[s_stat icon=”eye” style=”format”]

ปฏิทินจีน เมษายน 2566
(วันไหว้ – วันพระจีน – วันเทศกาล)
ปฏิทินจีน เมษายน 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 :  วันจับโหงว  / วันเชงเม้ง

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 : วันชิวอิก

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 : วันประสูติองค์เฮียงเทียเสี่ยงตี่

ดูปฏิทินจีน เดือน มีนาคม 2566 คลิกเลย!
ดูปฏิทินจีน 2566 วันพระจีน วันไหว้ เทศกาล ตรุษจีน สารทจีน เช็งเม้ง ไหว้พระจันทร์ (เดือนอื่นๆทั้งหมด) คลิกเลย!
ดูปฏิทินจีน พฤษภาคม 2566 คลิกเลย!