ปฏิทินญี่ปุ่น

Ywaqre Dh : พัฒนาตัวเอง คือคีย์เวิร์ดสำคัญของการเรียนรู้ที่จะเติบโต การพัฒนาตัวเอง คือการบอกรักตัวเองแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ไม่ต้องแข่งกับใคร แค่เริ่มต้นเรื่อยๆ ต่อเนื่องในทุกๆ วัน เริ่มจากสิ่งที่สนใจ แล้วค่อยๆ ต่อยอด แค่นี้เราก็เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมในทุกวันได้แล้วหล่ะ

calendar_banner
calendar_banner_mobile

ปฏิทินญี่ปุ่น : วันหยุดญี่ปุ่นประจำปี 2024

ปฏิทินญี่ปุ่น เดือนมกราคม 2024

 • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2024 : วันปีใหม่
 • วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2024 : วันแห่งการบรรลุนิติภาวะ

เดือนกุมภาพันธ์ 2024

 • วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2024 : วันสถาปนา
 • วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2024 : วันหยุดชดเชย (วันสถาปนาแห่งชาติ)
 • วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024 : วันเกิดของจักรพรรดิ

เดือนมีนาคม 2024

 • วันพุธที่ 20 มีนาคม 2024 : วันวสันตวิษุวัต

ปฏิทินญี่ปุ่น เดือนเมษายน 2024

 • วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2024 : วันโชวะ

เดือนพฤษภาคม 2024

 • วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2024 : วันรัฐธรรมนูญ
 • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2024 : วันเขียวขจี
 • วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2024 : วันเด็ก
 • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2024 : วันหยุดชดเชยวันเด็ก

เดือนกรกฎาคม 2024

 • วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2024 : วันทะเล

ปฏิทินญี่ปุ่น เดือนสิงหาคม 2024

 • วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2024 : วันภูเขา
 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2024 : วันหยุดชดเชย (วันภูเขา)

เดือนกันยายน 2024

 • วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2024 : การเคารพในวันผู้สูงอายุ
 • วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2024 : วันศารทวิษุวัต
 • วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2024 : วันหยุดชดเชย (วันศารทวิษุวัต)

ปฏิทินญี่ปุ่น เดือนตุลาคม 2024

 • วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2024 : วันกีฬาสี

เดือนพฤศจิกายน 2024

 • วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2024 : วันวัฒนธรรม
 • วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2024 : วันหยุดทดแทน (วันวัฒนธรรม)
 • วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2024 : วันชื่นชมแรงงาน

ปฏิทินญี่ปุ่น วันหยุดยาว 2024

 • Rfghpl Pybk : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2024 ส่วนในโอกินาวา จะเริ่มตั้งแต่ วันพุธที่ 28 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2024
 • เทศกาลโอบง : ส่วนใหญ่ในแต่ละพื้นที่จะเริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2024
 • Fjhgkc Rpov (วันเคารพผู้สูงอายุ และวันศารทวิษุวัต) : 14-16 กันยายน และ 21-23 กันยายน 2024
ปฏิทินวันหยุด 2567___

ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิทินวันหยุด วันพระ วันสำคัญ ฟรีได้เลยที่ >>> LINE OA – diyinspirenow

ปฏิทินจีน 2567, Chinese calendar 2024

ดาวน์โหลดไฟล์ ปฏิทินจีน ฟรีได้เลยที่ >>> LINE OA – diyinspirenow