อัลไซเมอร์ ระยะแรก, Hogan Assessment

ชวนรู้จัก แบบประเมินบุคลิกภาพ Hogan Assessment แบบวัดยอดนิยมที่ใช้ในการคัดเลือกผู้นำในองค์กร

ชวนรู้จัก แบบประเมินบุคลิกภาพ Hogan Assessment แบบวัดยอดนิยมที่ใช้ในการคัดเลือกผู้นำในองค์กร

ถ้าพูดถึงแบบวัดทางบุคลิกภาพแล้ว เชื่อว่าทุกคนต้องเคยทำแบบวัดทางบุคลิกภาพกันมาก่อนทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นแบบวัดบุคลิกภาพ MBTI หรือแบบวัด DISC และแบบวัดอื่นๆ ซึ่งแบบวัดทางบุคลิกภาพนั้น สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่าเราเป็นคนแบบไหน มีบุคลิกภาพแบบใด มีลักษณะนิสัยยังไง มีความชอบความสนใจแบบใด และเหมาะจะทำอาชีพอะไร ทั้งนี้ มี แบบประเมินบุคลิกภาพ ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับประเมินลักษณะผู้นำในองค์กร เพื่อใช้ในการคัดเลือกและพัฒนาผู้นำในองค์กรโดยเฉพาะ เรียกว่าแบบประเมิน Hogan Assessment จะมีรายละเอียดอย่างไร เอาไปใช้ได้อย่างไร ไปดูกันเลยค่ะ

ทำความรู้จัก แบบประเมินบุคลิกภาพ ยอดนิยม เพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้นำในองค์กร

อัลไซเมอร์ ระยะแรก, Hogan Assessment
Image Credit : freepik.com

เมื่อพูดถึงการเป็นผู้นำ ความจริงแล้ว ประเภทของผู้นำก็มีอยู่หลายแบบด้วยกัน เช่น ผู้นำแบบประชาธิปไตย ผู้นำแบบเผด็จการ ผู้นำแบบเสรีนิยม ผู้นำความเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ซึ่งผู้นำแต่ละแบบนั้นก็จะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันไป สำหรับการทำงานในองค์กรนั้น ก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งหรือคัดเลือกบุคลากรที่จะมาเป็นผู้นำทีมเพื่อบริหารจัดการงานให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ นอกจากประเมินในเรื่องของทักษะความสามารถและศักยภาพในการทำงานแล้ว การใช้เครื่องมืออย่างแบบประเมินบุคลิกภาพพนักงานก็จะช่วยให้องค์กรคัดเลือกคนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานนั้นๆ โดยเฉพาะตำแหน่งผู้นำในฝ่ายต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง

แบบประเมิน Hogan Assessment เป็นแบบประเมินที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำ รวมถึงบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 แบบประเมินนี้ถูกพัฒนาโดย Drs. Joyce Hogan และ Robert Hogan ตั้งแต่ปี ค.ศ.1987 จุดเด่นของแบบประเมิน Hogan คือ มีเกณฑ์วัดที่ละเอียด สามารถวัดบุคลิกภาพ แรงจูงใจ ค่านิยม และลักษณะนิสัยเด่นๆ ของบุคคล ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในตำแหน่งงานที่เหมาะสมได้

Image Not Found

Amarinbooks หนังสือ ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข

มิติ 7 ด้านของศักยภาพผู้นำตามแบบประเมิน Hogan Assessment

แบบประเมินบุคลิกภาพของ Hogan ได้แบ่งศักยภาพของผู้นำออกเป็นทั้งหมด 7 มิติด้วยกัน โดยแต่ละมิติมีรายละเอียดดังนี้

1. การปรับตัว

มิติด้านการปรับตัวสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของบุคคลที่มีความสุขุม ใจเย็น สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ผู้ที่ได้คะแนนด้านนี้สูงจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีความมั่นคงทางอารมณ์ รับมือกับความกดดันได้ดี เป็นคนที่ใจเย็นกับพนักงานและอดทนเมื่อเจอกับความท้าทาย แต่ในทางกลับกัน ผู้ที่ได้คะแนนมิตินี้ต่ำก็มักจะเป็นคนที่ตึงเครียดได้ง่าย หงุดหงิดฉุนเฉียวได้ง่าย มีอารมณ์แปรปรวน ความอดทนต่ำ และมองโลกในแง่ลบ

2. ความทะเยอทะยาน

อัลไซเมอร์ ระยะแรก, Hogan Assessment
Image Credit : freepik.com

มิติที่ 2 ของแบบวัด Hogan Assessment คือ ความทะเยอทะยาน ผู้ที่ได้คะแนนมิตินี้สูง มักเป็นคนที่ให้คุณค่ากับผลงานและความสำเร็จ เป็นผู้ที่ชอบการแข่งขัน มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความก้าวหน้าให้กับตัวเอง เป็นผู้เริ่มต้นทำโคงการใหม่ๆ และมักจะมีทักษะผู้นำโดยธรรมชาติ ชอบความท้าทาย รู้สึกสนุกที่ได้รับผิดชอบดูแลโครงการต่างๆ รวมถึงการมีอำนาจในการตัดสินใจ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้คะแนนด้านนี้ต่ำ ก็มักจะเป็นคนที่แสวงหาความก้าวหน้าน้อยกว่าและมักจะไม่ยืนหยัดรักษาสิทธิ์ของตนเอง

Image Not Found

Nanmeebooks หนังสือ ชุด Louise Hay แรงบันดาลใจ พัฒนาตัวเอง

3. ความสามารถทางสังคม

มิติด้านความสามารถทางสังคม แสดงถึงบุคคลที่เข้าสังคมเก่ง ช่างพูดช่างคุย เป็นคนสนุกสนาน เข้ากับผู้อื่นได้ดี เป็นมิตร เข้าถึงง่าย สานสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดี ชอบการทำงานเป็นทีม มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น เหมาะกับการทำงานที่ต้องพบปะผู้คนและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น ถ้าใครได้นะแนนมิตินี้ต่ำก็มักจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัว รักสันโดษ เป็นคนเงียบขรึม ไม่ชอบทำตัวเป็นจุดสนใจ และชอบที่จะทำงานคนเดียวมากกว่า

4. ความเข้าใจข้อแตกต่างของบุคคล

อัลไซเมอร์ ระยะแรก, Hogan Assessment
Image Credit : freepik.com

มิติความเข้าใจข้อแตกต่างของบุคคลในแบบประเมินบุคลิกภาพของ Hogan นั้น แสดงถึงการมีไหวพริบ มีความสามารถในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นและเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดี มีความเป็นมิตร มีอัธยาศัยดี เป็นสมาชิกในทีมที่ดี มักคิดถึงคนอื่น มีทักษะด้านการรักษาความสัมพันธ์ และเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น หากเป็นหัวหน้า พนักงานจะให้ความไว้วางใจและชื่นชอบหัวหน้างานของตนเอง ในขณะที่ผู้ได้คะแนนด้านนี้ต่ำจะเป็นตัวของตัวเองสูง เปิดเผย ตรงไปตรงมา ชอบการเผชิญหน้าและไม่กลัวความขัดแย้ง

Image Not Found

หนังสือพัฒนาตนเอง ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา (Mindset) วีเลิร์น welearn welearnbook

5. ความละเอียดรอบคอบ

มิติด้านความละเอียดรอบครอบในแบบประเมิน Hogan Assessment เกี่ยวข้องกับการควบคุมตนเองและความเพียรพยายาม ผู้ที่ได้คะแนนด้านนี้สูงจะเป็นคนที่มีระบบระเบียบในการทำงาน สามารถพึ่งพาได้ มีความละเอียดถี่ถ้วน มักทำตามกฏเกณฑ์และเคารพกฎระเบียบ มักทำงานหนักเพื่อองค์กรและมีมาตรฐานสูง แต่ก็มักจะมีปัญหาในเรื่องการมอบหมายงานและมีแนวโน้มที่จะเข้าไปควบคุมพนักงานอย่างใกล้ชิดและขาดความยืดหยุ่น สำหรับคนที่ได้คะแนนมิติด้านนี้ต่ำอาจเป็นคนที่ตัดสินใจเร็ว มีความยืดหยุ่นสูง แต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะต่อต้านกฎเกณฑ์ ไม่ชอบการถูกควบคุม แต่ก็มักจะเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมักทำอะไรโดยใช้สัญชาตญาณ

6. ความสนใจใฝ่รู้

มิติด้านความสนใจใคร่รู้ เกี่ยวข้องกับความสนใจใคร่รู้ ชอบการผจญภัย เป็นคนช่างจินตนาการ เต็มไปด้วยไอเดียใหม่ๆ และมีความคิดสร้างสรรค์ ผู้ที่ได้คะแนนด้านนี้สูงมีแนวโน้มที่จะเป็นคนหัวไวและมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะในด้านการทำงานและการทำธุรกิจ มองเห็นภาพรวมได้ดี มีความสามารถในการคิดนอกกรอบ แต่ก็อาจจะเป็นคนที่เบื่อง่ายและไม่ใส่ใจในรายละเอียดมากนัก ส่วนผู้ที่ได้คะแนนต่ำมักจะเป็นคนที่เน้นการปฏิบัติจริงมากกว่าการคิดถึงแนวคิดและแผนการใหม่ๆ มักอยู่ในกรอบเดิมๆ และใช้วิธีการทำงานแบบเดิมๆ ที่ได้ผลจริงมากกว่าการประยุกต์ใช้สิ่งใหม่ ๆ

Image Not Found

Amarinbooks หนังสือ Manifest 7 ขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนา

7. วิธีการเรียนรู้

อัลไซเมอร์ ระยะแรก, Hogan Assessment
Image Credit : freepik.com

มิติสุดท้ายของศักยภาพผู้นำตามแบบประเมินบุคลิกภาพของ Hogan คือ วิธีการเรียนรู้ แสดงถึงการชอบทำกิจกรรมเชิงวิชาการและให้คุณค่ากับการศึกษาหาความรู้ ผู้ที่ได้คะแนนด้านนี้สูงมักจะชอบอ่านหนังสือและชอบศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจ ให้คุณค่ากับการฝึกอบรมทั้งในส่วนของตนเองและของพนักงาน ติดตามการพัฒนาใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ มีวินัยในตนเองและให้ความสำคัญกับเป้าหมาย ต้องการนำความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้กับงาน แต่ในคนที่ได้คะแนนด้านนี้ต่ำมักจะสนใจในเชิงเนื้อหาทฤษฎีต่ำและชอบการลงมือปฏิบัติจริงมากกว่า

สามารถนำแบบประเมิน Hogan Assessment  ไปใช้ได้อย่างไร ?

การใช้แบบประเมินบุคลิกภาพของ Hogan เพื่อวัดศักยภาพของผู้นำจะแสดงผลออกมาครบทั้ง 7 ด้านด้วยกัน ซึ่งจะสามารถประเมินบุคลิกและลักษณะนิสัยของพนักงานและมองเห็นได้ว่า มีความโดดเด่นในมิติใดมากที่สุด และมีทักษะในด้านใดน้อยที่สุด ซึ่งก็จะทำให้องค์กรตัดสินใจได้ว่า ควรให้พนักงานอยู่ในตำแหน่งผู้นำฝ่ายใด เช่น ผู้ที่ได้คะแนนมิติด้านความสามารถทางสังคมสูงที่สุดก็เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าแผนกประสานงานหรือแผนกประชาสัมพันธ์ขององค์กร ในขณะที่ผู้ที่มีคะแนนมิติความทะเยอทะยานสูงที่สุดก็สมควรเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการหรือเป็นผู้รับผิดชอบโครงการสำคัญๆ เพราะมีแนวโน้มว่าจะทำงานสำเร็จตามที่องค์กรต้องการ ในขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นการป้องกันการเลือกคนเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะนิสัยและจุดแข็งของคนนั้นๆ ได้ด้วย อาทิ ไม่ควรเลือกคนที่ได้คะแนนด้านความละเอียดรอบคอบต่ำมาเป็นหัวหน้างานในแผนกที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น ฝ่ายบัญชี หรืองานที่ต้องทำงานกับตัวเลขและต้องอาศัยความแม่นยำสูง เป็นต้น หากเลือกคนให้ถูกกับตำแหน่งงานนั้นๆ ก็มีโอกาสสูงที่งานจะสำเร็จและเป็นงานที่มีคุณภาพอีกด้วย สำหรับใครที่อยากลองทำแบบทดสอบดูล่ะก็ เข้าไปทำได้ที่นี่เลย

Image Not Found

หนังสือ Atomic Habits เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น

Inspire Now ! : สำหรับตัวพนักงานเอง สิ่งสำคัญที่สุดคือ การหางานที่ใช่ในองค์กรที่เหมาะสำหรับตัวเอง และสำหรับองค์กรเอง ก็แสวงหาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำในสายงานที่ใช่เช่นเดียวกัน ในตำแหน่งผู้นำนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทีม หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ก็ต้องมีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำและมีศักยภาพ มีบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับลักษณะงานในตำแหน่งนั้นๆ ด้วยเช่นกัน จึงจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายเป้าหมายเอาไว้

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมใช่ไหม ? ใครคิดว่าตัวเองมีศักยภาพในมิติไหนตามแบบประเมินของ Hogan ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : test-guide.com, positivepsychology.com, hoganassessments.com

Featured Image Credit : freepik.com/master1305

Facebook Comments

ฝันอยากเดินทางท่องโลกให้ได้มากที่สุด สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา รักการอ่านหนังสือ ชอบถ่ายรูป หลงใหลแมวและกาแฟ