[s_stat icon=”eye” style=”format”]

ปฏิทินจีน 2565 มกราคม
(วันไหว้ – วันพระจีน – วันเทศกาล)

ปฏิทินจีน-2565_มกราคม

ปฏิทินจีน มกราคม 2565

วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 : วันชิวอิก 

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 : วันจับโหงว 

วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 : วันไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์ (เซ้งเจี่ยที

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 : วันไหว้สิ้นปี (ก๊วยนี้โจ่ย)

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 : วันไหว้รับเสด็จเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี้ย