สุขภาพดี คือ, การดูเเลตัวเอง

รอบรู้เรื่องสุขภาพพร้อมหาคำตอบว่า สุขภาพดี คือ อะไร ทำยังไงให้มีสุขภาพดี

ใครๆ ก็อยากมีสุขภาพดีกันทั้งนั้นเพราะการมีสุขภาพดีถือได้ว่ามีโชคก้อนใหญ่ยิ่งกว่าถูกหวย แล้วสาวๆ เคยสงสัยกันไหมคะว่า สุขภาพดี คือ อะไร ทำยังไงถึงจะมีสุขภาพที่ดี ต้องมีการดูเเลตัวเองยังไง วันนี้เราเลยจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของสุขภาพที่จะช่วยให้สาวๆ มีสุขภาพดีขึ้น ถ้าอยากรู้แล้วว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะ

สุขภาพดี คือ อะไร พร้อมเจาะลึกเรื่องสุขภาพ

สุขภาพดี คือ, การดูเเลตัวเอง

 • สุขภาพดี คืออะไร

สุขภาพที่ดี คือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้คนเรามีอายุยืน ช่วยจัดการความเครียดรวมไปถึงทำให้กระตือรือร้นมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้การมีสุขภาพดีไม่ได้หมายถึงการมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการมีสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย

 • เจาะลึกความหมายของสุขภาพ

หลังจากได้รู้กันไปคร่าวๆ แล้วว่าสุขภาพดี คืออะไร เรามาทำความรู้จักกับคำว่า “สุขภาพ” ให้มากกว่านี้กันค่ะ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) หรือ WHO ได้ให้คำนิยามของ สุขภาพว่า ทรัพยากรในชีวิตประจำวันไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการดำรงชีวิต สุขภาพเป็นแนวคิดเชิงบวกที่เน้นทรัพยากรทางสังคมและส่วนบุคคลรวมไปถึงความสามารถทางกายภาพ

ซึ่งคำนิยามนี้ก็สามารถตีความหมายได้ว่า สุขภาพนั้นเป็นทรัพยากรที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของคนแต่ละคนในสังคมวงกว้าง ซึ่งวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเป็นทางที่จะนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์อันประกอบไปด้วยความหมายและเป้าหมายของชีวิต

โดยทั่วไปถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพก็มักแบ่งออกเป็นสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพราะทั้งสองสิ่งนี้ทำงานเชื่อมโยงกัน การมีสุขภาพที่ดีจึงต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตควบคู่กันเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตกันค่ะ

สุขภาพดี คือ, การดูเเลตัวเอง

 • สุขภาพกาย

คนที่มีสุขภาพกายดี ร่างกายและกระบวนการทำงานต่างๆ ของร่างกายมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ในระดับที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งการมีสุขภาพดี คือการที่ร่างกายไม่มีโรครวมไปถึงการดูเเลตัวเองด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ, การกินอาหารที่มีประโยชน์และการนอนพักผ่อนให้เพียงพอ หากเราสามารถปฏิบัติตามได้ทั้งหมดก็จะทำให้เรามีสุขภาพกายที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

การที่เรามีสุขภาพกายที่ดีทำให้ช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ และช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอีกด้วย เช่น สมรรถภาพร่างกายที่ดีช่วยในเรื่องของการหายใจและการทำงานของหัวใจให้ทำงานดีขึ้น โดยการมีสุขภาพกายที่ดีก็มีสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและระวังดังนี้

 • ลดการทำงานที่เสี่ยงอันตราย
 • ควรป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์
 • ควรฝึกนิสัยการมีสุขอนามัยที่ดี อาจเริ่มต้นโดยการศึกษาวิธีล้างมือให้ถูกวิธีและล้างมือทั้งก่อนและหลังกินอาหาร
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่, ดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้สารเสพติดผิดกฎหมาย
 • ฉีดวัคซีนเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องฉีดหรือเมื่อต้องการเดินทางไปยังพื้นที่ที่ควรได้รับวัคซีน

สุขภาพดี คือ, การดูเเลตัวเอง 

 • สุขภาพจิต

สุขภาพจิต คือความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ สังคม และจิตใจของบุคคล สุขภาพจิตมีความสำคัญพอๆ กับสุขภาพกายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เนื่องจากในปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ทำให้แพทย์สามารถระบุได้ว่าความเจ็บป่วยทางใจบางอย่างจะส่งสัญญาณออกมาทางร่างกายโดยใช้ซีทีสแกนและการทดสอบพันธุกรรมมาช่วยในการทดสอบค่ะ

สุขภาพจิตที่ดีไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยู่ในภาวะซึมเศร้า, เครียด, วิตกกังวล หรือมีโรคทางจิตอื่นๆ เท่านั้นแต่ยังประกอบไปด้วย

 • ใช้ชีวิตอย่างสนุก
 • สามารถปรับตัวกับความทุกข์ที่เคยเจอมาในอดีตได้
 • สามารถสร้างสมดุลให้กับสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้ เช่น ครอบครัวและการเงิน
 • รู้สึกปลอดภัย
 • บรรลุศักยภาพของตัวเอง

ความสัมพันธ์ของสุขภาพกายและสุขภาพจิตสามารถเห็นได้ชัดเจนเวลาเราเจ็บป่วย เช่น หากป่วยเรื้อรังก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำงานและอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าและความเครียดได้ นอกจากนี้ความเจ็บป่วยทางจิต เช่น ภาวะซึมเศร้าหรือเบื่ออาหารก็อาจส่งผลต่อน้ำหนักและการทำงานด้วยเช่นกันค่ะ

 • ปัจจัยที่ส่งผลให้มีสุขภาพดี

 • ปัจจัยทางพันธุกรรม

คนเราเกิดมาพร้อมกับยีนที่หลากหลายจึงทำให้บางคนมีพันธุกรรมผิดปกติส่งผลให้สุขภาพไม่แข็งแรง นอกจากนี้บางคนอาจได้รับยีนจากพ่อแม่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคทางพันธุกรรมบางอย่าง เช่น โรคธาลัสซีเมียหรือโรคเลือดจาง

 • ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมถือได้ว่าสำคัญต่อสุขภาพของเรามากเลยหล่ะค่ะเพราะปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวก็สามารถส่งผลต่อร่างกายเราได้ เช่น ถ้าเราอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการเผาขยะและสูดดมควันจากการเผาขยะทุกวันก็ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ ซึ่งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพมีดังนี้

 1. สภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจ
 2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
 3. ลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

 • สุขภาพดีสร้างได้ไม่ยาก

การมีสุขภาพดี คือการดูเเลตัวเองให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีซึ่งเป็นวิธีที่สุดในการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งวิธีทำให้สุขภาพดีมีดังนี้

 • กินอาการที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากธรรมชาติให้มากที่สุด
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์
 • ตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคที่มีความเสี่ยง
 • เรียนรู้การจัดการความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • มองโลกในแง่บวก
Inspire Now ! : รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบเจาะลึกไปแล้วสาวๆ อย่าลืมดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมดุลกันเพื่อช่วยให้มีสุขภาพที่ดีนะคะ

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันได้ไอเดียสุขภาพดี คืออะไรใช่ไหม ? มาพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดีแบบฉบับของสาวๆ กันเยอะๆ นะคะ

 

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : medicalnewstoday.com

 

Facebook Comments

เป็นคนที่ชอบลอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบกิน กิจกรรมยามว่างคือเล่นโซเชี่ยล นอกจากนี้ยังรักการอ่านหนังโดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง