วันจักรยานโลก, วันจักรยาน

วันจักรยานโลก สำคัญยังไง ? เค้าทำอะไรกันบ้างในวันนี้ ?! พร้อมเล่าประวัติจุดเริ่มต้นของจักรยาน !

วันจักรยานโลก (World Bicycle Day) ตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งได้รับการรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ ดังนั้นในหลายประเทศจึงจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันนี้ เช่น ปั่นจักรยานรวมพลัง เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้คนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น และในบทความนี้ DIYINSPIRENOW จะชวนทุกคนมาทำความรู้จัก ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นผ่านวันจักรยานโลก ที่ชาวโลกให้ความสำคัญกันค่ะ

รู้จัก วันจักรยานโลก และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นกัน !

การใช้จักรยานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้หลายด้าน ทั้งในด้านลดมลพิษ ประหยัดทรัพยากร และไม่รุกรานพื้นที่ธรรมชาติ เป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณขยะ  เนื่องจากจักรยานเป็นยานพาหนะที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่บ่อยนัก หากดูแลรักษาที่ดี จึงไม่ก่อให้เกิดขยะจำนวนมากเหมือนยานพาหนะอื่น นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบไม่รุกรานธรรมชาติ ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เรามาค่อยๆ ทำความรู้จักวันจักรยานโลกให้มากขึ้นกันค่ะ

วันจักรยานโลก, วันจักรยาน
Image Credit : freepik.com

ความสำคัญของ วันจักรยานโลก คืออะไร ?

การมีวันจักรยานโลก ก็เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกหันมาใช้จักรยานมากขึ้น เพื่อก้าวสู่สังคมที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เรามาดูความสำคัญของวันจักรยานนี้ เพิ่มเติมกันค่ะ

 1. ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นทางเลือกการคมนาคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษทางอากาศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 2. สนับสนุนให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการใช้จักรยาน เช่น ทางจักรยาน ที่จอดจักรยาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยาน 
 3. กระตุ้นให้คนหันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ
 4. ส่งเสริมจักรยานในฐานะพาหนะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการพักผ่อนหย่อนใจ สนับสนุนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
 5. สร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของจักรยานในมิติต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
Image Not Found
HUAWEI FreeBuds SE 2 หูฟัง ใช้งานยาวนาน 40 ชั่วโมง นํ้าหนักเบา สบายทุกการสวมใส่ รองรับชาร์จไว
วันจักรยานโลก, วันจักรยาน
Image Credit : freepik.com

กิจกรรมหลักๆ ที่นิยมจัดกันในวันจักรยานโลก

ในวันจักรยานโลก มักจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อรณรงค์ให้คนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น โดยกิจกรรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่นิยมจัดมีดังนี้ค่ะ

 1. การปั่นจักรยานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในหลายเมืองทั่วโลก โดยชักชวนประชาชนมาร่วมปั่นจักรยานพร้อมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงพลังการรณรงค์ให้ใช้จักรยานมากขึ้น
 2. การจัดนิทรรศการ และแสดงสินค้าเกี่ยวกับจักรยาน ทั้งจักรยานประเภทต่างๆ อุปกรณ์และอะไหล่จักรยาน เพื่อเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นความสนใจ
 3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจักรยาน เช่น ลดราคาจักรยานประเภทต่างๆ เช่น จักรยานไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ จัดรายการแจกของรางวัล เพื่อจูงใจให้ผู้คนหันมาใช้จักรยานมากขึ้น
 4. การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้จักรยาน ทั้งต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม
 5. การจัดแข่งขันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน เช่น แข่งปั่นประเภทต่างๆ แข่งขันการขับขี่จักรยานทางโค้งหรือลู่วิ่งจักรยาน
 6. การรณรงค์ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับจักรยาน เช่น ทางจักรยาน จุดจอดจักรยาน เป็นต้น
Image Not Found
นาฬิกา Samsung Galaxy Watch6 Classic 43mm (LTE) Black by Banana IT
วันจักรยานโลก, วันจักรยาน
Image Credit : freepik.com

ประวัติจุดเริ่มต้นกว่าจะเป็นจักรยาน

ในปี 1817 นักประดิษฐ์ชาวเยอรมัน Karl von Drais ได้คิดค้น “Draisienne” หรือ “Dandy Charger” ยานพาหนะสองล้อแรกที่ไม่ใช้ตัวลากจูง ผู้ขี่ใช้เท้าถีบเพื่อเคลื่อนที่ แต่ Draisienne ก็ถูกห้ามไม่ให้ใช้ เนื่องจากมีคนให้ความสนใจมากจนกลายเป็นการรบกวนในพื้นที่สาธารณะ จนถูกห้ามใช้ในเมืองหลักๆ 

และในช่วงปี 1860 นักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสหลายคน เช่น Pierre Lallement , Pierre Michaux และ เErnest Michaux ก็ได้คิดค้น “Velocipede” จักรยานโบราณที่มีปั๊มติดกับล้อหน้า แต่ข้อเสียคือเวลาจะขี่ทีก็จะสั่นสะเทือนมาก จึงได้รับฉายาว่า “boneshaker”

ทศวรรษ 1870-1880 เป็นยุคเฟื่องฟูของจักรยาน “Penny – Farthing” ที่ออกแบบมาจาก Velocipede แต่มีล้อหน้าใหญ่มากเพื่อคลายแรงสั่นสะเทือน และออกแรงน้อยลง ถึงแม้จะเป็นที่นิยม แต่ก็ยังมีรูปทรงที่ประหลาด และดูไม่ปลอดภัย

ปี 1884-1886 นักปั่นจักรยานชาวอังกฤษ Thomas Stevens ได้ปั่นรอบโลกเป็นคนแรก ซึ่งยิ่งทำให้เห็นข้อจำกัดของ Penny – Farthing ชัดขึ้น

วันจักรยานโลก, วันจักรยาน
Image Credit : historycooperative.org

ปี 1885 นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษ John Kemp Starley ก็ได้คิดค้น “Rover Safety Bicycle” ที่ใช้หลักการเดียวกับจักรยานสมัยใหม่ มีล้อเท่ากัน โครงเฟรมรูปเพชร มีเบรก ยางอากาศ ทำให้สะดวกและปลอดภัยขึ้น

ปี 1894-1895 หลังจากผู้ชายขี่จักรยานรอบโลกเมื่อ 10 ปีก่อน Annie Cohen Chopkovsky ก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ขี่จักรยานรอบโลกได้จนสำเร็จ  

ทศวรรษ 1960-1970 ที่สหรัฐฯเกิด “ไบค์บูม” จากการตระหนักถึงประโยชน์ของการปั่นจักรยาน ส่วนยุโรปก็มีการผลิตจักรยานแข่งเพื่อการแข่งขัน

ทศวรรษ 1980 จักรยานเสือภูเขารุ่นแรกถูกผลิตออกมา เพื่อใช้ปั่นในพื้นที่ป่าเขา มีตัวถังกว้าง ยางหนา และมือจับแบนเพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น จนกลายเป็นที่นิยมเรื่อยมา

(อ่านประวัติจักรยานฉบับเต็มได้ที่ twinkl.co.th)

Image Not Found
LocknLock แก้วเก็บความร้อน-เย็น รุ่น Lip tumbler
วันจักรยานโลก, วันจักรยาน
Image Credit : freepik.com

ข้อดีของการปั่นจักรยาน

การขี่จักรยานจึงเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังให้ความสนุกสนานได้อีกด้วย การขี่จักรยานมีข้อดีหลายประการ ทั้งต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ลองมาดูรายละเอียดกันค่ะ

1. ข้อดีต่อสุขภาพ

 • เป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ช่วยเสริมสร้างระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ
 • ช่วยเผาผลาญแคลอรี่และควบคุมน้ำหนัก 
 • เพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ
 • ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และภาวะซึมเศร้า
 • ปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ

2. ข้อดีต่อสิ่งแวดล้อม

 • เป็นพาหนะที่ไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก
 • ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล
 • ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน
 • ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัด

3. ข้อดีด้านเศรษฐกิจ

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่ารถยนต์
 • ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษามากกว่ารถยนต์
 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโรคภัยจากการขาดการออกกำลังกาย
Image Not Found
Dika จักรยานพับได้ จักรยาน 20 นิ้ว ด้วยเกียร์ 7ระดับ ความเร็ว ล้อขนาด พกพาน ติดตั้งอย่างรวดเร็ว Folding Bikes
วันจักรยานโลก, วันจักรยาน
Image Credit : freepik.com

อยากเริ่มขี่จักรยานบ้าง ต้องเตรียมตัวยังไง ?

การเริ่มต้นขี่จักรยานเป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการเริ่มต้นอย่างถูกวิธีจะช่วยให้คุณปลอดภัยและสนุกกับการขี่จักรยานได้อย่างเต็มที่ มาดูคำแนะนำ และการเตรียมตัวกันค่ะ

 1. เลือกจักรยานที่เหมาะสมกับตัวเอง ทั้งขนาด ประเภท และสไตล์การขี่ จักรยานแบบเสือภูเขาหรือเสือหมอบจะเหมาะสำหรับเส้นทางขรุขระ ในขณะที่จักรยานทัวร์ริ่งหรือซิตี้ไบค์ดีสำหรับการขี่เมือง เป็นต้น
 2. ซื้ออุปกรณ์นิรภัย เช่น หมวกกันน๊อค ไฟจักรยาน กระติกน้ำ และที่ซ่อมยางแบบพกพา
 3. เรียนรู้กฎจราจร และสัญญาณมือสำหรับการขี่จักรยาน เพื่อความปลอดภัยของคุณเองและผู้อื่น
 4. วางแผนเส้นทางและฝึกฝนการขี่ในพื้นที่ปลอดภัย เริ่มต้นจากระยะทางสั้นๆ ก่อนค่อยๆ เพิ่มระยะทางมากขึ้น 
 5. ดูแลและบำรุงรักษาจักรยานของคุณอย่างสม่ำเสมอ เช่น สอบเบรก ยาง โซ่และอื่นๆ 
 6. ออกกำลังกายเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา หลัง และแขนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้การขี่จักรยานง่ายขึ้น
Inspire Now ! : วันจักรยานโลกเป็นวันสำคัญที่ย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงประโยชน์ของการขี่จักรยาน ซึ่งช่วยลดมลภาวะและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพที่ดีของประชาชน มาร่วมกันสนับสนุนการขี่จักรยาน แม้แค่ระยะสั้นๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อโลกที่น่าอยู่ เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดโลกร้อน และช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย ขี่จักรยานวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่ากันค่ะ

DIY INSPIRE NOW คือแรงบันดาลใจของฉันใช่ไหม ? สิ่งสำคัญของวันจักรยานโลก คือความตั้งใจดีเพื่อให้ทุกคนออกมาดูแลสุขภาพของตัวเอง คิดเห็นยังไง มาคอมเมนต์คุยกันนะคะ ♡

Featured Image Credit : freepik.com

Facebook Comments

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW