[s_stat icon=”eye” style=”format”]

ปฏิทินวันหยุดพฤศจิกายน 2565
(วันหยุดราชการ – วันพระ – วันสำคัญ)

ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2565
ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2565
ปฏิทินวันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2565_updated

ปฏิทินวันหยุด พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 16 – วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 : หยุดราชการกรณีพิเศษ ช่วงการประชุม APEC 2022 | เฉพาะ 3 จังหวัด : กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ

ปฏิทินวันสำคัญ พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 : วันลอยกระทง

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 : วันคนโสด

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 : วันคนพิการแห่งชาติ | วันพระบิดาแห่งฝนหลวง | วันเบาหวานโลก

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 : วันส้วมโลก

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 : วันกองทัพเรือ

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 : วันวชิราวุธ | วันประถมศึกษาแห่งชาติ | วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 : วันขอบคุณพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 : วันสาธารณสุขแห่งชาติ | วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ

ปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565