How to ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ฉบับเข้าใจง่าย ทำตามได้เลย

310

หากเราพูดถึงประเทศอเมริกา หลายคนอาจเคยได้ยินว่าเป็นประเทศที่ขอวีซ่าได้ยากเพราะเขาค่อนข้างเข้มงวดอย่างมากในการขอวีซ่าแต่ละครั้ง แต่หากเราทำความเข้าใจให้ดีว่าการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาคืออะไร วีซ่าที่เหมาะสมกับเราคือวีซ่าประเภทไหน ต้องเตรียมตัวหรือเตรียมเอกสารอย่างไรบ้าง การ ทำวีซ่าไปอเมริกา ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถค่ะ

อยากขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ? มาดูกันสักนิดว่าวีซ่าอเมริกามีกี่ประเภท

ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา, ทำวีซ่าไปอเมริกา

 1. วีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียน (B-2)

ใครอยากขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาต้องขอวีซ่าประเภทนี้ เพราะ B-2 คือวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศอเมริกา เน้นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังใช้เป็นวีซ่าสำหรับเดินทางไปเยี่ยมญาติได้อีกด้วย

 1. วีซ่าธุรกิจ (B-1)

นอกจากขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกายังมีวีซ่าสำหรับคนวัยทำงานที่ต้องเดินทางไปเจรจาธุรกิจหรือทำงานโดยเฉพาะ วีซ่าประเภทนี้ใช้เพื่อเดินทางไปธุรกิจ ประชุม สัมมนาหรือเพื่อการฝึกอบรมระยะสั้น สามารถเข้ารับบริการด้านสุขภาพได้เช่นเดียวกับวีซ่าประเภท B-2

 1. วีซ่าทำงาน (E, H (H1B, H2, H-2B, H-3), L, O, P, I, J) สำหรับนักลงทุนและเจ้าของกิจการ

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ โดยฉพาะ สามารถเดินทางเข้าประเทศอเมริกาเพื่อทำงานในตำแหน่งนั้นๆ ได้ โดยสาขาอาชีพที่ได้รับการพิจารณาได้แก่ วิศวกร พยาบาล แพทย์ ศาสตราจารย์ นักวิจัย โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น

 1. วีซ่านักเรียนอเมริกา (F, M, J, B-2) สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักเรียนแลกเปลี่ยน

วีซ่านักเรียนอเมริกาหรือวีซ่า J1 เป็นอีกหนึ่งวีซ่ายอดนิยมไม่แพ้การขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา เพราะเป็นวีซ่าที่ออกให้สำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต้องการเดินทางมาเรียนที่อเมริกาโดยเฉพาะ เนื่องจากอเมริกาเป็นจุดหมายสำคัญของคนที่มีคำถามว่าเรียนต่อประเทศไหนดี เนื่องจากมาตรฐานการศึกษาของที่นี่นั้นสูง มีคุณภาพ และมีสาขาวิชาที่เปิดกว้างมากมาย นักเรียนและนักศึกษาหลายคนจึงยกให้อเมริกาเป็นประเทศที่น่ามาเรียนต่อเป็นอันดับต้นๆ ของโลกเลยหล่ะ

 1. วีซ่าคู่หมั้นและวีซ่าแต่งงานอเมริกา (K1, K3)

กฎหมายของประเทศอเมริกาบัญญัติไว้ว่า สามารถพาคู่หมั้นหรือคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติไปทำการสมรสที่อเมริกา (หากยังอยู่ในฐานะคู่หมั้น) หรือไปใช้ชีวิตร่วมกันได้ (หากเดินทางในฐานะคู่สมรส) ดังนั้นคนไทยคนไหนที่มีภรรยาหรือสามีเป็นชาวอเมริกาก็สามารถขอวีซ่า K1 หรือ K3 ได้ ถือเป็นอีกช่องทางการขอวีซ่าเพื่อไปใช้ชีวิตที่อเมริกาค่ะ

ขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา

 

 • ขั้นตอนที่หนึ่ง : เลือกประเภทวีซ่าให้เหมาะสม

ขั้นตอนแรกคือการเลือกประเภทวีซ่าให้เหมาะกับเรา หากเป็นการไปเที่ยวหรือไปเยี่ยมญาติ ก็ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (B-2) แต่ถ้าใครเดินทางติดตามคู่สมรสหรือคู่หมั้น ก็ต้องเป็นวีซ่าประเภท K1 หรือ K3 ส่วนใครเดินทางไปทำงานหรือเจรจาธุรกิจ ก็ต้อง ทำวีซ่าไปอเมริกา แบบ B-1

