การใช้คะค่ะให้ถูกต้อง, การเขียนคะค่ะที่ถูกต้อง

ชวนฝึก การใช้คะค่ะให้ถูกต้อง ใช้ถูก คุยกับใครก็ดูน่าเชื่อถือ !

ชวนฝึก การใช้คะค่ะให้ถูกต้อง ใช้ถูก คุยกับใครก็ดูน่าเชื่อถือ !

ปัญหาในเรื่องของการใช้ คะ ค่ะ นั้น เป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยในชีวิตประจำวัน ยิ่งเราสื่อสารและอยู่หน้าจอกันมากขึ้น และพูดคุยสนทนาผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ที่ใช้การพิมพ์โต้ตอบกัน จึงทำให้เราพบเห็นการใช้คำว่า คะ ค่ะ ที่ไม่ถูกต้องบ่อยครั้ง ทั้งเวลาแชทคุยกับเพื่อน โต้ตอบในกระดานสนทนา หรือแม้แต่อ่านข่าวประจำวัน หากว่าเป็นคำพูดออกเสียงทุกคนจะพูดได้อย่างถูกต้อง แต่เมื่อใช้ในการพิมพ์หรือเขียนแล้วนั้น ทำไมหลายคนจึงใช้ผิด ? มาสำรวจตัวเองกันค่ะว่าการเขียนคะค่ะที่ถูกต้องของคุณนั้น ถูกต้องแล้วจริงๆ หรือยัง แล้วมีการใช้คะค่ะที่ถูกต้องจริงๆ ไหม? หรือว่าคุณเองก็เผลอใช้ผิดเช่นกัน เราจะมาชวนฝึก การใช้คะค่ะให้ถูกต้อง พร้อมเทคนิคให้นำไปใช้กัน เพื่อจะได้พูดคุยโต้ตอบผ่านตัวหนังสือได้อย่างถูกต้องค่ะ

การใช้คะค่ะให้ถูกต้อง ใช้อย่างไร ? ชวนฝึกการใช้ให้ถูก เพื่อความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

การใช้คะค่ะให้ถูกต้อง, การเขียนคะค่ะที่ถูกต้อง
Image Credit : freepik.com

ก่อนจะไปรู้ถึงวิธีการใช้คะ ค่ะ หรือ วิธีการเขียนคะค่ะที่ถูกต้องนั้น มารู้ถึงความรู้รอบตัวสนุกๆ กันก่อนค่ะว่า ทำไมการใช้คะค่ะให้ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ? ปกติแล้วเราพูดกันในชีวิตประจำวัน เราจะสามารถออกเสียงคะ ค่ะ ได้อย่างถูกต้อง เช่น สวัสดีค่ะ ไปไหนมาคะ เป็นต้น เราจะคุ้นเคยกับการพูดเพราะไม่ต้องมีการผันวรรณยุกต์ขณะพูด เมื่อเราพูดเราจึงไม่ได้คิดว่าคำว่า คะ ค่ะ ที่ออกเสียงไปนั้น ใช้วรรณยุกต์อะไร แต่เป็นการพูดด้วยความคุ้นเคย แต่เมื่อไหร่ที่เราจะต้องใช้การเขียนหรือพิมพ์ การสะกดคำจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ไม่ใช่แค่การใช้ตัวสะกดให้ถูกต้องเท่านั้น แต่การใช้วรรณยุกต์ให้ถูกต้องก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน เพราะเมื่อเราใช้วรรณยุกต์ผิด ความหมายของภาษาไทยจะเปลี่ยนไปทันที ยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆ คือ อย่างเช่นคำว่า ลา กับ ล่า หรือคำว่า มา กับ ม้า เป็นต้น ซึ่งคำว่า คะ กับ ค่ะ ก็เช่นกัน เมื่อเราใส่วรรณยุกต์ผิด ความหมายหรือการสื่อสารคำก็จะผิดเพี้ยนตามไปด้วยนั่นเอง

ซึ่งความสำคัญในการเขียนคะค่ะที่ถูกต้องนั้น ไม่เพียงแต่ทำให้คุณใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเท่านั้นนะคะ แต่มันยังทำให้คุณดูมีความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นมืออาชีพ ยิ่งหากคุณต้องทำงานเกี่ยวกับการใช้ภาษา งานเขียน หรืองานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงการเขียนจดหมายสมัครงาน ติดต่องาน และอื่นๆ ที่ต้องสื่อสารกับบุคคลอื่นในชีวิตประจำวัน เช่น หากคุณต้องการสมัครเป็นนักพิสูจน์อักษรของสำนักพิมพ์ หรือสมัครเป็นนักเขียนนิตยสาร หรือต้องการทำฟ้อนต์เองเพื่อจำหน่าย การใช้คะค่ะให้ถูกต้องไม่ว่าจะในทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ตาม จะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

วิธีการเขียน คะ ค่ะ ที่ถูกต้อง

การใช้คะค่ะให้ถูกต้อง, การเขียนคะค่ะที่ถูกต้อง
Image Credit : freepik.com

หลายคนที่เขียนคะ ค่ะ ไม่ถูกต้องนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการผันวรรณยุกต์ไม่เป็น หรือผันไม่ถูกต้อง และไม่เข้าใจในเรื่องของ อักษรสูง อักษรต่ำ และคำเป็น คำตาย เมื่อต้องนำมาใช้ในการเขียน จึงไม่สามารถใช้ได้ถูกต้องนั่นเอง เพราะฉะนั้น มาดูวิธีการใช้คะค่ะให้ถูกต้องกันเลย

การเขียนคะค่ะที่ถูกต้องนั้น เขียนอย่างไร ? เรามาเริ่มกันที่หลักในการผันวรรณยุกต์กันก่อนเลยค่ะ ในภาษาไทยของเรานั้นวรรณยุกต์มี 5 เสียง 4 รูป ได้แก่ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา โดยเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์แทนเสียงนั่นเอง เช่น กิน ไป นา ลืม ยำ เป็นต้น แต่ไม่ใช่ทุกคำที่จะผันวรรณยุกต์ได้ 5 เสียง แต่เรามักจะคุ้นเคยเพราะท่องจำกันมาแต่เด็ก เช่น กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า ซึ่งคำว่า “กา” สามารถผันได้ 5 เสียง เพราะว่าพยัญชนะ ก ไก่ เป็นอักษรกลาง และเป็นคำเป็น จึงผันได้ 5 เสียงตามที่เราเคยเรียนมา แต่ในขณะที่คำว่า “คะ” หรือพยัญชนะ ค ควาย นั้นเป็นอักษรต่ำ และเป็นคำตาย การผันวรรณยุกต์จะไม่สามารถผันได้ 5 เสียง แต่จะผันได้แค่ 2 เสียงเท่านั้น คือ คือ “ค่ะ” (เสียงเอก) กับ “คะ” (เสียงตรี) นั่นหมายความว่า จะไม่มีคำว่า ค้ะ และ ค๊ะ อย่างแน่นอน ถ้าใครเขียนโดยใช้แบบนี้แปลว่าผิดนะคะ

เทคนิคการใช้ คะ ค่ะ ให้ถูกต้อง

การใช้คะค่ะให้ถูกต้อง, การเขียนคะค่ะที่ถูกต้อง
Image Credit : freepik.com

หลังจากที่เรารู้ถึงหลักการและวิธีในการเขียนที่ถูกต้องแล้ว เรามาดูเทคนิคในการใช้คะค่ะให้ถูกต้องกันบ้างดีกว่า ว่าเราจะนำไปใช้อย่างไรให้ง่ายต่อการจดจำ และใช้ได้อย่างถูกต้องทุกครั้ง

การใช้คำว่า “คะ” นั้น เทคนิคในการจำคือ ใช้กับประโยคที่ต้องการแสดงเสียงสูง เช่น แสดงอารมณ์ ใช้เป็นประโยคคำถาม ใช้เอ่ยเรียกด้วยความสุภาพ เช่น อะไรนะคะ? ไปดูหนังกันไหมคะ? คุณคะ ห้องน้ำไปทางไหนคะ? เป็นต้น ซึ่งให้จำว่าเมื่อเราจะใช้คำว่า คะ จะเป็นการใช้ลงท้ายคำถาม หรือมีความสงสัย หรือแสดงอารมณ์ไม่พอใจก็ได้เช่นกัน

ส่วนการใช้คำว่า “ค่ะ” (ออกเสียงว่า ขะ) เทคนิคในการจำคือ ใช้กับประโยคที่ต้องการออกเสียงต่ำ เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคตอบรับหรือตอบคำถาม หรือใช้แสดงคำลงท้าย เช่น สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ ใช่ค่ะ ตกลงค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ เชิญค่ะ ไปค่ะ เป็นต้น ซึ่งให้นึกถึงว่าเมื่อเราต้องพยักหน้าเชิงตอบรับหรือเข้าใจ เราจะออกเสียงว่า ค่ะ จำง่ายๆ แบบนี้ได้เลย

Thnqamh Ezg ! : การใช้คะค่ะให้ถูกต้อง จะทำให้คุณดูเป็นคนที่น่าพูดคุยติดต่อด้วย เพราะไม่มีใครอยากติดต่อสื่อสารกับคนที่สะกดหรือเขียนคำผิดตลอดเวลา เพราะนั่นบ่งบอกถึงคุณไม่มีความรู้หรือไม่มีความน่าเชื่อถือเอาเสียเลย เพราะฉะนั้น ควรฝึกใช้ให้ถูกต้องกันนะคะ อาจจะเริ่มจากการลองเล่นบอร์ดเกมทำเอง และทำเป็นคำภาษาไทยต่างๆ ฝึกเล่นกันกับเพื่อนเพื่อหัดผันเสียงวรรณยุกต์ก็ได้นะคะ จะทำให้เราจดจำและนำไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น

CJC KMDFQPB NRN ทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่าและใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องใช่ไหม ? ใครที่รู้ว่าตนเองใช้ผิดเขียนผิดอยู่นั้น มาแก้ไขและฝึกไปพร้อมๆ กันนะคะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : iwnssbsn.ui.ie, jey.qd.vp, fgmobv.qxbg.vf.te

Featured Image Credit : uzcexg.fbb/Xkvrguyq Lpwybyrs

Kgjyfesy Ymedvxqt

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DWH HACQZLT ZKF