สวดแผ่เมตตาก่อนนอน, สวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอน

สวดแผ่เมตตาก่อนนอนยังไง ให้เห็นผลดีต่อชีวิต !

หลายคนอาจจะเคยสวดมนต์กันมาบ้างแล้ว แต่เป็นการสวดมนต์แบบสั้นๆ เช่น ไหว้หิ้งพระในบ้าน หรือสวดตามงานในพิธีการทางศาสนา แต่จริงๆ แล้ว เราสามารถสวดมนต์ที่บ้านได้ทุกวัน ลองมาฝึกจิต ฝึกสมาธิ ด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอนกันบ้างดีไหม ? เพราะการสวดมนต์นั้นมีประโยชน์ในการช่วยขจัดความเครียด ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย มีสมาธิ จิตใจสงบ และส่งผลให้เรานอนหลับสบาย นอกจากนี้หากสวดมนต์เป็นประจำยังช่วยส่งผลให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อีกด้วยนะคะ มาดูวิธี สวดแผ่เมตตาก่อนนอน กันค่ะ สวดยังไง สวดแบบไหนถึงจะได้ผลดี

สวดแผ่เมตตาก่อนนอน สวดแบบไหนให้ผลดี

สวดแผ่เมตตาก่อนนอน, สวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอน

การนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอนเป็นประจำนั้น จะช่วยให้จิตใจของเราสงบ ผ่อนคลายความเครียดในระหว่างวัน ทั้งจากการเรียน การทำงาน หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อเราได้ใช้วิธีนั่งสมาธิให้จิตนิ่ง หรือสวดแผ่เมตตาก่อนนอนนั้น จะทำให้เรารู้สึกสบายใจ และได้ทบทวนสิ่งต่างๆ มีสติ มีปัญญา ในการแก้ปัญหามากขึ้น ส่งผลให้เราสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจ ไม่กังวล ตื่นมามีจิตใจผ่องใส สดชื่น พร้อมรับวันใหม่ หากเราสามารถทำเป็นประจำได้ก็จะเห็นผลอย่างมาก และเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการสวดมนต์ เรามารู้จักบทสวดและวิธีการสวดกันเลยค่ะ

บทสวดแผ่เมตตาก่อนนอน

สวดแผ่เมตตาก่อนนอน, สวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอน

เริ่มด้วยกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (3 ครั้ง) แล้วจึงเริ่มต้นกล่าวสวดแผ่เมตตาก่อนนอน ดังนี้

บทสวดมนต์บูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตน ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์แผ่เมตตาแก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตน ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์แผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

บทสวดมนต์อธิฐานอโหสิกรรมต่อกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี จงยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า

แม้กรรมใดที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอโหสิกรรมให้ ยกถวายเป็นอภัยทาน ให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า จะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป

ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ ปราถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จด้วยเทอญ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

เมื่อเราสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอนเหล่านี้จบแล้ว ให้นั่งสมาธิสักครู่ เพื่อให้จิตใจสงบนิ่ง แล้วถึงเข้านอนจะดีที่สุด ทั้งนี้ บทสวดมนต์เหล่านี้ ยังสามารถนำมาสวดในช่วงเช้าได้อีกด้วย ใครที่อยากทำจิตใจให้สงบ ผ่องใส สมองปลอดโปร่ง พร้อมรับเช้าวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆ สามารถนำบทสวดนี้ไปใช้กันได้ค่ะ

ประโยชน์ของการแผ่เมตตา

สวดแผ่เมตตาก่อนนอน, สวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอน

เมื่อเราสวดมนต์แผ่เมตตาเป็นประจำจะส่งผลต่อตัวเราเอง ดังนี้

  1. หลับเป็นสุข
  2. ตื่นเป็นสุข
  3. ไม่ฝันร้าย
  4. เป็นที่รักแห่งมนุษย์ทั้งหลาย
  5. เป็นที่รักแห่งอมนุษย์ทั้งหลาย
  6. เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา
  7. ไฟ ยาพิษ อาวุธไม่กล้ำกลาย
  8. จิตตั้งมั่นได้โดยเร็ว
  9. สีหน้าย่อมผ่องใส
  10. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
Yqtdsds Yyu ! : การสวดแผ่เมตตาก่อนนอนอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับหลายๆ คน เนื่องจากขาดสมาธิในการทำ ลองเริ่มจากการฝึกนั่งสมาธิให้ได้สักวันละ 5 นาทีก่อน แล้วมาฝึกตัวเองให้สวดมนต์ทุกวันได้ด้วยการทำตามทฤษฎีนิสัย 21 วัน ของ Arknpek Kkiqp คือการสร้างนิสัยใหม่ใน 21 วัน เมื่อเราทำอะไรซ้ำๆ จนเป็นกิจวัตร ก็จะเกิดความเคยชินจนกลายเป็นนิสัยได้ค่ะ และใครที่เพิ่งเริ่มสวดมนต์แนะนำหนังสือสวดมนต์ออนไลน์ เพราะมีบทสวดอื่นๆ มากมายให้เราได้นำไปใช้ หากเราสามารถสวดมนต์ก่อนนอนได้เป็นประจำทุกวัน นอกจากจิตใจจะสงบขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อีกด้วยค่ะ

LMD PUNCOCG CIM ทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่าใช่ไหม ? สาวๆ มาสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อฝึกจิตฝึกใจ และเพื่อให้ตนเองมีความสุขกันนะคะ

อ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมจาก: qjmxptavtisxf.ub.tr, kiolmncp.nt.ty, dctoczdkglfx.jkn

Dasrzumo Izsviruv

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ QUH GXTHPZP EZU