 • ขั้นตอนที่สอง : กรอกแบบฟอร์ม DS-160

กรอกแบบฟอร์ม แบบฟอร์ม DS-160 สามารถอ่านคู่มือการกรอกแบบฟอร์มได้ ที่นี่ โดยข้อมูลที่เรากรอกจะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและเจ้าหน้าที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาออกวีซ่าให้เราด้วย

 • ขั้นตอนที่สาม : ชำระค่าธรรมเนียม

เข้าสู่ระบบที่เราสมัครไว้ในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เพื่อทำการชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าแบบออนไลน์ อย่าลืมเก็บหลักฐานการชำระเงินเอาไว้ด้วยนะ

 • ขั้นตอนที่สี่ : กำหนดวันสัมภาษณ์

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับกำหนดการสัมภาษณ์ โดยเราต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้ติดตัวไปด้วย

 1. หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ใครยังไม่มีลองไปสำรวจกันดูก่อนว่าพาสปอร์ตทำที่ไหนและทำมาให้เรียบร้อย
 2. ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
 3. หมายเลขบาร์โค้ดสิบหลักจากหน้ายืนยันในแบบฟอร์ม DS-160
 4. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงหลักฐานทางการเงิน ทรานสคริปต์หรือเอกสารยืนยันการสมัครเรียนสำหรับวีซ่านักเรียน หรือเอกสารยืนยันการสมรสกับชาวอเมริกัน เป็นต้น
 • ขั้นตอนที่ห้า : สัมภาษณ์ตามกำหนดการ

เมื่อถึงวันนัด ให้เดินทางไปสัมภาษณ์ตามกำหนดการที่สถานทูตสหรัฐฯ โดยเราควรไปถึงก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องและครบถ้วนอีกครั้ง จากนั้นก่อนสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่จะเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์หรือรูปถ่ายและลายนิ้วมือก่อนจะเริ่มกระบวนการสัมภาษณ์ในขั้นต่อๆ ไป ส่วนในเรื่องการเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์นั้นขอแค่เราตอบคำถามไปตามความจริง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง และชี้แจงข้อมูลต่างๆ ตามข้อเท็จจริงก็ถือเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแล้วค่ะ

Inspire Now ! : ใครอยากขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาหรือวีซ่าประเภทอื่นๆ อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะรายละเอียดการขอวีซ่าอเมริกานั้นมีความละเอียดและชัดเจน เราต้องเลือกประเภทวีซ่าให้เหมาะสมกับเหตุผลในการเดินทางของเรา ที่สำคัญต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นขริง และต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนทั้งในขั้นตอนยื่นเอกสารออนไลน์และเอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันสัมภาษณ์ ที่สำคัญอย่าลืมพกความซื่อสัตย์และจริงใจไปสัมภาษณ์ด้วยนะคะ เพราะการให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมากับเจ้าหน้าที่ย่อมดีที่สุดอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการขอวีซ่าแบบไหนขอแค่เรามั่นใจในเหตุผลของตัวเองและมั่นใจในหลักฐานที่เราเตรียมไปแบบครบถ้วน ก็สบายใจหายห่วงเรื่องวีซ่าแน่นอน ส่วนใครยังขอวีซ่าไม่ผ่านก็ไม่ต้องท้อ ลองกลับมาตั้งสติใหม่ ปรับตัว ปรับแนวทางดำเนินการตั้งแต่ขั้นแรก เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน พัฒนาทัศนคติในการตอบคำถามด้วยหนังสือพัฒนาตัวเองเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ แล้วลองขอวีซ่าใหม่อีกครั้งนะคะ

DIY INSPIRE NOW ให้ฉันได้ไอเดียในการชาร์จพลังใช่ไหม ? ใครเคยมีประสบการณ์ทำวีซ่าไปอเมริกาบ้าง การทำวีซ่าอเมริกายากไหม คุณขอวีซ่าผ่านหรือไม่ผ่าน ลองมาเล่าเรื่องราวของคุณกับเราได้เลยนะคะ

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก :th.usembassy.gov,thaiembassy.com, ustraveldocs.com

Facebook Comments

diyinspirenow ขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ทำวีซ่าไปอเมริกา เรื่องจุ๊บจิ๊บของเครื่องบิน

DIY INSPIRE NOW Team
หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

บันทึก