Home » Better Me » Mindset
better me - mindset

Mindset : หมวดหมู่ที่จะพาคุณค่อยๆ เริ่มต้นรู้จักตัวเอง DIYINSPIRENOW เชื่อว่า mindset หรือวิธีคิดของมนุษย์นั้นสำคัญที่สุด ไม่ว่าจะทำอะไร จะเดินทางไหน วิธีคิดหรือ mindset ที่ดี ของคนๆ นั้น มักจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมต่อจากนั้นเสมอ ยังไงก็ลองมาปรับ mindset ปรับวิธีคิดไปพร้อมๆ กันดูนะ

บทความ Mindset

outward mindset คือ
ฮุกกะ คือ, ฮุกกะ
stoic คือ, ปรัชญากรีก
beauty standard คือ, beauty standard วิจัย
growth mindset แปลว่า, growth mindset คือ
Gratitude คือ, gratitude แปลเป็นภาษาไทย หมายถึง
empathy sympathy คือ, empathy คือ
ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี หมายถึง, กตัญญูต่อพ่อแม่, ความกตัญญูมีอะไรบ้าง
ปรัชญาญี่ปุ่น, kaizen คืออะไร

หนังสือพัฒนาตนเอง ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา (Mindset) วีเลิร์น welearn welearnbook

หนังสือพัฒนาตนเอง ศิลปะการอยู่กับคน (The Art of People) วีเลิร์น welearn welearnbook