[s_stat icon=”eye” style=”format”]

ปฏิทินจีน พฤษภาคม 2566
(วันไหว้ – วันพระจีน – วันเทศกาล)
ปฏิทินจีน พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 4  พฤษภาคม 2566 :  วันจับโหงว

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 : วันเกิดเทียนโหวเซี้ยบ้อ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 :  วันชิวอิก

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 :  วันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง

ดูปฏิทินจีน เดือน เมษายน 2566 คลิกเลย!
ดูปฏิทินจีน 2566 วันพระจีน วันไหว้ เทศกาล ตรุษจีน สารทจีน เช็งเม้ง ไหว้พระจันทร์ (เดือนอื่นๆทั้งหมด) คลิกเลย!
ดูปฏิทินจีน มิถุนายน 2566 คลิกเลย!