โคมไฟอ่านหนังสือถนอมสายตา, โคมไฟตั้งโต๊ะอ่านหนังสือ
สาเหตุสายตาสั้น, อาการสายตาสั้น