ธรรมะยามเช้าสั้นๆ, ธรรมะสอนใจให้ปล่อยวาง

รวมห้อง CH “ธรรมะยามเช้าสั้นๆ” ให้จิตสงบ ร่มเย็น พร้อมเริ่มวันใหม่ !

ในช่วงเวลาแห่งความเร่งรีบที่แสนวุ่นวายในแต่ละวัน หากเราได้เริ่มต้นวันใหม่ในทุกๆ เช้าได้อย่างมีคุณภาพ นั่นหมายความว่าการใช้ชีวิตตลอดทั้งวันของเราก็ย่อมมีคุณภาพไปด้วยเช่นกัน INSPIRE NOW จึงอยากชวนสาวๆ มาฟัง ธรรมะยามเช้าสั้นๆ ในห้อง Clubhouse เพื่อช่วยให้จิตใจสงบ ร่มเย็น รวมไปถึงการใช้ชีวิตไม่ประมาท และมีสติในการตัดสินใจด้วยความรอบคอบ พร้อมเริ่มวันใหม่อย่างมีความสุข

รวมห้อง CH “ ธรรมะยามเช้าสั้นๆ ” ให้จิตสงบ ร่มเย็น เป็นสุข พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ ในวันใหม่

  1. ห้อง CH พระไตรปิฎกยามเช้า

ธรรมะยามเช้าสั้นๆ, ธรรมะสอนใจให้ปล่อยวาง

ถ้าเริ่มเบื่อแซนด์วิชแล้วลองมาทำสลัดก๋วยเตี๋ยวไก่ ไอเดียข้าวกล่องที่อร่ออีกหนึ่งรายการธรรมะยามเช้าสั้นๆ ฟังสบายๆ จากห้องคลับเฮ้าส์ สนทนาธรรมโดยพระอาจารย์มหามิญช์ และพระอาจารย์สัจจาธิโก เป็นรายการที่ให้ความรู้ธรรมะจากพระไตรปิฎก แนวคิด และปรัชญาจากพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นธรรมะสอนใจให้ปล่อยวาง การมองโลกในแง่ดี เพื่อใช้เตือนสติ เตือนใจ พร้อมแนะนำการเอาธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยเรื่องธรรมะที่น่าสนใจก่อนหน้านี้ได้แก่ ผลแห่งคำพูดที่ดี, ความอาฆาตไม่ยุติธรรม และ รับมือกับความไม่ถูกใจ เป็นต้น

เวลาดำเนินรายการ : 07.00-08.00 น.

ช่องทางติดตามอื่นๆ : Facebook/พระอาจารย์สัจจาธิโก/ YouTube

  1. ห้อง CH หลักคิด เพื่อชีวิตคนทำงาน กับท่าน ว.วชิรเมธี

ธรรมะยามเช้าสั้นๆ, ธรรมะสอนใจให้ปล่อยวาง

รายการธรรมะยามเช้าสั้นๆ ที่น่าสนใจ โดยเนื้อหาหลักๆ ในรายการนี้จะเน้น   การสอนธรรมะของคนทำงาน การให้อภัยต่อผู้อื่น การสร้างกำลังใจ และแรงบันดาลใจในการทำงาน เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยหัวข้อธรรมะของ “ท่าน-ว-วชิรเมธี-ล่าสุด” ที่น่าสนใจก่อนหน้านี้ ได้แก่ กุศโลบายคลายความโกรธ, การออกแบบความสุข, ปาฏิหาริย์ของความดี และสมดุลงาน สดุลชีวิต เป็นต้น

เวลาดำเนินรายการ : 07.00-08.00 น.

ช่องทางติดตามอื่นๆ : YouTube

  1. ห้อง CH ฟังธรรมหลวงตา

ธรรมะยามเช้าสั้นๆ, ธรรมะสอนใจให้ปล่อยวาง

เป็นอีกหนึ่งรายการธรรมะยามเช้าสั้นๆ แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ซึ่งท่านได้บรรยายเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า การเกรงกลัวต่อบาปที่เกิดจากผลของการกระทำ รวมถึงการให้ข้อคิดดีๆ จากธรรมะที่ฟังแล้วทำให้จิตใจสงบพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดทั้งวันอย่างมีความสุข

เวลาดำเนินรายการ : 10.30 น. เป็นต้นไป

ช่องทางติดตามอื่นๆ : Facebook/หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

  1. ห้อง CH ฟังธรรม ออนไลน์

ธรรมะยามเช้าสั้นๆ, ธรรมะสอนใจให้ปล่อยวาง

สำหรับใครที่กำลังท้อแท้ เหนื่อยล้า และสิ้นหวัง สามารถเข้ามารับฟังธรรมะออนไลน์ในยามเช้าได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการธรรมะสอนใจให้ปล่อยวาง เพื่อให้จิตใจสงบ ร่มเย็น เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยมีการบรรยายธรรมะเกี่ยวกับ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และที่สำคัญช่องนี้มีการสวดมนต์รับพรก่อนจบการธรรมเทศนาอีกด้วย สำหรับหัวข้อธรรมะล่าสุด ได้แก่ เติมพลังชีวิตให้มีความสุข เป็นต้น

เวลาดำเนินรายการ : 07.00 น. เป็นต้นไป

ช่องทางติดตามอื่นๆ : Facebook

  1. ห้อง CH ธรรมะชนะแต่เช้า – MORNING WIN

ธรรมะยามเช้า สั้นๆ, ธรรมะสอนใจให้ปล่อยวาง

อีกหนึ่งช่องรายการธรรมะยามเช้าสั้นๆ เทศนาปัญหาธรรมโดยพระอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์จากวัดต่างๆ มาให้ความรู้เกี่ยวกับมุมมองธรรมะที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในการทำงาน และชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมีการแชร์ปัญหาชีวิตของผู้เข้าร่วมรับฟัง การให้ข้อคิดดีๆ จากธรรมะสอนใจให้ปล่อยวาง เพื่อเสริมพลังให้กับตนเอง โดยหัวข้อมธรรมะที่น่าสนใจ ได้แก่ ทำไม มนุษย์ต้องมีศีล?, การฟังธรรม สวดมนต์ แผ่กุศลแก่ผู้ประสบภัยโควิด และทำอย่างไรจึงมีปัญญามาก เป็นต้น

เวลาดำเนินรายการ : 08.00-09.30 น.

ช่องทางติดตามอื่นๆ : Facebook

  1. ห้อง CH อาหารใจ ก่อนไปทำงาน

ธรรมะยามเช้า สั้นๆ, ธรรมะสอนใจให้ปล่อยวาง

รายการอาหารใจธรรมะยามเช้าสั้นๆ เพื่อหล่อเลี้ยง และสร้างกำลังใจที่ดีในเช้าวันใหม่ สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานทุกวัน แสดงธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์มาให้ความรู้ หลักแนวคิดทางธรรมะในการทำงาน เพื่อให้มีสติ และรู้จักยับยั้งชั่งใจ หากต้องทำงานกับคนหมู่มาก สำหรับหัวข้อธรรมะที่น่าสนใจล่าสุด ได้แก่ เข้าใจจิต เข้าใจตน, ปรับภายนอกไม่ได้ แต่ปรับใจได้ และใช้ปัญญาเยียวยาความโกรธ เป็นต้น

เวลาดำเนินรายการ : 08.00-09.00 น.

ช่องทางติดตามอื่นๆ : YouTube/วัดป่าCH

  1. ห้อง CH Meditation วิปัสสนาจากพระสูตร

ธรรมะยามเช้า สั้นๆ, ธรรมะสอนใจให้ปล่อยวาง

อีกหนึ่งรายการธรรมะยามเช้าสั้นๆ พร้อมรับวันใหม่อย่างมีความสุข เป็นคลับแห่งการฝึกทักษะ การศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาตนเอง เพื่อความตื่นรู้ และเบิกบานตามความเป็นจริงแห่งชีวิต สนทนาธรรมโดยพระอาจารย์ต่างๆ ผู้มากด้วยประสบการณ์ โดยหัวข้อธรรมะจากพระไตรปิฎกล่าสุด เช่น กุกกุรวติกสูตร,โปตลิยสูตร และวิมังสกสูตร เป็นต้น อีกทั้งยังให้ผู้เข้าร่วมรับฟังธรรมเทศนาสามารถแชร์ปัญหาชีวิต พร้อมทั้งรับคำแนะนำแนวคิดดีๆ จากพระอาจารย์ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เวลาดำเนินรายการ : 09.00 น. เป็นต้นไป

ช่องทางติดตามอื่นๆ : Facebook/VIPASSANA VILLAGE

Inspire Now ! : การฟังธรรมะ และ “อ่านธรรมะสอนใจ”ในตอนเช้าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้จิตใจเราสงบ รุ่มเย็น และมีสติ พร้อมเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีความสุข อีกทั้งการฟัง “ธรรมะคลายเครียดก่อนนอน”ยังช่วยให้จิตใจของเราไม่คิดฟุ้งซ่าน ไม่เครียด ส่งผลให้สมองได้รับการพักผ่อน และนอนหลับสบายมากขึ้น พร้อมตื่นมารับสิ่งใหม่ๆ ในเช้าวันใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่า? ธรมมะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยให้จิตใจสงบ ไม่เครียด และมีสติ ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข หากใครอยากฟังธรรมะยามเช้าสั้นๆ ฟังสบายๆ ห้อง CH เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราฟังธรรมะได้ง่ายขึ้น สำหรับสาวๆ คนไหนได้เข้าฟังแล้วสามารถมาพูดคุยกับเราได้นะคะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : youtube.com, joinclubhouse.com

Facebook Comments

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW