ที่ท่องเที่ยวภูทับเบิก, เที่ยวภูทับเบิก 2 วัน 1 คืน