[s_stat icon=”eye” style=”format”]

ปฏิทินมกราคม 2566
(ปฏิทินวันหยุด 2566 : วันหยุดราชการ – วันพระ – วันสำคัญ)

ปฏิทินมกราคม 2566, ปฏิทินวันหยุด 2566

ปฏิทินมกราคม 2566 : วันหยุดราชการ

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 : วันขึ้นปีใหม่

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 : วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

ปฏิทินวันพระ มกราคม 2566

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

ปฏิทินวันสำคัญ มกราคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 : วันนกแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 : วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 : วันการบินแห่งชาติ

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 : วันเด็กแห่งชาติ | วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 : วันครูแห่งชาติ

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 : วันพ่อขุนรามฯ | วันโคนมแห่งชาติ

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 : วันยุทธหัตถี | วันกองทัพไทย | วันกองทัพบก | วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช