หลักฮวงจุ้ยบ้าน, จัดบ้านตามฮวงจุ้ย
โซฟาบีนแบค, บีนแบค
การจัดบ้านให้น่าอยู่ในพื้นที่จำกัด, การจัดบ้านให้น่าอยู่