ความภูมิใจในตัวเอง, ความภูมิใจในตนเอง 10 ข้อ

ความภูมิใจในตัวเอง สำคัญกับชีวิตยังไง ? มารู้จักตัวเองให้มากขึ้น และภูมิใจในตัวเองกัน !

ความภูมิใจในตนเอง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจ ช่วยให้มีกำลังใจ มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง กล้าเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ดังนั้น การสร้างความภูมิใจในตนเองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริม ความภูมิใจในตนเองมีบทบาทสำคัญทำให้เรามีพลังใจและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต เผชิญปัญหาอุปสรรค สร้างความสำเร็จ รวมถึงมีสุขภาพจิตที่ดีและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ในบทความนี้ DIYINSPIRENOW จะพาทุกคนมารู้จักตัวเองให้มากขึ้น และภูมิใจในตัวเองกัน

ชวนรู้จักความสำคัญของ ความภูมิใจในตัวเอง สู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

การมีความภูมิใจในตัวเองมีความสำคัญต่อชีวิตในหลายๆ ด้านทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจและกำลังใจในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตของเราได้ เอาหล่ะ เราลองค่อยๆ มาเข้าใจ และภูมิใจในตัวเองไปด้วยกันนะคะ

ความภูมิใจในตัวเอง, ความภูมิใจในตนเอง 10 ข้อ
Image Credit : freepik.com

ความภูมิใจในตัวเอง คืออะไร ?

ความภูมิใจในตนเอง คือ ความรู้สึกชื่นชม พึงพอใจ และมองเห็นคุณค่าในตนเอง ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของความภูมิใจในตนเองมีดังนี้ค่ะ

 1. การยอมรับตนเอง (Self-Acceptance) : รับรู้และยอมรับทั้งจุดแข็งและจุดด้อยของตนเอง โดยไม่โจมตีหรือดูถูกตนเอง
 2. ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence) : รู้สึกมั่นใจในความสามารถและศักยภาพของตนเอง กล้าที่จะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ
 3. การให้เกียรติตนเอง (Self-Respect) : ให้เกียรติและเคารพในตนเอง ไม่ทำในสิ่งที่ทำให้ตนเองต้องเสื่อมเสียศักดิ์ศรี
 4. การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) หมายถึง การประเมินคุณค่าและเห็นคุณงามความดีของตนเองในด้านต่างๆ ทั้งบุคลิกภาพ ความสามารถ ผลงาน จนเกิดความรู้สึกพึงพอใจในตนเอง (เช็กตัวเองเพิ่มเติมว่าเราเป็นคน Low Self Esteem หรือเปล่า ?)
 5. ความพึงพอใจในตนเอง : รู้สึกชื่นชม ภาคภูมิใจ และพึงพอใจในตัวตนของตนเอง 
 6. การให้ความสำคัญกับตนเอง : ดูแลเอาใจใส่ตนเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 7. ความภาคภูมิใจในรากเหง้าและวัฒนธรรมของตนเอง

ความภูมิใจในตนเองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง ให้เกียรติตนเอง มองเห็นคุณค่า รู้สึกพึงพอใจในตนเอง ให้ความสำคัญกับตนเอง และภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองนั่นเองค่ะ

Image Not Found
วิธีพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็ก (Leadership and Self-Deception) วีเลิร์น 

อยากมีความภูมิใจในตัวเอง ต้องทำยังไงบ้าง ?

ความภูมิใจในตัวเอง, ความภูมิใจในตนเอง 10 ข้อ
Image Credit : freepik.com

การฝึกปฏิบัติแนวทางเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่น และเห็นคุณค่าในตนเองมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ลองมาดูวิธีกันนะคะ 

 1. ยอมรับตนเองทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน อย่าโจมตีหรือดูถูกตัวเองเมื่อทำผิดพลาด แต่จงเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
 2. ค้นหาความสามารถและสิ่งที่ตนเองถนัด พัฒนาจุดเด่นเหล่านั้นให้โดดเด่นยิ่งขึ้น และภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทำได้ดี
 3. ตั้งเป้าหมายท้าทายที่เหมาะสมกับตนเอง และมุ่งมั่นพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น เมื่อประสบความสำเร็จจะทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง
 4. ใช้เวลาอยู่กับตนเองอย่างมีคุณค่า ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ ซึ่งจะช่วยให้รู้จักและรักตนเองมากขึ้น
 5. ให้เกียรติและเคารพในตนเอง โดยไม่ทำในสิ่งที่จะทำร้ายหรือทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง
 6. ทบทวนความสำเร็จและผลงานที่ประสบมาแล้ว เพื่อเตือนสติถึงคุณค่าและความสามารถของตนเอง
 7. สร้างสายสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น รู้จักยอมรับและให้คำชื่นชมผู้คนรอบข้าง เพราะจะส่งผลให้เราได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเช่นกัน
 8. ปลูกฝังความภาคภูมิใจในรากเหง้า วัฒนธรรม และประเทศชาติของตนเองด้วย
Image Not Found
Rich and Learn (ริช แอนด์ เลิร์น) หนังสือ เทคนิคเลิกคิดเยอะแล้วทำทันที

ตัวอย่าง ความภูมิใจในตัวเอง 10 ข้อ มีอะไรบ้าง ?

ความภูมิใจในตัวเอง, ความภูมิใจในตนเอง 10 ข้อ
Image Credit : freepik.com

เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าความภาคภูมิใจในตัวเองหน้าตาเป็นยังไง เราขอนำเสนอตัวอย่างความภูมิใจในตัวเอง 10 ข้อ ดังนี้ค่ะ

 1. ฉันภูมิใจที่เป็นคนตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 2. ผลงานชิ้นล่าสุดของฉันประสบความสำเร็จและได้รับคำชื่นชมจากหลายๆ ฝ่าย ทำให้ฉันรู้สึกภูมิใจมาก
 3. ฉันมีความสามารถพิเศษในการวาดภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันภูมิใจและพัฒนาฝีมืออยู่เสมอ
 4. แม้จะมีข้อบกพร่องบางประการ แต่ฉันก็ยังรักและภูมิใจกับตัวตนของตัวเองได้เสมอ
 5. ฉันภูมิใจที่เป็นลูกของครอบครัวนี้ พ่อแม่สั่งสอนให้ฉันมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม
 6. การที่ฉันสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน ทำให้ฉันรู้สึกภูมิใจมาก
 7. ฉันรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น เพราะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 8. ความสามารถพิเศษในการเล่นดนตรีของฉันทำให้ฉันรู้สึกภูมิใจและมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
 9. ฉันภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย และมีรากเหง้าเรียนรู้และเติบโตด้วยการหล่อหลอมจากวัฒนธรรมไทย
 10. การที่ฉันประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกภูมิใจในตนเองเสมอ
Image Not Found
คู่มือค้นหา “ทำไม” ที่แท้จริงของคุณ ( Find Your Why) วีเลิร์น

การภูมิใจในตัวเองต่างจากการชื่นชมตัวเองยังไง ?

ความภูมิใจในตัวเอง, ความภูมิใจในตนเอง 10 ข้อ
Image Credit : freepik.com

การมีความภูมิใจในตนเอง และการชื่นชมตนเองนั้นใกล้เคียงกันในแง่ของการมองเห็นคุณค่าในตนเอง แต่มีมุมมองที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะ

 • มุมมองของความภูมิใจในตัวเอง : เป็นการยอมรับและมองเห็นคุณค่าในตนเอง รวมทั้งส่วนดีและส่วนที่ต้องปรับปรุง มองทั้งด้านบวกและด้านที่จะต้องพัฒนา มีความสมดุลระหว่างการยอมรับ และการตั้งเป้าหมายพัฒนาตน
 • การชื่นชมตนเอง : มุ่งเน้นแต่ส่วนดี และความสำเร็จของตนเองเพียงด้านเดียวมีลักษะค่อนข้างยกย่องและชมเชยตนเองมากกว่าจะมองเห็นส่วนที่ต้องพัฒนา

ดังนั้น การมีความภูมิใจในตนเอง ควรเกิดจากการยอมรับตนเอง เห็นคุณค่า ทั้งด้านดีและด้านที่ต้องพัฒนา มีสมดุลและพัฒนาตนอยู่เสมอ มากกว่าการมุ่งแต่จะชมเชยและยกย่องตนเอง ซึ่งจะทำให้ขาดการพัฒนาหรือมองเห็นจุดที่ต้องปรับปรุงนั่นเองค่ะ

Image Not Found
นายอินทร์ หนังสือ ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา mindset

Mindset แบบไหนที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างความภูมิใจในตัวเองบ้าง ?

ความภูมิใจในตัวเอง, ความภูมิใจในตนเอง 10 ข้อ
Image Credit : freepik.com

การหล่อหลอมทัศนคติเชิงบวกดังต่อไปนี้ จะส่งผลให้เรารัก และภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น พร้อมทั้งมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่ตนเองและสังคมต่อไป เราลองมาดู Mindset หรือทัศนคติที่จะช่วยส่งเสริมการสร้างความภูมิใจในตัวเองให้กับเรากันค่ะ

 1. Growth Mindset : มีทัศนคติที่เชื่อว่าตนเองสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง จะทำให้กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ และภูมิใจเมื่อประสบความสำเร็จ
 2. Optimistic Mindset : มองโลกในแง่ดี มีความหวังและเชื่อมั่นในตนเอง จะทำให้มีกำลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรค และภูมิใจเมื่อสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้
 3. Self-Compassionate Mindset : เห็นใจ และให้อภัยต่อข้อบกพร่องของตนเอง ไม่ตำหนิตนเองอย่างรุนแรง จะทำให้ยอมรับตนเองได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานของความภูมิใจในตนเอง
 4. Self-Aware Mindset : รู้จักสำรวจ และตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง จะทำให้สามารถพัฒนาจุดด้อย และเสริมสร้างความสำเร็จในจุดที่ถนัด ก่อให้เกิดความภูมิใจได้
 5. Gratitude Mindset : มีจิตสำนึกที่รู้สึกขอบคุณต่อสิ่งต่างๆรอบตัว จะทำให้เห็นคุณค่าของตนเอง และมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้
Image Not Found
นายอินทร์ หนังสือ แค่โอบกอดตัวเองให้เป็น
Inspire Now ! : ความภูมิใจในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิต เพราะหากเรามีสิ่งนี้ก็จะทำให้เราเกิดความสุข เกิดแรงบันดาลใจ เกิดพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ มีพลังใจในการทำงาน ในการสร้างสัมพันธ์ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปกับคนรอบข้าง สำหรับใครที่สนใจเรื่องความสัมพันธ์ ลองอ่านเรื่อง Outward Mindset เพิ่มเติมกันต่อนะคะ

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือเปล่า ? อ่านจบแล้ว ลองนั่งนึกกับตัวเองดูนะคะว่าเรามีความภูมิใจในตัวเองในเรื่องไหนกันบ้าง ? คุยกับตัวเองบ่อยๆ แล้วพัฒนาตัวเอง เพื่อความสุขที่ยั่งยืนกันนะคะ ♡

Featured Image Credit : freepick.com

Facebook Comments

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW