Soft Skill คืออะไร ? สำคัญอย่างไรบ้าง ทำไมถึงควรมี ?

X

Soft Skill คืออะไร ? สำคัญอย่างไรบ้าง ทำไมถึงควรมี ?

คุณอาจจะเคยได้ยินคำว่า Soft Skill กันมาบ้าง แต่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าจริงๆ แล้วมันหมายถึงอะไร เพราะปกติแล้วเราจะคุ้นเคยกันดีกับ Hard Skill หรือทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ที่ทุกคนจำเป็นต้องมีเพื่อให้นำไปใช้ในการงานอาชีพต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว แล้ว Soft Skill ล่ะ ? มีความสำคัญแค่ไหน ในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความเข้าใจว่า Soft Skill คืออะไร และ Soft Skill มีอะไรบ้าง เพื่อนำไปฝึกและพัฒนาตนเองกันค่ะ

Soft Skill คืออะไร ต่างจาก Hard Skill อย่างไร ทำไมเราถึงควรมี

soft skill คืออะไร, soft skill มีอะไรบ้าง
Image Credit : freepik.com

Soft Skill คืออะไร ? Soft Skill คือทักษะทางอารมณ์ หรือความสามารถที่เกี่ยวข้องกับวิธีทำงานของคุณและวิธีโต้ตอบกับผู้อื่น อาจหมายรวมถึงทักษะการสื่อสาร ทักษะการฟัง การบริหารเวลา และการเอาใจใส่ มีการตระหนักรู้ในตัวเองและผู้อื่น และยังรวมถึงการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การพูดในที่สาธารณะ การเขียนอย่างมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ ทัศนคติทางวิชาชีพ จรรยาบรรณในการทำงาน และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์อื่นๆ อีกด้วย ซึ่งสิ่งหล่านี้เป็นหนึ่งในทักษะอันดับต้นๆ ที่นายจ้างมองหาจากผู้สมัคร เนื่องจาก Soft Skill เป็นทักษะที่สอนกันยากไม่เหมือน Hard Skill และยังมีความสำคัญต่องานแทบทุกงาน รวมถึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาว จึงแตกต่างจาก Hard Skill ที่เป็นเทคนิคและทักษะเฉพาะงานนั่นเอง

Soft Skill เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ช่วยส่งเสริมการรับรู้สถานการณ์ และช่วยเพิ่มความสามารถของแต่ละบุคคลในการทำงานให้สำเร็จ หรือจะเรียกอีกอย่างว่าความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะส่วนบุคคล หรือทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ก็ได้เช่นกัน

ความแตกต่างระหว่าง Hard Skills และ Soft Skill คืออะไร

soft skill คืออะไร, soft skill มีอะไรบ้าง
Image Credit : freepik.com

โดยทั่วไปแล้ว Hard Skill นั้น มักจะผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ มีโปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆ เป็นทักษะสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีเพื่อทำงานเฉพาะให้ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างของ Hard Skill ได้แก่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนบทความ การพัฒนาเว็บไซต์ และการออกแบบกราฟิก ซึ่งทักษะที่ยากบางอย่างเป็นที่ต้องการมากกว่าทักษะอื่นๆ นั่นเอง ในขณะที่ Soft Skill เป็นทักษะส่วนบุคคลที่ไม่ได้มีการศึกษามา แต่มาจากการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นสำคัญ เพราะเป็นทักษะที่มีไว้ใช้ในการสื่อสาร การแก้ปัญหา รวมถึงการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น และเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับนายจ้างและองค์กรต่างๆ

ทำไม Soft Skill จึงสำคัญ ? Soft Skill คืออะไรที่โดยทั่วไปแล้ว ผู้จ้างงานจะมองหาผู้สมัครงานที่มีทักษะเหล่านี้ เพราะจะทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นในที่ทำงาน เนื่องจากบางคนสามารถเก่งด้านเทคนิค ทักษะเฉพาะงาน หรือที่เรียกว่า Hard Skill  แต่ถ้าพวกเขาไม่สามารถจัดการเวลาหรือทำงานภายในทีมได้ ก็ไม่อาจประสบความสำเร็จในที่ทำงานนั่นเอง ดังนั้น Soft Skill คืออะไรที่สำคัญกับองค์กร และเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ มองหาในตัวบุคคล และสามารถนำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในตำแหน่งงานและในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงวิธีที่โต้ตอบกับเพื่อนร่วมงาน วิธีแก้ไขปัญหา และวิธีจัดการงานของคุณอีกด้วย

Soft Skill นำไปใช้ในงานได้อย่างไร ?

soft skill คืออะไร, soft skill มีอะไรบ้าง
Image Credit : freepik.com

ทักษะ Soft Skill มีความสำคัญต่อความสำเร็จของนายจ้างส่วนใหญ่ และยังเป็นทักษะที่ช่วยในการพัฒนาตนเองได้อีกด้วย ซึ่งหากคุณมี Growth Mindset แปลว่าคุณกำลังต้องการที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่า การฝึก Soft Skill คืออะไรที่ช่วยพัฒนาตนเองได้ไม่หยุดเช่นกัน และ Soft Skill จะทำให้คุณสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นได้ และมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานที่อิงกับลูกค้าเป็นหลัก เพราะต้องมีการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยใช้ทักษะเหล่านี้เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า และให้บริการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าได้ และแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในบทบาทที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าก็ตาม คุณจำเป็นต้องสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ และคนอื่นๆ ในที่ทำงานได้อย่างราบรื่น และ Soft Skill มีอะไรบ้าง ?

Soft Skill มีอะไรบ้างนั้น นี่คือตัวอย่างคุณลักษณะที่สำคัญของพนักงาน และเป็นที่ต้องการอย่างมาก เพราะเมื่อพนักงานที่มีความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูง มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรู้ว่าตนเองควรจะตั้งเป้าหมายยังไง ให้สามารถนำทีมไปในทางที่ดีได้ Soft Skill คืออะไรที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมหรือองค์กรที่มีสมาชิกหลายคน และนี่คือลักษณะของ Soft Skill ที่ผู้นำบริษัทให้ความสำคัญ ได้แก่

 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การใช้อารมณ์ขันอย่างเหมาะสม
 • ความมั่นใจ
 • ความซื่อสัตย์สุจริต
 • ความเป็นมิตร
 • สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีมารยาทที่ดี
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีทัศนคติเชิงบวก
 • มีทักษะการฟังที่ดี
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • มีความสามารถในการเข้าใจภาพรวม
 • มีแรงจูงใจในตัวเอง
 • มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี
 • มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • มีความสามารถในการสื่อสาร
 • มีความสามารถในการเจรจา
 • สามารถจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
 • มีการสื่อสารที่ดี
 • ทำงานเป็นทีมได้
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหา
 • จัดการความเครียดได้
 • มีการปรับตัว
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีไหวพริบ
 • เปิดใจรับคำวิจารณ์

เราจะพัฒนาทักษะ Soft Skill ได้อย่างไร ?

soft skill คืออะไร, soft skill มีอะไรบ้าง
Image Credit : freepik.com

แม้ว่า Soft Skill จะไม่ได้มาจากการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ แต่ก็สามารถเรียนรู้ทักษะนี้ได้ และเพื่อพัฒนา Soft Skill ของคุณ อย่างแรกเลยคือ คุณต้องเปิดใจยอมรับคำติชมและตัดสินใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง การฝึก Soft Skill สามารถให้เคล็ดลับและกลยุทธ์ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้นได้ เช่น การฟังอย่างกระตือรือร้นและการเอาใจใส่ผู้อื่น ซึ่งการฝึกฝนสามารถเสริมสร้างและแก้ไขข้อบกพร่องของตัวคุณได้ และมีความสำคัญกับการทำงาน ไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะจะทำให้คุณมีทักษะด้านอารมณ์ที่เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น มีทักษะในการพูด การสื่อสาร การเจรจา เมื่อต้องเจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในที่ทำงาน หรือปัญหาส่วนตัว คุณก็จะสามารถจัดการได้นั่นเองค่ะ

Inspire Now ! : Soft Skill คืออะไรก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะ ซึ่ง Soft Skill มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำงาน หากคุณฝึกฝนตนเองและพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ นอกจากจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้นแล้ว ทักษะนี้ยังส่งผลต่อบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ของคุณได้อีกด้วย

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันได้ไอเดียในการค้นหาตัวเองใช่ไหม ? มาพัฒนาตนเองด้วยการฝึก Soft Skill กันนะคะ คือในตอนนี้คุณมีทักษะ Soft Skill อะไรแล้วบ้าง ? มาคอมเมนต์บอกเราได้นะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : investopedia.com, techtarget.com, resources.workable.com, thebalancecareers.com

Featured Image Credit : pexels.com/fauxels

Facebook Comments

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ

 • คุกกี้การวิเคราะห์

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นให้กับคุณ
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  เราขออนุญาติใช้คุกกี้นี้เก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

บันทึก