วัฒนชีวา

NEWS : ชะลอวัยได้ตั้งแต่ระดับเซลล์ รู้จัก วัฒนชีวา  อาหารเสริมจากสารสกัดพืชไทย 5 ชนิดที่ช่วยเพิ่มความยาวเทโลเมียร์

DIYINSPIRENOW ได้รับเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว Food Science & Nutrition ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยครั้งแรกของนักวิทยาศาสตร์ไทย  “ Study on the efficacy of a synergistic supplement offive edible plant extracts on telomere length in adults” หรือ “ การศึกษาผลของการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรผสมเสริมฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชกินได้ 5 ชนิด ต่อความยาวของเทโลเมียร์ในผู้ใหญ่ ”

คนไทยเฮ วารสารวิชาการนานาชาติพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยไทย
“วัฒนชีวา” สารสกัดพืชไทย 5 ชนิดเพิ่มความยาวเทโลเมียร์

ตอกย้ำความสำเร็จ ของบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)  “APCO” ในการพัฒนานวัตกรรมไทย ชะลอวัย ย้อนวัยและสร้างสมดุลภูมิคุ้มกัน เน้นการเสริมสร้าง “เทโลเมียร์”ของโครโมโซมพร้อมกับปรับระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวของร่างกายให้สมดุล ลดการติดเชื้อต่างๆและป้องกันการเกิดเนื้อร้ายภายใต้ชื่อ “วัฒนชีวา”

วัฒนชีวา

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)  APCO ได้ร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลในการทำวิจัยรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัยดังกล่าวของ“วัฒนชีวา”ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก Food Science & Nutrition, 00, 1–13. ซึ่งเป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารได้รับการพิจารณาว่าเป็นบทความที่มีคุณภาพซึ่งอธิบายผลการวิจัยทั้งในด้านพื้นฐานและการประยุกต์ที่เกี่ยวข้องในทุกรายละเอียดของอาหารและโภชนาการของมนุษย์

ผงผักเคล ออร์แกนิค ขนาด 100 กรัม ไฟเบอร์สูง ควบคุมน้ำหนัก( Organic Kail Powder )
วัฒนชีวา

รศ. ดร.ปรียา ลีฬหกุล ผู้เชี่ยวชาญเทโลเมียร์ ที่ปรึกษางานวิจัย APCO ให้ข้อมูล  “เทโลเมียร์” คือส่วนที่หุ้มส่วนปลายของโครโมโซม ป้องกันไม่ให้รหัสพันธุกรรมบนโครโมโซมเสียหายและป้องกันไม่ให้ไปเชื่อมเข้ากับโครโมโซมข้างเคียง  เกิดเป็นโครโมโซมผิดปกติ ความยาวของเทโลเมียร์สั้นลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า การสั้นลงของเทโลเมียร์มีความสัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายโรคโดยสภาวะความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เร่งอัตราการสั้นลงของเทโลเมียร์ทั้งนี้การเสริมฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชไทย 5 ชนิด “วัฒนชีวา” สามารถช่วยให้ร่างกายชะลอการสั้นลงหรือเสริมสร้างความยาวของเทโลเมียร์เพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ทุกอวัยวะได้รับการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้รวดเร็วขึ้น กลับมาทำงานได้ดีมากขึ้น ร่างกายจะมีสุขภาพที่ดี ชะลอวัย ย้อนวัย ลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการเกิดเนื้อร้าย

วัฒนชีวา

รศ. ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยว่า  โครงการได้ทำการศึกษาในผู้ใหญ่ 32 คน   อายุ 50-65 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแคปซูลหลอก และกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “วัฒนชีวา(mylife100®)” กลุ่มละ 16 คนเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงความยาวของเทโลเมียร์หลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว

Khaokho Talaypu เขาค้อทะเลภู น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ออร์แกนิค สกัดเย็น (100 มล.)

สรุปผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “วัฒนชีวา(mylife100®)”เป็นระยะเวลา 8สัปดาห์ มีผลต่อการชะลอวัยระดับเซลล์ โดยทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นผ่านกลไกการต้านอนุมูลอิสระ โดยในกลุ่มแคปซูลหลอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงความยาวเทโลเมียร์จากก่อนรับประทาน กลุ่มวัฒนชีวารับประทานวัฒนชีวา  5  แคปซูล/วัน   นาน 8 สัปดาห์ เทโลเมียร์ยาวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเฉลี่ย  294เบสแพร์ย้อนวัยได้เฉลี่ย  4.6  ปี   สูงสุด 19 ปี15 ใน 16 คน มีเทโลเมียร์ยาวขึ้น

วัฒนชีวา

ด้าน ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติม “วัฒนชีวา(mylife100®)”เป็นสูตรที่ใช้สารสกัดเสริมฤทธิ์จากพืชไทย 5 ชนิด มังคุด ฝรั่ง ใบบัวบก ถั่วเหลือง และ งาดำ สร้างร่างกายให้มีสุขภาพดีขึ้น เสริมสร้างความยาวของ เทโลเมียร์ ส่งผลให้ อ่อนเยาว์ ชะลอวัย อายุยืน  โดยเราใช้เวลาพัฒนาสูตรมานานกว่า 10 ปี จากผลพลอยได้ที่เกิดจากการที่เราใช้สูตรภูมิคุ้มกันบำบัดกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง และเอชไอวีมาก่อน ด้วยการสร้าง Killer T Cell (เซลล์ทีพิฆาต) ให้เพิ่มขึ้น ช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยมีสุขภาพดี ฟื้นฟูร่างกายได้เร็วมาก ผิวพรรณสวยหน้าใส เราจึงทำการพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์จึงพบว่าสูตรภูมิคุ้มกันบำบัดนี้สามารถเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ได้ เราจึงพัฒนาต่อจนเป็น “วัฒนชีวา”   และพบว่า ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์วัฒนชีวาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง จะมีสุขภาพร่างกาย  แข็งแรงขึ้น นอนหลับดีขึ้น อารมณ์ดีขึ้น ไม่อ่อนเพลียง่าย  รู้สึกกลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง

น้ำตาลหล่อฮั่งก๊วยออร์แกนนิค ตราไร่หวาน รุ่นคลาสสิค 0 แคลอรี่ 0 ดัชนีน้ำตาล ✔️คีโต ✔️ ไม่ทิ้งรสขมในคอ ✔️มี อย. ✔️ผ่านการรับรองค่าน้ำตาล

ที่ควรตระหนักคือการเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ของร่างกาย เป็นเหตุให้เซลล์เนื้อร้ายซึ่งมีอยู่ในร่างกายทุกคนจะมีความยาวเทโลเมียร์เพิ่มขึ้นด้วยจนกลายเป็นมะเร็ง แต่การเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ด้วยนวัตกรรมวัฒนชีวา ทำให้เซลล์เนื้อร้ายถูกทำลายด้วย Killer T Cell ที่เพิ่มขึ้นก่อน จึงไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

วัฒนชีวา

“วัฒนชีวา”เป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวที่สกัดมาจากพืชที่เป็นอาหารประจำวันของเรา และมีการพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่านอกจากจะทำให้เกิดการย้อนวัยด้วยประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังสามารถ เพิ่มเซลล์ภูมิคุ้มกันที่จัดการเนื้อร้ายและการติดเชื้อได้ด้วย จึงสามารถรับประทานต่อเนื่องได้อย่างปลอดภัย

ขิงผงแท้​ 100% ขิงสกัดเข้มข้น ละลายน้ำ ไม่มีน้ำตาล​ จากขิงแก่สด​คุณภาพดี

งานวิจัยนี้นับว่าเป็นผลงานที่รองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งทำงานวิจัยจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีชึ้นของประชาชน “วัฒนชีวา”เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่น่าภาคภูมิใจเหมาะกับทุกเพศในวัยผู้ใหญ่เป็นความตั้งใจของบริษัทฯที่จะพัฒนานวัตกรรมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายสมดุล สำหรับดูแลทุกคนไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตาม  “วัฒนชีวา ใส่ใจสุขภาพทุกคน”ผู้ที่สนใจสามารถคัดลอกส่งต่อให้ผู้ที่ต้องการนำไปอ้างอิงในเชิงวิชาการ หรือคลิ๊กลิงค์ doi.org เพื่อเข้าดูบทความที่ตีพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมวัฒนชีวา Hotline:1154 โทร.02-646-4899 www.mylife100club.com  Facebook Page : ชีวี100ปีมีสุข   LINE : @mylife100society

Facebook Comments

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW