ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ, ค้นหาอาชีพที่ใช่

ชวน ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ อาชีพที่ใช่ หายังไง ? ทำยังไงถึงจะรู้ว่า นี่คือเส้นทางที่ใช่สำหรับเรา !

ชวน ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ อาชีพที่ใช่ หายังไง ? ทำยังไงถึงจะรู้ว่า นี่คือเส้นทางที่ใช่สำหรับเรา !

ปฏิเสธไม่ได้ว่างานเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของชีวิต การทำงานนั้นนอกจากจะทำให้เรามีรายได้เพื่อที่จะสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้แล้ว สำหรับบางคนนั้น งานเป็นสิ่งที่ตอบสนองต่อแพชชั่น เป็นแรงจูงใจในชีวิต เป็นสิ่งที่ผู้คนให้คุณค่า ในบางคนก็ถึงขั้นเป็นความสุขเลยทีเดียว และถ้าได้ทำงานที่เหมาะสมกับความชอบและความสามารถของตัวเอง ก็จะยิ่งทำให้มีไฟในการทำงานมากขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเส้นทางอาชีพที่ใช่ของเราคืออะไร มา ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ กันเลยค่ะ

ชวน ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ กับสิ่งที่เรียกว่า Vocation

ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ, ค้นหาอาชีพที่ใช่
Image Credit : freepik.com

ในโลกนี้มีงานหรืออาชีพต่างๆ มากมาย บางอาชีพต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากๆ และต้องเรียนมาโดยตรง เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ทนายความ วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ บางอาชีพนั้นต้องอาศัยพรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอย่างนักเขียน นักร้อง จิตรกร ศิลปิน ช่างทำงานฝีมือ เป็นต้น และบางอาชีพนั้นอาจจะต้องอาศัยความสนใจและทักษะหลายๆ อย่าง เช่น นักการตลาด คนทำธุรกิจส่วนตัว ครีเอทีฟ อย่างไรก็ตาม แต่ละสายงานก็ต้องอาศัยทักษะความสามารถเฉพาะด้าน การค้นหางานที่ใช่หรือค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณนั้น นอกจากจะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความรู้ทักษะความสามารถของเราแล้ว ต้องเป็นสิ่งที่เราชอบและสนใจ เป็นสิ่งที่เรารู้สึกอินกับมัน หรือทำให้เกิดความรู้สึกว่า “ฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้” หรือทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากขึ้น นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า Vocation นั่นเองค่ะ

Image Not Found

นายอินทร์ หนังสือ สกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมอง

Vocation คืออะไร ?

คำว่า Vocation ถ้าแปลตรงตัวก็จะมีความหมายว่า อาชีพหรือวิชาชีพ ทั้งนี้ ยังมีความหมายว่า เป็นหน้าที่ของบุคคลหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า หรือก็คือ “เป้าประสงค์ของชีวิต” ซึ่งมาจากแนวคิดความเชื่อในศาสนาคริสต์ที่ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์แต่ละคนโดยการประทานพรสวรรค์ที่จะนำไปสู่จุดประสงค์ของชีวิตและวิถีชีวิตเฉพาะของบุคคลนั้น แต่ในปัจจุบัน Vocation ใช้ในบริบทที่ว่า เป็นการค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณโดยอาศัยการพัฒนาความสามารถและพรสวรรค์ของแต่ละบุคคลอันจะนำมาสู่ความสนุกเพลิดเพลินในการทำงานและก่อให้เกิดความสุขในอาชีพการงาน ซึ่ง Vocation มีองค์ประกอบดังนี้

 • เป็นสิ่งที่เรารักและมีแพชชั่นกับมัน
 • เป็นสิ่งที่เราทำได้ดี มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ
 • เป็นสิ่งที่โลกต้องการ คือ สามารถทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้ 
 • เป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ด้วย

จะเห็นได้ว่าการค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณผ่านแนวคิด Vocation นั้น มีความคล้ายคลึงกับแนวคิดอิคิไก ตามหลักปรัชญาญี่ปุ่น ที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วนนี้เช่นเดียวกัน ว่ากันว่าถ้าเราหาอิคิไกของเราเจอ ก็เท่ากับเราค้นพบความหมายของการมีชีวิตอยู่ อาจกล่าวได้ว่า หากเราเจองานที่ใช่แล้ว เราก็จะได้ทำสิ่งที่รัก สามารถทำได้ดี สร้างรายได้ให้กับตัวเอง และยังเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้อีกด้วย

Image Not Found

Amarinbooks หนังสือ ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุข

ชวนค้นหาอาชีพที่ใช่ ผ่านคุณลักษณะเด่นของสายอาชีพนั้นๆ

ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ, ค้นหาอาชีพที่ใช่
Image Credit : freepik.com

อย่างที่กล่าวไปว่า ในปัจจุบันนั้นมีอาชีพต่างๆ มากมาย และยังมีอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนไปของโลกในยุคปัจจุบัน เช่น อาชีพอินฟลูเอนเซอร์ อาชีพนักรีวิว อาชีพนักทำคอนเทนต์ลงยูทูป หรืออาชีพนักวิจัยที่ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในแต่ละสายงานอาชีพนั้นมักมีแก่นหรือมีจุดร่วมที่คล้ายๆ กัน และจำเป็นที่จะต้องใช้ความชอบความสนใจและทักษะประเภท Soft Skill ที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น สายงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องมีคุณธรรมและมีมนุษยธรรมสูง มีความใจดีและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น อาทิ หมอ พยาบาล จิตแพทย์ นักจิตวิทยา เป็นต้น

หากเราต้องการค้นหาอาชีพที่ใช่โดยยึดจากชื่ออาชีพแล้วอาจจะยังไม่ตอบโจทย์หรืออยู่ในกรอบที่แคบเกินไป หากเริ่มจากการวิเคราะห์จุดเด่นจุดแข็งของตัวเองแล้วค่อยค้นหาว่า คุณสมบัติที่เรามีนั้นเหมาะกับสายงานใดบ้าง เราอาจจะเห็นว่าเรามีตัวเลือกและมีหนทางในการทำอาชีพต่างๆ มากขึ้น มาดูประเภทของสายงานที่มีจุดร่วมคล้ายคลึงกันเลยค่ะ

1. Helpers and Healers ผู้ช่วยเหลือและผู้รักษา

อาชีพในกลุ่มผู้ช่วยเหลือและผู้รักษาเป็นอาชีพที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความเห็นเห็นใจคนอื่นสูงและให้ความสำคัญกับผู้อื่นมากกว่าตนเอง ปราถนาที่จะเห็นผู้อื่นอยู่ดีมีสุข ผู้ที่เหมาะกับสายอาชีพ Helpers and Healers มักมีความอบอุ่นเป็นมิตร เข้ากับผู้คนได้ง่าย ดูใจดี มีความเอาใจใส่ อดทน ตัวอย่างอาชีพก็ได้แก่

 • แพทย์
 • พยาบาล
 • นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นักจิตวิทยา
 • นักบำบัด
 • ครู
 • พี่เลี้ยงเด็ก
 • ผู้ดูแลผู้ป่วย

2. Justice seekers ผู้แสวงหาความยุติธรรม

การค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ สำหรับใครที่รักในความยุติธรรม เชื่อมั่นในความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน หวังที่จะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้น ให้ความสำคัญกับสิทธิและความเสมอภาคของผู้คนและต้องการแก้ไขปัญหาในสังคม อยากเปลี่ยนแปลงระบบระเบียบเดิมๆ เพื่อให้คนในสังคมได้รับความยุติธรรมมากขึ้น สายอาชีพต่อไปนี้อาจจะเหมาะก็ได้นะคะ

 • นักเคลื่อนไหวต่างๆ 
 • ทนายความ
 • ผู้พิพากษา
 • นักสิ่งแวดล้อม
 • ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ 
 • ตำรวจ 
 • นักการเมือง
Image Not Found

หนังสือ ขอแค่ 1 อย่างที่คนรอบข้างไม่มี สมอง CEO ธุรกิจ การทำงาน พัฒนาตนเอง

3. Storytellers นักเล่าเรื่อง

ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ, ค้นหาอาชีพที่ใช่
Image Credit : freepik.com

สายงาน Storytellers นั้น เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเรื่องราวในแง่มุมต่างๆ ให้ผู้คนได้รับรู้ เป็นการบอกเล่าความจริง ข้อมูล ความคิด ประสบการณ์ ความเชื่อ จินตนาการ ด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อทำให้เกิดความรู้ เพื่อความบันเทิง เพื่อการแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้ได้ฉุกคิด เพื่อสอนบทเรียนชีวิต เป็นต้น คนที่ทำงานในสายนี้ได้ จะต้องเป็นคนที่อยากถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ให้คนอื่นได้รับรู้ หรือเป็นนักเล่าเรื่อง เล่าเรื่องเก่ง สายงานอาชีพนี้ก็ได้แก่

 • บรรณาธิการ
 • จิตรกร
 • ช่างภาพ
 • นักเขียน
 • นักแต่งเพลง
 • นักดนตรี
 • นักข่าว
 • นักแสดง
 • ผู้ผลิตเนื้อหา
 • นักจัดรายการวิทยุ 
 • นักทำ Podcast 
 • ยูทูปเบอร์

4. First responders ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น

ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นนั้น ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในสถานการณ์คับขันและต้องแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ ให้คลี่คลายไปได้ ในบางสถานการณ์นั้นเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของชีวิต ต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญ มีใจมุ่งมั่นที่อยากจะช่วยชีวิตผู้อื่น ไม่เกรงกลัวอันตราย มีความคล่องแคล่วสูงและมีไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ชอบความตื่นเต้นท้าทาย สายอาชีพเหล่านี้ก็ได้แก่

 • หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
 • แพทย์/พยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน
 • เจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • นักดับเพลิง
 • เจ้าหน้าที่กู้ภัย
 • ไลฟ์การ์ด
 • บอร์ดี้การ์ด 
 • เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
Image Not Found

นายอินทร์ หนังสือ ATOMIC HABITS เพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็น

ค้นหาอาชีพที่ใช่ ทำได้อย่างไร ?

ค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณ, ค้นหาอาชีพที่ใช่
Image Credit : freepik.com

จากข้างต้นจะเห็นว่า เราสามารถจัดกลุ่มอาชีพตามคุณลักษณะเฉพาะได้ ทั้งนี้การค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณอาจเกี่ยวข้องกับลักษณะบุคลิกภาพ ความถนัด ความชอบ ความสามารถ ทัศนคติในการใช้ชีวิต หรือรูปแบบวิถีชีวิตที่เราต้องการ เช่น หากไม่ต้องการใช้ชีวิตตามรูทีน อยากมีอิสระที่จะกำหนดวันหยุดงานได้ด้วยตัวเองก็ควรทำฟรีแลนซ์มากกว่าการเป็นพนักงานประจำ หรือถ้าต้องการความมั่นคงก็อาจจะเลือกรับราชการแทนการเป็นพนักงานเอกชน เป็นต้น นอกจากนี้ เราสามารถถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้ เพื่อค้นหาอาชีพที่เหมาะกับตัวเองได้ในอนาคต

 1. ในกระบวนการทำงานทั้งหมด เราชอบที่จะทำงานส่วนใดมากที่สุด 
 2. เราไม่ชอบทำอะไรในงานของเรามากที่สุด 
 3. ทักษะใดหรือความสามารถอะไรที่เราได้รับคำชมเชยมากที่สุด 
 4. เราสามารถทำประโยชน์อะไรให้กับผู้อื่นหรือโลกใบนี้ได้บ้าง 
 5. อะไรที่เป็นจุดแข็งหรือคุณสมบัติเด่นๆ ของเรา (ในการทำงาน)
 6. งานแบบไหนที่ทำให้เราตกอยู่ในสภาวะลื่นไหลหรืออยู่ในสถานะ Flow
 7. ความฝันของเราในตอนเด็กๆ คืออะไร เราอยากจะเป็นอะไร
 8. งานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในชีวิตของเราคืออะไร แล้วเรามีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง 
 9. งานแบบไหนที่ทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจมากที่สุด
 10. ไอดอลหรือบุคคลต้นแบบของเราคือใคร แล้วเราอยากจะเป็นแบบนั้นหรือไม่

คำถามเหล่านี้ จะช่วยให้เราพอมองเห็นคำตอบเกี่ยวกับอาชีพที่เหมาะกับตัวเองได้มากขึ้น อะไรคือสิ่งที่เราชอบทำ เราภาคภูมิใจกับงานแบบไหน อะไรเป็นจุดแข็งของเรา เราเก่งด้านไหน เรามองภาพตัวเองในอนาคตไว้อย่างไรบ้าง ฯลฯ อย่าเพิ่งไปจำกัดตัวเองว่าเราไม่สามารถทำได้หรือมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความเพียรพยายาม มีการตั้งเป้าหมายและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เราจะต้องทำสำเร็จและเดินอยู่บนเส้นทางที่ใช่ได้แน่นอนค่ะ

Image Not Found

นายอินทร์ หนังสือ THINK AGAIN คิดแล้ว, คิดอีก

Inspire Now ! : การค้นหาอาชีพที่เหมาะกับคุณนั้น สำหรับบางคนอาจไม่มีวิธีการที่ตายตัวหรือมีขั้นตอนที่ชัดเจน และงานที่ใช่ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน เพราะคนเรามีความต้องการแตกต่างกัน และให้คุณค่ากับการทำงานต่างกัน สิ่งสำคัญคือ เราพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่หรือไม่ งานที่ทำอยู่ตอบโจทย์กับความต้องการของเราหรือไม่ ทั้งนี้ การลองผิดลองถูกก็สำคัญ ถ้ายังไม่รู้ว่าการงานอาชีพนั้นใช่สำหรับเราหรือเปล่าก็ขอให้ลองดูก่อน หากพบว่าเป็นงานที่ไม่ใช่สำหรับเรา อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่ามันไม่ใช่ และไม่พยายามฝืนต่อไปให้เสียเวลา และได้คำตอบกับตัวเองว่า สิ่งนี้ไม่ใช่ เพื่อมูฟออนไปสู่สิ่งใหม่ๆ ที่อาจจะเหมาะสมและใช่สำหรับเราในอนาคต

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมใช่ไหม ? ใครเจออาชีพที่เหมาะกับตัวเองแล้วบ้างคะ แล้วรู้ได้อย่างไรว่าใช่สำหรับเรา มาคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์กันได้นะคะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : dictionary.cambridge.org, linkedin.com, betterup.com

Featured Image Credit : freepik.com/Lifestylememory

Facebook Comments

ฝันอยากเดินทางท่องโลกให้ได้มากที่สุด สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา รักการอ่านหนังสือ ชอบถ่ายรูป หลงใหลแมวและกาแฟ