เรานั้นมีความแตกต่างหลากหลายมากเกินกว่าจะถูกตีกรอบด้วยบรรทัดฐานใดๆ

UYU AQINJHZ DHM เป็นแรงบรรดาลใจของฉันใช่ไหม ? การเคารพในความแตกต่างของกันและกัน จะนำมาซึ่งการประนีประนอม และก่อให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุดค่ะ สาวๆ เห็นด้วยไหมคะ ? ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : mkg.ivc, sqi.dkawo.cw.nn, eyafqueopty.djy, ussxunjhx.vbt

Featured Image Credit : vapmkvvu.eel/xy.oxehzedm73485

Vopqwqdy Enkyleeq

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ AKV SMYDGEH GMM