คนไม่มีสัจจะวาจา, สัจจะวาจา

คนไม่มีสัจจะวาจา มีลักษณะอย่างไร ? ฝึกตนเองอย่างไรให้เป็นคนรักษาสัจจะ

คนเราควรจะต้องรักษาวาจาหรือคำพูด เพราะการรักษาวาจานั้นจะส่งผลให้เราทำอะไรก็ประสบแต่ความเจริญ เปรียบเป็นบารมีอย่างหนึ่ง และเป็นสิ่งเราควรมีและรักษาไว้ เช่นเดียวกับ อริยทรัพย์ 7 ประการ ที่จะทำให้เราเป็นคนมีทรัพย์อันประเสริฐติดตัว การรักษาคำพูดก็เช่นกันส่วน คนไม่มีสัจจะวาจา ก็จะไม่มีความซื่อสัตย์ต่อสิ่งใดเลย และทำให้ส่งผลไม่ดีต่อชีวิตตนเองได้ เพราะฉะนั้น เรามาเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าด้วยการรักษาสัจจะวาจากันค่ะ ส่วนจะทำอย่างไรได้บ้างนั้นมาดูกันเลย

คนไม่มีสัจจะวาจา มีลักษณะแบบไหน มาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ให้เป็นคนมีสัจจะกัน !

คนไม่มีสัจจะวาจา_, สัจจะวาจา

สัจจะวาจา คือ การซื่อตรงต่อคำพูด การรักษาคำพูด เพราะคำว่าสัจจะนั้น แปลว่า ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ทั้งการประพฤติด้วยกาย การประพฤติด้วยวาจา และการประพฤติด้วยใจ จะต้องไม่บิดพลิ้ว ไม่บ่ายเบี่ยง และไม่มีสิ่งใดแอบแฝงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแก่ตนเอง ถึงจะเรียกว่ามีความจริงใจ หรือมีสัจจะนั่นเอง

ส่วนคนไม่มีสัจจะวาจา ก็คือคนที่ไม่ซื่อตรงต่อคำพูด ไม่รักษาคำพูด กลับกลอก มักพูดเท็จ ไม่จริงใจ ซึ่งสัจจะจะมาพร้อมกับความซื่อสัตย์ และตามหลักความเชื่อทางศาสนาเชื่อว่า คนที่ไม่ซื่อสัตย์จะทำการสิ่งใดก็ไม่เจริญ เพราะฉะนั้น เพื่อให้เกิดผลดีต่อชีวิตตนเอง เราจึงควรรักษาสัจจะทั้งทางกาย วาจา และใจ เพราะความซื่อสัตย์นำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และมีอิสระ ความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่การบอกความจริง แต่ความซื่อสัตย์ทำให้เราสามารถพัฒนาตนเองในการนำเสนอข้อเท็จจริง ความซื่อสัตย์จะทำให้การรับรู้ของเราแหลมคมขึ้นและช่วยให้เราสังเกตทุกสิ่งรอบตัวเราอย่างชัดเจนอีกด้วย และเพื่อฝึกตนเองไปอีกขั้น เราลองมาทำตามวิธีต่างๆ เหล่านี้ที่จะทำให้เราไม่กลายเป็นคนไม่มีสัจจะวาจากันค่ะ

ฝึกตนเองอย่างไรไม่ให้กลายเป็น คนไม่มีสัจจะวาจา

คนไม่มีสัจจะวาจา, สัจจะวาจา

การจะฝึกตนเองให้ไม่เป็นคนไม่มีสัจจะวาจา และกลายเป็นคนที่น่าเชื่อถือนั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและเป็นสิ่งที่เราควรกระทำ เพราะเป็นคุณลักษณะที่คนอื่นมองหาในตัวบุคคล และเป็นการยืนยันว่าคุณน่าเชื่อถือ น่าสนับสนุน และซื่อสัตย์ หากคุณต้องการเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากขึ้น ลองมาฝึกตนเองด้วยวิธีเหล่านี้กัน

1. รักษาคำพูดของคุณ

เมื่อคุณบอกว่าคุณจะทำบางสิ่งเพื่อใครซักคน จงทำสิ่งนั้น เพราะคำมั่นสัญญาเป็นจุดเด่นของบุคคลที่น่าเชื่อถือ เช่น ทำภารกิจต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือรับปากไว้ให้ตรงเวลา และพยายามอย่าผิดสัญญา เพราะนั่นจะทำให้คุณล้มเหลวในการทำ

2. ซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่ทำ

ความซื่อสัตย์เป็นหลักสำคัญที่จะส่งผลให้คุณไม่เป็นคนไม่มีสัจจะวาจา ความซื่อสัตย์รวมถึงการมีมารยาทที่ดี เมื่อพูดตรงไปตรงมา อย่างน้อยต้องสุภาพ และต้องตระหนักว่าการซื่อสัตย์ของคุณ จะทำให้คุณได้รับความเคารพจากคนรอบข้าง แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ควรจะพูดความจริง

3. จงมีเมตตากรุณาและมีน้ำใจ

ลักษณะเหล่านี้จะนำไปสู่ความน่าไว้วางใจเพราะคุณทำให้คนอื่นรู้ว่าคุณให้เวลากับคนอื่นและคุณยินดีที่จะให้โอกาส ความเห็นอกเห็นใจจะต้องรู้สึกจากภายในและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์โดยลองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของคนอื่น เพื่อเห็นสิ่งต่างๆ จากมุมมองของพวกเขา

4. หลีกเลี่ยงการนินทา

หลีกเลี่ยงการเข้าไปพัวพันกับการนินทา หลีกเลี่ยงการเริ่มข่าวลือ แต่ควรพูดให้ชัดเจน พึ่งพาข้อเท็จจริงและชี้ให้เห็นความเป็นจริงให้ผู้อื่นรู้ เพราะการนินทานอกจากจะทำให้คุณดูไม่น่าเชื่อถือทางคำพูดและกลายเป็นคนไม่มีสัจจะวาจาได้แล้วนั้น คุณอาจจะทำร้ายความรู้สึกของใครบางคนได้

คนไม่มีสัจจะวาจา, สัจจะวาจา

5. อย่าหลอกลวงและอย่าโกหก

แม้ว่าบางครั้งที่การหลอกลวงและการโกหกดูเหมือนเป็นหนทางที่ถูกต้องสำหรับบางสิ่ง แต่สุดท้ายแล้วความจริงก็จะปรากฏในที่สุด และเป็นการดีกว่าที่เราจะเลือกพูดแต่ความจริง เพราะถ้าคุณบอกความจริงคุณไม่จำเป็นต้องจำอะไรเลย ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น มีความสุขขึ้น และเติมเต็มมากขึ้นอีกด้วย

6. รู้จักการขอโทษ

หากคุณทำผิด ให้ยอมรับโดยเร็วและถามว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้มันถูกต้อง เพราะการยอมรับผิดจะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณโดยไม่โทษผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง ก็จะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของคุณเพิ่มมากขึ้น

7. เชื่อมั่นในตัวเอง

คุณทำได้ดีที่สุดในชีวิตเมื่อคุณเริ่มต้นจากรากฐานที่แข็งแกร่ง เชื่อมั่นในตัวเองและรักตัวเองเพื่อที่คุณจะได้ถ่ายทอดความไว้วางใจและความรักภายในนั้นให้ผู้อื่น มอบความไว้วางใจและรักพวกเขาด้วยพลังและความปรารถนาดี รักษาคำพูดอยู่เสมอ จะช่วยให้คุณเป็นที่ไว้วางใจได้ในที่สุด

Inspire Now ! : เราควรตระหนักว่าการเป็นคนน่าไว้วางใจคือการเดินทางไม่ใช่จุดสิ้นสุด ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดี ทัศนคติที่ไม่ดี และวิธีตอบสนองต่อผู้อื่นที่ไม่ดี การได้รับความไว้วางใจต้องใช้เวลาเช่นกัน และหากเราสามารถพิสูจน์ผ่านการกระทำของคุณได้ว่าคุณเชื่อถือได้และซื่อสัตย์ คุณก็จะกลายเป็นคนที่มีสัจจะวาจาน่าเชื่อถือได้นั่นเอง นอกจากนี้อาจใช้สมถภาวนา หรือสมถกรรมฐาน หมายถึงการฝึกสมาธิเพื่อหยุดความคิดหรือจิตที่กำลังฟุ้งซ่าน และทำให้จิตใจสงบนิ่งช่วยด้วยก็ได้ เราจะได้มีสมาธิมากขึ้นและมีสติก่อนที่จะพูดหรือทำอะไรออกไป

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าใช่ไหม ? มาฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อไม่ให้เป็นคนไม่มีสัจจะวาจากันนะคะ รวมถึงการฝึกวิปัสสนาภาวนา คือ การเจริญสติที่ทำให้เราเลิกยึดมั่นถือมั่นได้ นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรฝึกฝนไว้เพื่อตัวเราเองเช่นกันค่ะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : wikihow.comgretchenhydo.com

Featured Image Credit : vecteezy.com/Boban Efteski

Facebook Comments

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW