โบราณสถานสุโขทัย, โบราณสถานสมัยสุโขทัย

โบราณสถานสุโขทัย สวยสง่า มีที่ไหนบ้าง ? ชวนเที่ยวแนวประวัติศาสตร์ รู้จักชาติไทยให้มากขึ้นกัน !

ถ้าเอ่ยชื่อจังหวัดสุโขทัย เชื่อว่าหลายๆ คนจะนึกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชาติไทยและโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน สุโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมา และถือว่าเป็นจังหวัดที่โดดเด่นในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ ที่คนชอบเยี่ยมชมอารยธรรมทางประวัติศาสตร์จะต้องมาเยือนที่ โบราณสถานสุโขทัย ซึ่งก็มีอยู่หลายแห่งด้วยกัน จะมีที่ไหนที่น่าสนใจบ้างนั้น ไปดูพร้อมๆ กันเลยค่ะ

ชวนเที่ยว โบราณสถานสุโขทัย รำลึกถึงประวัติศาสตร์ไทยและอารยธรรมโบราณ

หากต้องการจะไปเที่ยวโบราณสถานสุโขทัย ต้องมาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ครอบคลุมพื้นที่โบราณสถานกรุงสุโขทัย ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยอุทยานแห่งนี้ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จากกรมศิลปากรร่วมกับความช่วยเหลือจากยูเนสโก ในแต่ละปีมีผู้เยี่ยวชมหลายแสนคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งสามารถเดินเท้าหรือขี่จักรยานเที่ยวชมอุทยานได้ ทั้งนี้ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานทั้งสิ้น 193 เเห่ง ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วจำนวน 58 แห่ง ก่อนที่จะไปดูว่ามีโบราณสถานแห่งไหนน่าสนใจและควรค่าแก่การเยี่ยมชมบ้าง เรามารู้จักโบราณสถานให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะ

โบราณสถาน (Archaeological Site) หมายถึง สถานที่หรือบริเวณที่มีร่องรอยทางโบราณคดีที่เกิดจากการก่อสร้างและดำรงชีวิตของมนุษย์ในอดีต โบราณสถานเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ช่วยศึกษาวิถีชีวิต เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมของมนุษย์ในอดีตได้เป็นอย่างดี โดยมักปรากฏเป็นซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น

 1. ซากปรักหักพังของอาคาร สิ่งก่อสร้าง เช่น วัด พระราชวัง บ้านเรือน กำแพงเมือง คูน้ำ สะพาน เป็นต้น
 2. ร่องรอยการตั้งถิ่นฐาน เช่น บ่อน้ำ บ่อขุดค้น หลุมขุดสำหรับเก็บของ เป็นต้น
 3. โบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ ภาชนะดินเผา เศษซากพืชพันธุ์ กระดูกสัตว์ เป็นต้น
 4. ร่องรอยการประกอบพิธีกรรม สุสานโบราณ ฝังศพ เป็นต้น
คู่มือค้นหา “ทำไม” ที่แท้จริงของคุณ ( Find Your Why) วีเลิร์น

ชวนชม 9 โบราณสถานสุโขทัย ที่ควรค่าแก่การไปเยือน

ตามข้อมูลจากกรมศิลปากร มีการขึ้นทะเบียนโบราณสถานในเขตเมืองเก่าสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยรวมทั้งสิ้นประมาณ 193 แห่ง ได้แก่

 1. พระราชวัง/วัด จำนวน 26 แห่ง
 2. เจดีย์/พระพุทธรูปประธาน จำนวน 28 แห่ง
 3. เจดีย์ย่อย/พระพุทธรูปรอง จำนวน 27 แห่ง
 4. สระน้ำ/บ่อน้ำ จำนวน 12 แห่ง
 5. กำแพงเมือง/คูเมือง จำนวน 24 แห่ง
 6. แหล่งโบราณคดีอื่นๆ เช่น ซากบ้านเรือน โรงเรียนสงฆ์ สุสานโบราณ เป็นต้น จำนวน 76 แห่ง

ทั้งนี้โบราณสถานสมัยสุโขทัยที่มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักมาก ได้แก่ วัดมหาธาตุ พระราชวังกรุงศรีสัชนาลัย วัดศรีสวาย วัดศรีชุม เป็นต้น สุโขทัยจึงนับเป็นแหล่งโบราณสถานที่มีความสำคัญและมีจำนวนมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัยในอดีต ซึ่งจะเห็นว่ามีโบราณสถานในอุทยานอยู่มากมายหลายแห่งด้วยกัน เราได้รวบรวมโบราณสถานน่าเที่ยวในอุทยานฯ มาให้ 10 แห่งด้วยกัน ดังนี้ค่ะ

1. วัดมหาธาตุ

โบราณสถานสุโขทัย, โบราณสถานสมัยสุโขทัย
Image Credit : tourismthailand.org

วัดมหาธาตุ  ถือเป็นโบราณสถานสุโขทัยที่มีความสำคัญและน่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่ง วัดมหาธาตุจึงนับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสุโขทัย ที่รวบรวมกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมไว้อย่างครบครัน มีเจดีย์ประจำมุมทั้งสี่เป็นเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอดได้อิทธิพลของศิลปะพุกาม-หริภุญไชย-ล้านนา ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทัยแท้ที่หลงเหลือในสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง โดยวัดมหาธาตุมีสิ่งที่น่าชมและทำกิจกรรมดังนี้

 • ชมพระบรมธาตุเจดีย์มหาธาตุรูปทรงดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นหลักของวัด ภายในรายรอบไปด้วยเจดีย์แบบต่าง ๆ 
 • เดินชมและถ่ายรูปบริเวณองค์พระเจดีย์และซากโบราณวัตถุต่างๆ รอบๆ เช่น ฐานพระวิหาร ซากพระระเบียง เป็นต้น
 • ร่วมพิธีทางศาสนาในวันพระ มีการเวียนเทียน รดน้ำพระบรมธาตุในตอนเช้า
 • ถ่ายรูปกับฉากวิวพระบรมธาตุและวัดในมุมสวยๆ โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดิน
 • ชมการแสดงโขนสุโขทัย ซึ่งมักจะมีการแสดงในโอกาสพิเศษต่างๆ

2. พระราชวังกรุงศรีสัชนาลัย

โบราณสถานสุโขทัย, โบราณสถานสมัยสุโขทัย
Image Credit : chiangmainews.co.th

ศรีสัชนาลัย เป็นเมืองบริวารของสุโขทัย จึงถูกจัดอยู่ในโบราณสถานสุโขทัยด้วยเช่นกัน พระราชวังกรุงศรีสัชนาลัย เป็นซากพระราชวังหลวงและวัดหลวงในสมัยกรุงสุโขทัย การเที่ยวชมพระราชวังกรุงศรีสัชนาลัย จะทำให้ได้สัมผัสกับบรรยากาศอารยธรรมขอมที่เคยรุ่งเรืองในสุโขทัย โดยมีสิ่งที่น่าสนใจและควรแวะเที่ยวชม มีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

 • ชมซากยอดซุ้มประตูทางเข้าวัดพระศรีรัตมหาธาตุเชลียง
 • ชมปรางค์ประธานและวิหาร มีพระประธานปางสมาธิขนาดใหญ่องค์หนึ่ง
 • ชมพระพุทธรูปปั้นปางสิลา ที่มีความอ่อนช้อยงดงามเป็นอย่างยิ่ง 
 • สระศรีสัชนาลัย สระน้ำขนาดใหญ่ภายในพระราชวัง สันนิษฐานว่าใช้ในพิธีสำคัญ
 • ชมซากโบราณวัตถุต่างๆ เช่น ฐานพระวิหาร พระพุทธรูปศิลาแลง บ่อน้ำโบราณ เป็นต้น
 • เดินชมและถ่ายรูปกับซากกำแพงเมือง คูน้ำเมือง บริเวณรอบๆพระราชวัง
 • ชมการจำลองพิธีสรงน้ำพระราชพิธีในสระศรีสัชนาลัย ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 • ฟังบรรยายหรือนำเที่ยวจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมา

3. วัดพระพายหลวง

โบราณสถานสุโขทัย, โบราณสถานสมัยสุโขทัย
Image Credit : tourismthailand.org

วัดพระพายหลวงถือเป็นโบราณสถานสมัยสุโขทัยขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดมหาธาตุ มีโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดคือ พระปรางค์ 3 องค์ เป็นปรางค์ประธานของวัด ก่อด้วยศิลาแลง ศิลปะเป็นแบบเขมรบายน สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งภายในวัดมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

 • ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมปรางค์แบบขอม สร้างด้วยอิฐทั้งหลัง มีความเก่าแก่ดูขลังแบบโบราณ
 • ถ่ายรูปมุมสวยๆ ของพระปรางค์ ซึ่งมีฉากหลังเป็นท้องฟ้าหรือพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม
 • เดินชมและศึกษาซากโบราณสถานบริเวณโดยรอบ เช่น ฐานพระวิหาร ซากระเบียงคด บ่อน้ำโบราณ เป็นต้น
 • ฟังบรรยายหรือนำเที่ยวจากมัคคุเทศก์ เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและรายละเอียดสถาปัตยกรรม
 • ถ้าหากมาในช่วงเทศกาลงานประเพณีสำคัญ อาจจะได้ชมการแสดงพื้นบ้าน หรือพิธีกรรมทางศาสนาบริเวณนี้
 • สามารถจับจ่ายของที่ระลึกหรือสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองจากแผงค้าชาวบ้านข้างนอกโบราณสถาน

4. วัดตระพังเงิน

โบราณสถานสุโขทัย, โบราณสถานสมัยสุโขทัย
Image Credit : tourismthailand.org

วัดตระพังเงิน เป็นโบราณสถานร้างในอุทยานฯ ตั้งอยู่โดยรอบขอบสระน้ำ ประกอบด้วยเจดีย์ประธาน วิหาร และอุโบสถกลางน้ำ เป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่โบราณ มีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

 • มีเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์เป็นประธาน 
 • มีเจดีย์รายตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเจดีย์ประธานและวิหาร 
 • มีช่องซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป หลังคาชั้นซ้อนสอบลดหลั่นขึ้นไป เรียกว่า เจดีย์ทรงวิมาน 
 • พระพุทธรูปประธานภายในวิหารเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ศิลปะแบบสุโขทัย
 • สามารถถ่ายรูปในบริเวณรอบๆ หรือเดินเล่นเเยี่ยมชมโบราณสถานได้
Amarinbooks (อมรินทร์บุ๊คส์) หนังสือ สวัสดี คนสำคัญ

5. วัดตระพังทอง

โบราณสถานสุโขทัย, โบราณสถานสมัยสุโขทัย
Image Credit : m-culture.in.th

วัดตระพังทองเป็นโบราณสถานสุโขทัยที่สร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีสิ่งก่อสร้างโบราณอยู่บนเกาะกลางน้ำที่เรียกว่า “ตระพังทอง” มีเจดีย์ประทานทรงระฆังที่ใช้ศิลาแลงก่อเป็นฐาน มีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

 • มณฑปจัตุรมุข ตั้งอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน ภายในมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา สร้างขึ้นสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทเมื่อปี พ.ศ.1902 โดยจำลองแบบจากศรีลังกา 
 • เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงระฆังสมัยสุโขทัย ฐานก่อด้วยหินศิลาแลง ส่วนบนก่อด้วยอิฐ มีความงดงามตามกาลเวลา
 • วัดตระพังทองมีกิจกรรมใส่บาตรรับอรุณ สะพานบุญสุโขทัย ซึ่งเป็นกิจกรรมยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ ซึ่งจะจัดที่วัดเวลา 6 โมงเช้าทุกวัน 
 • เดินเล่นตลาดเช้าบริเวณใกล้ๆ วัด ขายสินค้าโดยพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนท้องถิ่น ซึ่งขายของคาว ของหวาน ผลไม้ ขนมพื้นเมือง เป็นต้น

6. วัดศรีสวาย

โบราณสถานสุโขทัย, โบราณสถานสมัยสุโขทัย
Image Credit : thailandtourismdirectory.go.th

วัดศรีสวายเป็นโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ในกำแพงแก้ว มีศิลปะแบบลพบุรี ประกอบด้วยพระปรางค์ 3 องค์ มีลักษณะค่อนข้างเพรียว ลวดลายปูนปั้นบางส่วนมีความคล้ายคลึงกับเครื่องถ้วยจีน ทั้งนี้ ได้พบทับหลังสลักเป็นรูปนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชิ้นส่วนของเทวรูป และศิวลึงค์ที่แสดงให้เห็นว่าเคยเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูมาก่อน แล้วกลายมาเป็นพุทธสถานในภายหลัง มีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้

 • ชมซากวิหารหลวงขนาดใหญ่ที่เป็นโบราณสถานหลัก โดยปัจจุบันเหลือเพียงแค่ฐานรากและเสาหินศิลาแลงตั้งเรียงอยู่
 • สัมผัสความยิ่งใหญ่ของวิหารในสมัยก่อน จากขนาดของซากเสาหินและฐานที่มีขนาดใหญ่โต
 • เดินชมและถ่ายรูปซากโบราณสถานอื่นๆ ในบริเวณโดยรอบ เช่น ฐานพระพุทธรูป กำแพงวิหาร เป็นต้น
 • ศึกษาประวัติความเป็นมาของวัดศรีสวายจากป้ายสื่อความหมายหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • พักผ่อนหย่อนใจในบรรยากาศร่มรื่นในบริเวณรอบๆ ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่

7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

โบราณสถานสุโขทัย, โบราณสถานสมัยสุโขทัย
Image Credit : cbtthailand.dasta.or.th

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง เป็นแหล่งเรียนรู้และชมโบราณวัตถุสำคัญจากเมืองสุโขทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขทัย ผ่านการชมโบราณวัตถุและร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างน่าสนใจ โดยมีกิจกรรมและสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

 • ชมโบราณวัตถุ ประติมากรรม และศิลปวัตถุต่างๆ จากสมัยสุโขทัย ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ เช่น พระพุทธรูป เครื่องสังคโลก เครื่องถ้วยชาม อาวุธโบราณ เป็นต้น
 • ชมพระพุทธรูปสำริดปางลีลา พระพุทธรูปปูนปั้น และพระพุทธรูปที่รอย โบราณวัตถุทางพุทธศาสนาในพุทธศตวรรษที่ 19 – 20
 • ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาของชาวสุโขทัย จากโบราณวัตถุและนิทรรศการที่จัดแสดง
 • ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมสุโขทัย เช่น โขนสุโขทัย มโนราห์รำ เป็นต้น (กรณีที่มีจัดขึ้น)
 • ฟังบรรยายจากนักวิชาการหรือมัคคุเทศก์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสุโขทัย
 • เลือกซื้อของที่ระลึกหรืองานหัตถกรรมจากร้านค้าภายในพิพิธภัณฑ์
 • นั่งพักผ่อน ถ่ายรูปกับจุดชมวิวและสวนสวยภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์

8. วัดช้างล้อม

โบราณสถานสุโขทัย, โบราณสถานสมัยสุโขทัย
Image Credit : thailandtourismdirectory.go.th

วัดช้างล้อม เป็นโบราณสถานสมัยสุโขทัยที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่ง มีเจดีย์ทรงลังกาที่ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีช้างปูนปั้นเต็มตัวล้อมรอบ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อโดยรอบฐานทั้ง 4 ด้าน รวม 39 เชือก หมายถึง โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ อันเป็นธรรมที่เป็นเครื่องหมายของการตรัสรู้นั่นเองค่ะ มีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

 • เจดีย์ประธานทรงลังกา โดยมีซุ้มประตูทั้ง 4 ทิศ ประตูด้านหน้าและประตูด้านหลังเป็นทางเข้าออกก่อเป็นกำแพงศิลาแลง มีการเล่นระดับที่ซุ้มประตูอย่างสวยงาม
 • รอบเจดีย์มีช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบฐานทั้ง 4 ด้าน รวมแล้ว 39 เชือก อันมีความสวยงามแปลกตา
 • ช้างปูนปั้นที่วัดช้างล้อมมีลักษณะเด่นกว่าช้างปูนปั้นที่วัดอื่นๆ คือ ยืนเต็มตัวแยกออกจากผนัง และมีขนาดสูงใหญ่เทียบเท่าหรือใหญ่กว่าช้างจริง
 • สามารถเดินเล่นถ่ายรูปโดยรอบเพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบสุโขทัยโดยแท้จริง
LocknLock แก้วเก็บความร้อน-เย็น รุ่น Lip tumbler LHC4164

9. วัดศรีชุม

โบราณสถานสุโขทัย, โบราณสถานสมัยสุโขทัย
Image Credit : tourismthailand.org

ปิดท้ายการเยี่ยมชมโบราณสถานสมัยสุโขทัยด้วยวัดศรีชุม อันเป็นวัดโบราณสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองสุโขทัย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 11.30 เมตร ซึ่งมีนามว่า “พระอจนะ” มีความหมายว่า ผู้ไม่หวั่นไหว ที่ร่ำลือกันว่าเป็นพระพูดได้ มีสิ่งที่น่าสนใจและกิจกรรมท่องเที่ยวดังนี้

 • ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีขนาดสูงใหญ่ มีขนาดหน้าตักกว้างถึง 11.30 เมตร สูง 15 เมตร 
 • ชมความสวยงามของศิลปะสมัยสุโขทัยที่แสดงออกผ่านองค์พระมณฑปเสาวิหารต่างๆ
 • พระพุทธอจนะ ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ต้องมาชมให้ได้ 
 • บริเวณด้านข้างพระมณฑปทางทิศเหนือยังประกอบด้วยต้นมะม่วงป่าขนาดใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี และมีความสูงถึงยอดกว่า 20 เมตร 
 • เดินเล่นถ่ายรูปบริเวณรอบๆ โบราณสถานที่มีบรรยากาศร่มรื่น มีซากปรักหักพังของโบราณสถานอื่นๆ โดยรอบให้ได้ชมกัน

ความสำคัญของโบราณสถานในประเทศไทย ควรค่าไว้แก่การอนุรักษ์

 1. เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย โบราณสถานต่างๆ เช่น วัดสวยๆ ในอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ลพบุรี ฯลฯ เป็นร่องรอยของอารยธรรมและอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีต
 2. แสดงถึงภูมิปัญญาและความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมของโบราณสถานหลายแห่ง เช่น สุโขทัย ลพบุรีพระนครศรีอยุธยา บ่งบอกถึงความสามารถและฝีมือของช่างสมัยก่อน
 3. เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาด้านโบราณคดี นักโบราณคดีสามารถศึกษาวิถีชีวิต เทคโนโลยี ขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพชนผ่านการขุดค้นและศึกษาโบราณวัตถุต่างๆ
 4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โบราณสถานหลายแห่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 5. สร้างความภาคภูมิใจและเชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย โบราณสถานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทย แสดงถึงภูมิปัญญาและรากเหง้าของความเป็นไทย
หลอดซิลิโคนยาวพิเศษ30-31cm ใช้ซ้ำได้[1เซตหลอด6ชิ้น+แปรงล้าง]

สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อเยี่ยมชมโบราณสถานต่างๆ

โบราณสถานสุโขทัย, โบราณสถานสมัยสุโขทัย
Image Credit : freepik.com
 1. ศึกษาข้อมูลโบราณสถานล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทาง เข้าใจประวัติความเป็นมา และเลือกจุดที่สนใจได้ตรงตามความต้องการ
 2. เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโบราณสถาน เช่น การแต่งกายที่เหมาะสม ไม่สร้างความเสียหายแก่สถานที่ ไม่ส่งเสียงดังรบกวน เป็นต้น
 3. ฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอย่างตั้งใจ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึกและประวัติความเป็นมาของสถานที่นั้นๆ 
 4. ถ่ายภาพด้วยความระมัดระวังและเคารพต่อสถานที่ ไม่ปีนป่ายขึ้นไปบนโบราณสถานหรือทำให้เกิดความเสียหาย
 5. ซื้อสินค้า ของที่ระลึก จากแหล่งที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ซื้อสินค้าผิดกฎหมายหรือส่งผลกระทบต่อโบราณสถาน
 6. หากพบโบราณวัตถุหรือสิ่งผิดปกติ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที ไม่นำกลับไปเป็นของที่ระลึก
 7. รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลในบริเวณโบราณสถาน
 8. แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีและสร้างสรรค์ให้ผู้อื่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Kodak Mini Shot 3 กล้องอินสแตนท์ ถ่ายรูปพร้อมพิมพ์ได้ทันที ขนาด 3×3″ เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth
Inspire Now ! : การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ผ่านการเยี่ยมชมโบราณสถานนั้น นอกจากจะทำให้เราได้ชื่นชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปะในอดีตแล้ว ยังได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีตอีกด้วย อันจะทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านร่องรอยอารยธรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและเชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย และยังสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศอันเป็น Soft Power อย่างหนึ่งที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติด้วยค่ะ

DIY INSPIRE NOW ช่วยเติมเต็มทริปการเดินทางของฉันใช่ไหม ? อยากไปเที่ยวโบราณสถานสมัยสุโขทัยที่ไหนบ้าง คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ และถ้ามีเวลา จะไปสำรวจที่เที่ยว พิษณุโลก เมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ไทยอีกจังหวัดหนึ่งก็ได้นะคะ ♡

Featured Image Credit : freepik.com/tawatchai07

Facebook Comments

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW