รูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ คืออะไร ? รู้ไว้ใช้ให้ถูกต้อง คุยกับใครก็รู้เรื่อง !

X

รูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ คืออะไร ? รู้ไว้ใช้ให้ถูกต้อง คุยกับใครก็รู้เรื่อง !

เราทุกคนรู้จักรูปทรงเรขาคณิตกันดีอยู่แล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี แต่ว่าคำเหล่านี้นั้นในภาษาอังกฤษคืออะไร ? เพื่อให้ทุกคนได้รู้ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เรามาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ผ่านบทความของเราวันนี้กันนะคะ เพราะทีมงาน DIY INSPIRE NOW มีคำศัพท์ รูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ มาบอกกันว่าแต่ละคำคืออะไร อ่านและออกเสียงยังไง ใครที่อยากรู้ เรามาดูกันเลยค่ะ

เรียนรู้ รูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ ว่ายังไง ? อ่านออกเสียงแบบไหน ?

รูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ, รูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ
Image Credit : vecteezy.com

รูปเรขาคณิต คืออะไร ? รูปทรงเรขาคณิตคือการรวมกันของจุด เส้น หรือระนาบ ซึ่งรูปร่างของวัตถุที่เราเห็นในชีวิตประจำวันของเรา ในเรขาคณิตคือรูปแบบของวัตถุที่มีเส้นเขต มุม พื้นผิว รูปร่าง 2 มิติ และรูปร่าง 3 มิติ เป็นต้น โดยรูปร่างปกติมักจะเป็นรูปที่มีสมมาตร เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัส วงกลม เป็นต้น ส่วนรูปร่างที่ไม่ปกติจะไม่สมมาตร เรียกว่ารูปร่างอิสระ เช่น รูปร่างของต้นไม้ และรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรบ้าง นอกจากเรียนรู้ได้จากแอพแปลภาษาที่ดีที่สุดแล้ว เราก็มีมาฝากเช่นกัน

1. รูปทรงเรขาคณิตแบบ 2 มิติ

รูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ, รูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ
Image Credit : vecteezy.com

รูปทรงเรขาคณิตแบบ 2 มิติ เป็นรูปทรงพื้นฐานที่เราคุ้นเคยและเห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวัน มีชื่อเรียกว่าอะไร และอ่านออกเสียงยังไง มาดูรูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษกันค่ะ

 • Triangle อ่านว่า ไทรแองเกิล = สามเหลี่ยม
 • Circle อ่านว่า เซอเคิล = วงกลม
 • Semi-Circle อ่านว่า เซมิ เซอเคิล = ครึ่งวงกลม
 • Oval อ่านว่า โอเวิล = วงรี
 • Square อ่านว่า สแกว = สี่เหลี่ยม
 • Rectangle อ่านว่า เร็คแทงเกิล = สี่เหลี่ยมผืนผ้า
 • Parallelogram อ่านว่า แพเรอะเร็ลเลอะแกรม = สี่เหลี่ยมด้านขนาน
 • Rhombus อ่านว่า รอมเบิส = สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
 • Trapezium อ่านว่า เทรอะพีเซียม = สี่เหลี่ยมคางหมู
 • Kite อ่านว่า ไคท = สี่เหลี่ยมรูปว่าว
 • Pentagon อ่านว่า เพ็นเทอะเกิน = ห้าเหลี่ยม
 • Hexagon อ่านว่า เฮ็กเซอะเกิน = หกเหลี่ยม
 • Octagon อ่านว่า อ็อคเทอะเกิน = แปดเหลี่ยม
 • Nonagon อ่านว่า น็อนเนอะเกิน = เก้าเหลี่ยม
 • Decagon อ่านว่า เด็คคะเกิน = สิบเหลี่ยม
 • Triangular Prism อ่านว่า ไทรแองเกอะเลอะ พริเซิม = ปริซึมฐานสามเหลี่ยม
 • Rectangular Prism อ่านว่า เร็คแทงเกอะเลอะ พริเซิม = ปริซึมฐานสี่เหลี่ยม
 • Octagonal Prism อ่านว่า อ็อคแทอะเกินเนิล พริเซิม = ปริซึมฐานแปดเหลี่ยม

ตัวอย่างรูปประโยครูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ และการนำไปใช้

• Turn pear mixture into an 8-inch square baking pan.

แปลว่า เปลี่ยนส่วนผสมลูกแพร์ลงในถาดอบสี่เหลี่ยมขนาด 8 นิ้ว

• The game is played with an oval shaped ball.

แปลว่า เกมนี้เล่นด้วยลูกบอลที่มีรูปวงรี

• The tent is the shape of a triangular prism.

แปลว่า เต็นท์เป็นรูปปริซึมสามเหลี่ยม

2. รูปทรงเรขาคณิตแบบ 3 มิติ

รูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ, รูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ
Image Credit : vecteezy.com

อีกหนึ่งรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ เป็นรูปทรงเรขาคณิต 3 สามมิติ ที่ส่วนใหญ่จะเป็นรูปร่างที่มีเส้นที่เชื่อมต่อจุดและล้อมรอบด้วยเส้น และบางส่วนมีพื้นผิวโค้งมน มารู้จักรูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษในหมวดนี้กัน

 • Sphere อ่านว่า สเฟีย = ทรงกลม
 • Cube อ่านว่า คิวบ = ลูกบาศก์ (แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
 • Cuboid อ่านว่า คิวบ-บอยด = ลูกบาศก์ (แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า)
 • Cone อ่านว่า โคน = ทรงกรวย
 • Cylinder อ่านว่า ซิลินเดอร์ = ทรงกระบอก

ตัวอย่างรูปประโยครูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ และการนำไปใช้

• Cut chicken into small cubes; put in a mixing bowl.

แปลว่า หั่นไก่เป็นลูกบาศก์เล็กๆ ใส่ลงในชามผสม

• Find the total surface area of the circular cone below.

แปลว่า จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของกรวยวงกลมด้านล่าง

• Pringles potato chips packaged in cylinders.

แปลว่า มันฝรั่งทอดพริงเกิลบรรจุในกล่องกระบอก

3. รูปทรงเรขาคณิตต่างๆ

รูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ, รูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ
Image Credit : vecteezy.com

นอกเหนือไปจากรูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษทั้งสองหมวดข้างต้นแล้ว ยังมีรูปเรขาคณิตอื่นๆ อีกมากมาย มาดูรูปทรงเรขาคณิต ภาษาอังกฤษหมวดนี้กันค่ะ

 • Acute triangle อ่านว่า เออะคิวท ไทรแองเกิล = สามเหลี่ยมมุมแหลม
 • Equilateral Triangle อ่านว่า อีควิแล็ทเทอะเริล ไทรแองเกิล = สามเหลี่ยมด้านเท่า
 • Isosceles Triangle อ่านว่า ไอซอเซอะลีส ไทรแองเกิล = สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
 • Obtuse Triangle อ่านว่า อับทิวซ ไทรแองเกิล = สามเหลี่ยมมุมป้าน
 • Right Triangle อ่านว่า ไรท ไทรแองเกิล = สามเหลี่ยมมุมฉาก
 • Parallelogram อ่านว่า แพเรอะเร็ลเลอะแกรม = สี่เหลี่ยมด้านขนาน
 • Square Pyramid อ่านว่า สแกว พิเรอะมิด = พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
 • Triangular Pyramid อ่านว่า ไทรแองเกอะเลอะ พิเรอะมิด = พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
 • Star อ่านว่า สตาร์ = รูปดาว

ตัวอย่างรูปประโยครูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษ และการนำไปใช้

• The cube can be cut into six identical square pyramids.

แปลว่า ลูกบาศก์สามารถตัดเป็นพีระมิดสี่เหลี่ยมที่เหมือนกันได้หกอัน

• Is the sum of the angles of a right triangle ?

แปลว่า ผลรวมของมุมของสามเหลี่ยมมุมฉากคือเท่าไหร่ ?

• This system is based on the geometrical properties of the parallelogram.

แปลว่า ระบบนี้ใช้คุณสมบัติทางเรขาคณิตของสี่เหลี่ยมด้านขนาน

Inspire Now ! : รูปเรขาคณิต ภาษาอังกฤษนั้นมีรูปทรงมากมาย ซึ่งมีทั้งรูปทรงพื้นฐาน และรูปทรงในลักษณะอื่นๆ ตามขนาด มุม และระนาบ หลายคำศัพท์เราอาจจะคุ้นเคยกันมาบ้างจากการเรียนในห้องเรียน แต่หลายคำศัพท์ก็อาจจะไม่คุ้นเคย หรือไม่เคยเรียนมาก่อน เนื่องจากเป็นรูปทรงที่เราอาจจะไม่ค่อยได้นำไปพูดหรือใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง ซึ่งรูปทรงเรขาคณิตยังมีอีกมากมาย หากใครมีเวลาว่างลองค้นหาเพิ่มเติม หรือจะเสริชหาวิชาเรียนแปลกๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็ดีนะคะ

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันได้ไอเดียในการค้นหาตัวเองใช่ไหม ? ใครรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษของรูปเรขาคณิตอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ มาคอมเมนท์บอกกันได้เลยนะคะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com, dailyenglish.in.th, math.net, byjus.com, eng.ichacha.net

Featured Image Credit : pexels.com/Rodion Kutsaiev

Facebook Comments

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

บันทึก