growth mindset แปลว่า, growth mindset คือ

Growth Mindset แปลว่า อะไร ? ทำไมถึงสำคัญ ชวนรู้จักให้มากขึ้นกว่าเดิม

Growth Mindset แปลว่า อะไร ? ทำไมถึงสำคัญ ชวนรู้จักให้มากขึ้นกว่าเดิม

Mindset หรือทัศนคติของเราที่มีต่อสิ่งต่างๆ นั้น ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราในหลายๆ เรื่องด้วยกัน ทั้งเรื่องงาน เรื่องเรียน การพัฒนาตนเอง หรือแม้กระทั่งเรื่องความรักความสัมพันธ์ เป็นมองโลกในมุมมองต่างๆ รวมถึงวิธีคิดที่เรามีต่อสิ่งต่างๆ ด้วย และนำไปสู่การตัดสินใจ – การลงมือทำ ทั้งนี้ มีสิ่งที่เรียกว่า Growth Mindset ที่จะทำให้เรามีการพัฒนาตนเองมากขึ้น และมีการเติบโตมากขึ้นกว่าเดิม Growth Mindset แปลว่า อะไร ? มีความสำคัญยังไง มารู้จักให้มากขึ้นกันค่ะ

Growth Mindset แปลว่า อะไร ? ชวนรู้จักวิธีคิดที่ช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้น

growth mindset แปลว่า, growth mindset คือ
Image Credit : freepik.com

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า Growth Mindset กันมาบ้าง และคงเคยได้ยินมาว่า Growth Mindset คือสิ่งที่ช่วยให้เราเติบโตก้าวหน้าและพัฒนาตนเองได้ แต่ยังไม่รู้ความหมายแน่ชัดว่า Growth Mindset แปลว่าอะไรกันแน่ ทั้งนี้ Growth Mindset หมายถึงการเติบโตของความคิด เป็นความเชื่อที่ว่า เราสามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเราได้ ผ่านการใส่ความพยายามและการฝึกฝน เป็นความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง เชื่อว่าตนเองสามารถเติบโตพัฒนาได้ และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น

หรือพูดให้เข้าใจง่ายขึ้น Growth Mindset แปลว่า การที่เราไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เราเคยคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ แล้วลงมือทดลองทำสิ่งใหม่ๆ เป็นการเอาตัวเองออกจากกรอบความคิดเดิมๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีกว่า และพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ว่า “เราสามารถทำได้” ซึ่งจะตรงข้ามกับคำว่า Fixed Mindset ที่เป็นกรอบความคิดว่าเราไม่สามารถทำได้ หรือคิดว่าตัวเองดีพอแล้ว ไม่ต้องเติบโตพัฒนาไปมากกว่านี้แล้ว อันเป็น Mindset ที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะเสี่ยงลองทำสิ่งใหม่ๆ ไม่กล้าก้าวออกจาก Comfort Zone หรือไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง เพราะคิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้

ซึ่งความเชื่อที่แตกต่างกันทั้งสองอย่างนี้ นำไปสู่พฤติกรรมที่แตกต่างกัน และยังให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอีกด้วย เช่น คนในวัยทำงานที่มีความคิดแบบ Growth Mindset จะแสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการทำงานของพวกเขามีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป และมีความสำเร็จก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ ส่วนผู้ที่มีความคิดแบบ Fixed Mindset ที่เชื่อว่าความเก่ง ความฉลาด และความสามารถของพวกเขานั้น ไม่สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ก็จะไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพก็จะหยุดอยู่ที่เดิมนั่นเองค่ะ

Image Not Found

หนังสือ Mindset สู่ความสำเร็จ

ทำไม Growth Mindset ถึงสำคัญ ?

growth mindset แปลว่า, growth mindset คือ
Image Credit : freepik.com

เราทราบแล้วว่า Growth Mindset แปลว่า วิธีคิดที่ต้องการจะเติบโตก้าวหน้าและมีการพัฒนาตัวเอง ซึ่งแนวคิดแบบนี้ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเรามากๆ ทั้งยังช่วยให้เราก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ข้อดีของการมี Growth Mindset คืออะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

1. ช่วยให้เราโอบรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองได้

บนโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และการซ่อนจุดอ่อนของตัวเองเอาไว้จะยิ่งทำให้เราเกิดความเครียด รู้สึกกดดัน กลัวว่าจะถูกมองไม่ดี และรู้สึกว่าตัวเองยังดีไม่พอเสียที ซึ่งการมี Growth Mindset แปลว่า เรายอมรับว่าตัวเองมีจุดอ่อนและพร้อมที่จะปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อด้อยของตัวเอง เพื่อให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม และแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะไม่สามารถแก้ไขจุดอ่อนของเราได้ ก็ไม่เป็นไร เพราะการยอมรับว่าตัวเองมีข้อด้อย ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ยังรักในสิ่งที่เราเป็นนั้น ก็เป็นการเติบโตทางด้านจิตใจด้วยเช่นกัน

2. มองเห็นความท้าทายเป็นโอกาส

คนที่มี Growth Mindset นั้น จะเห็นว่าความท้าทายหรือความยากลำบากที่ตัวเองต้องเผชิญนั้น เป็นโอกาสดีที่จะได้พัฒนาตัวเอง ได้ก้าวออกจากกรอบเดิมๆ ของตัวเองและลงมือทดลองสิ่งใหม่ๆ ที่แม้ว่าจะมีโอกาสล้มเหลวก็ตาม แต่ก็อย่าลืมว่า มันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน เพียงแค่เรากล้าที่จะลงมือทำ

Image Not Found

bookscape : หนังสือ The Growth Mindset Coach: คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset

3. ช่วยให้เรามองความล้มเหลวเป็นบทเรียน

Growth Mindset แปลว่าวิธีคิดที่ต้องการจะเรียนรู้และเติบโต ดังนั้นแล้ว การมี Growth Mindset จะช่วยให้เรารับมือกับความผิดพลาดและความล้มเหลวที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติ และมองว่ามันคือประสบการณ์ที่จะช่วยให้เรามีการเติบโตพัฒนามากขึ้นกว่าเดิม ทั้งยังช่วยให้เรารับมือกับความผิดหวังได้ดีขึ้นด้วย

4. ช่วยให้เรามองเห็นความสำคัญของกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์

growth mindset แปลว่า, growth mindset คือ
Image Credit : freepik.com

แน่นอนว่า การลงมือทำสิ่งต่างๆ นั้น ทุกคนต่างหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ แต่สิ่งที่จะช่วยให้เราเกิดการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความสามารถของตัวเองนั้น คือกระบวนการที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ต่างหาก การมีGrowth Mindset แปลว่า การให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น หากมองเห็นว่า ในระหว่างทางนั้นจะทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างไร ก็จะช่วยให้เราเกิดการลงมือทำมากขึ้น และกลัวความล้มเหลวน้อยลง

5. ทำให้เรามีความอดทนเพียรพยายามมากขึ้น

Growth Mindset คือวิธีคิดที่ทำให้เรามีความมุมานะพยายามมากขึ้น เพราะเป็นความเชื่อที่ว่า เราจะก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปได้ เป็นความเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของตัวเอง แม้จะล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่ย่อท้อ เพราะมีความเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาทักษะฝีมือได้ และจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

Image Not Found

Mindset ความสำเร็จ กลยุทธ์ Startup

จะพัฒนาตัวเองให้มี Growth Mindset ได้อย่างไร ? ชวนดู 5 วิธี เสริมสร้างการมี  Growth Mindset ในตัวเอง

growth mindset แปลว่า, growth mindset คือ
Image Credit : freepik.com

หลังจากที่เรารู้ความหมายไปแล้วว่า Growth Mindset แปลว่าอะไร คราวนี้มารู้ถึงวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองกัน โดยเฉพาะใครที่มีความคิดแบบ Fixed Mindset และต้องการที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงความคิดตนเองไปสู่ความคิดแบบ Growth Mindset จะทำอย่างไรได้บ้าง มาดู 5 วิธีที่ทำตามได้ง่ายๆ กันเลย

  1. ลองใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เพราะไม่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะหรือใช้ได้ผลกับทุกคน บางอย่างอาจไม่เหมาะกับเรา ดังนั้น ควรเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีต่างๆ ในการฝึกตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ หรือวิธีโต้ตอบกับกลุ่มคนใหม่ หรือเพื่อสำรวจสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อสามารถค้นพบความสามารถที่เราอาจจะไม่รู้ว่ามีอยู่ด้วยซ้ำ
  2. หยุดขอความเห็นชอบจากผู้อื่น บางครั้งความคิดเห็นจากคนอื่นก็เบี่ยงเบนความมุ่งมั่นตั้งใจของเราได้เช่นกัน ลองฝึกเชื่อตัวเองดูบ้าง ยอมรับความคิดของตัวเองมากขึ้น และเรียนรู้ที่จะเชื่อใจตัวเอง เพราะเราเป็นคนเดียวที่จะรู้ถึงศักยภาพของตนเอง
Image Not Found

หนังสือ Mindset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา / Carol S.Dweck / วีเลิร์น (WeLearn)

  1. ตั้งเป้าหมาย การมีเป้าหมายในชีวิตจะช่วยให้เรามีสิ่งยึดเหนี่ยวในใจ เหมือนถูกขับเคลื่อนด้วยจุดประสงค์บางอย่าง และต้องหาหนทางไปให้ถึงเป้าหมายนั้นๆ ให้ได้ ซึ่งจะทำให้เราเกิดการพัฒนาตนเอง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และมีความคิดแบบ Growth Mindset เพิ่มมากขึ้น
  2. ฟังคำวิจารณ์ คำวิจารณ์บางอย่างจากคนรอบตัวนั้นช่วยให้เราเห็นมมองที่แตกต่างออกไป เราอาจได้รับคำแนะนำดีๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงและให้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าเดิม หากเราเปิดใจรับฟังคำแนะนำจะทำให้เราพัฒนาความคิดได้ง่ายขึ้น
  3. ไม่ปิดกั้นตัวเอง หลายๆ ครั้งการเติบโตพัฒนาเกิดขึ้นจากประสบการณ์ใหม่ๆ หรือความผิดพลาดใหม่ๆ ที่กลายเป็นบทเรียนของเราในภายหลัง การปิดกั้นตัวเองโดยการไม่ลองทำสิ่งใหม่ ไม่ก้าวออกจากกรอบเดิมๆ ก็ทำให้เราไม่เกิดการเรียนรู้พัฒนา และไม่อาจสร้าง Growth Mindset ได้ ดังนั้น ลองเปิดใจให้กับสิ่งต่างๆ ดู และไม่ปิดกั้นตัวเอง อาจทำให้เราเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยก็ได้นะคะ
Image Not Found

Expernet หนังสือ Growth Mindset Series1

Inspire Now ! : Growth Mindset เป็นวิธีคิดที่ช่วยให้เรามีการเติบโตและพัฒนาตัวเองมากขึ้น ทำให้เรากล้าลองสิ่งใหม่ๆ กล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน และเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของตัวเอง เชื่อว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จ หรือถ้าเกิดความล้มเหลวขึ้นก็ยังสามารถรับมือกับความล้มเหลวนั้นๆ ได้ และพร้อมที่จะก้าวต่อไป ซึ่งการมีวิธีคิดแบบนี้ จะช่วยให้เรามีการเติบโตในชีวิตและเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนค่ะ

DIY INSPIRE NOW ทำให้ฉันเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมใช่ไหม ? ลองมาฝึกพัฒนา Growth Mindset กันดูนะคะ การมี Growth Mindset นั้นดีต่อตัวเรายังไง มาคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์กันได้นะ ♡

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : skillsyouneed.com, psychologytoday.com, forbes.com

Featured Image Credit : freepik.com/Lifestylememory

Facebook Comments

หาข้อมูล-ลงมือเขียนและเรียบเรียงโดยทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์ DIY INSPIRE NOW